Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kam se stavebním odpadem?

| autor: redakce| zdroj: Samosebou.cz, MŽP0

Než se pustíme do stavebních úprav, je na místě se předem informovat, jak naložit se stavebním odpadem.

Co je stavební odpad?

Pojem stavební odpad označuje téměř vše, co se při stavební práci objeví na hromadě „nepotřebností“ – materiál iobaly. Jedná se o cihly, beton, sklo, plasty, kovy, asfaltové směsi, dehet, keramiku, zeminu, štěrk, izolační materiály, ale také o barvy a obaly od barev, okenní rámy, kusy trubek nebo třeba kliku či wc mísu.

Jak naložit se stavebním odpadem?

Většinu stavebního odpadu lze odvézt dosběrného dvora.
POZOR! Je třeba si vždy zjistit podmínky konkrétního dvora. Ty provozované obcí obvykle povolují bezplatně na hlavu občanům pouze určitý objem odpadu – nejčastěji to bývá 1m³/měsíc.
Mimochodem, některé sběrné dvory nabízejí i možnost zápůjček velkoobjemových kontejnerů a pomoc při nakládání sutě.
Na stavební a demoliční práce si také můžeme objednat firmu. Toto řešení má velkou výhodu – o veškeré další postupy od třídění odpadu až po jeho odvoz, příp. likvidaci, se firma postará za nás.

Pokud stavíme a na tyhle naše práce je třeba stavební povolení se závěrečnou kolaudací, je naší zákonnou povinností předložit potvrzení o likvidaci odpadu.

Více než polovinu odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady

Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však jsou v současnosti téměř kompletně využity, téměř z 98 %. Stavební a demoliční odpady představují významný zdroj druhotných surovin.

Recyklace a re-use stavebního odpadu

Tento odpad lze recyklovat, ale také znovu použít (tzv. re-use). Mnoho z nás si to vůbec neuvědomuje, ale stavební a demoliční odpady jsou významným zdrojem druhotných surovin.

Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 je stanoven cíl pro stavební a demoliční odpady: Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

Cíl vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. S úmyslem zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů byl vydán „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“.

Stavební odpad – třídění od azbestu po pytle od cementu

Azbest
Nejčastěji se s ním setkáme u starších nemovitostí v podobě tzv. eternitu (obchodní název krytiny z vláknitého cementu s příměsí azbestu). Azbest se řadí do nebezpečného odpadu a při manipulaci s ním musíme být velmi opatrní! Ideální je zabalit jej do igelitu a předat specializovaným likvidátorům nebezpečného odpadu nebo ho odevzdat do sběrného dvora, který může nakládat s nebezpečným odpadem (NO), nebo na specializované pracoviště zaměřené na nakládání s NO.

Dehet
U materiálů obsahujících dehet postupujeme jako v případě azbestu – i dehet je klasifikován jako nebezpečný odpad!

Drátosklo
Patří do sběrného dvora.

Linoleum
Staré linoleum můžeme odevzdat ve sběrném dvoře. Stejně jako třeba tapety nebo polystyren.

Minerální vata
Tento izolační materiál dělíme na skelnou nebo kamennou vatu dle převažující vstupní suroviny. Ideálním řešením je minerální vatu zabalit do igelitu a odvézt do sběrného dvora. Při větším množství je lepší kontaktovat autorizovaného likvidátora.
Zajímavost: podíl recyklovaného skla může tvořit 80 %.

Pytle od cementu
Obal je v drtivé většině znečištěný, někdy může být i složený z více druhů materiálů, proto jej nelze třídit do modrého kontejneru na papír. Patří proto do směsného odpadu.

Kam a jak vyhodit stavební suť?

Stavební suť (bez příměsí)
Suť, kam spadá beton, cihly, střešní krytiny, obkladačky, umyvadla, WC mísy apod., by měla být před likvidací zabalená (ideálně v pytlích). Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.

Stavební suť (s příměsí)
Za příměs stavební suti se považují takové typy materiálu, které lze ještě vytřídit: plastové trubky, plastové sanitární pomůcky, papírové kartony, kovy (trubky apod.). Tento typ odpadu lze přinést roztříděný do sběrného dvora a i zde je možnost toto svěřit specializované firmě.

Zdroj: Samosebou.cz, MŽP

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ