Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jihlava vodou neplýtvá

| autor: Jihlava0

Jihlava vodou neplýtvá

Odbor dopravy jihlavského magistrátu začíná opravovat chodníky speciální metodou, která zadrží vodu v krajině. Odbor životního prostředí v letních měsících omezil sečení. Odbor rozvoje města se přiklání k novým projektům, které využívají obnovitelné energie. Magistrát města Jihlavy na současné problémy se suchem nezapomíná a snaží se s vodou pracovat napříč všemi odbory i navenek.

„Než dojdeme k tomu, abychom omezovali občany vyhláškami, máme velký prostor k tomu, abychom hospodárně zacházeli s vodou, na kterou dosáhne samo město. Je tedy nutné v současné době komunikovat s velkými developery ohledně rozumného zacházení s vodou,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Vít Zeman.

„Město musí při současném suchu využít všech prostředků, jak s vodou rozumně zacházet. Přesto je potřeba také vyzvat obyvatele – nezneužívejte vodu. Přestože z kohoutku stále teče, není samozřejmostí. Používejte na zalévání svých květin například vodu, kterou myjete ovoce. Zachytávejte dešťovou vodu do sudů. Nenapouštějte pitnou vodou bazény a nemyjte jí auta. A pokud vám někde voda zbyde, zalévejte s ní třeba svůj oblíbený strom za domem. Dopad klimatických změn lze zmírnit pouze společným úsilím,“ vyzvala primátorka města Karolína Koubová.

Chodníky místo konví

Během letošních prázdnin změnili pracovníci odboru dopravy přístup k výstavbě nových chodníků. Pilotním projektem je rekonstrukce zhruba 200 metrů chodníku na ulici Jiráskova, který počítá se zadržováním vody v krajině.

„V jednom úseku budou srážkové vody z chodníku odvedeny do vsakovacího žlabu, který bude vyplněn hrubým kamenivem tak, aby voda nestékala ze stráně na vozovku a nekončila v kanalizaci, ale aby se zadržela a zavlažila kořeny stromů,  které rostou ve svahu mezi chodníkem a vozovkou. Ke konci dalšího úseku bude poté vytvořen malý poldr, kde se voda vsákne,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Pozastavené sečení a pomalé zalévání

Stejně jako to loňské, i letošní sucho donutilo pracovníky odboru životního prostředí pozastavit letní sečení. „Vlhkost vzrostlé zeleně chladí okolní prostředí, silné a husté kořeny zadržují vodu v krajině a navíc vyšší porost tak rychle neusychá. Navíc si lze na Březinkách za garážemi a u Českého mlýna všimnout květnatých luk, které se sečou jen dvakrát ročně systémem seno/otava,“ informoval náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Vít Zeman.

Speciální prostředky se musí v současné absenci vody používat také při zalévaní mladých stromků v parném centru města. Bystří kolemjdoucí si mohou povšimnout zelených pytlů, které jsou kolem některých stromů. Jsou to zavlažovací vaky s děrovaným dnem, které vodu dostávají rovnou ke kořenům. Stromy mají potřebnou zálivku v přesných frekvencích a voda se tak zbytečně nevypařuje.

Ekologicky šetrná školka

V srpnu byla dokončena stavba Mateřské školy Na Dolech. Ekologicky šetrná školka je díky internátnímu provozu v České republice jedinečnou. Budova školky je navíc navržena s téměř nulovou spotřebou energií při využití moderních technologií.

„Jihlava podporuje podobné projekty, které se ekologicky šetrnou variantou výstavby počítají. Základem jsou chytré střechy, které zadržují dešťovou vodu nebo solární panely, které podporují přívod elektrické energie,“ doplnila primátorka Karolína Koubová.

Šetření vody z bazénů

Město jde svým obyvatelům příkladem, proto se bude hospodárně užívat také voda z bazénů E. Rošického a z Vodního ráje. „Přestože lidi vyzýváme k šetření vodou při napouštění bazénů, tak chceme, aby lidé měli alespoň někde možnost se v létě svlažit,“ odůvodnil Vít Zeman.

Kvůli hygienickým předpisům se musí voda v obou bazénech během provozu měnit. Dosud se vylévala do kanalizace, již nyní však vedení města jedná s velkými společnostmi o jejím dalším užití.

„Zužitkování vody z bazénu by mohlo vyřešit několik palčivých problémů, které nás ohledně šetření u větších společností trápí. Město by jim tuto vodu, samozřejmě po úpravě, nabídlo k průmyslové spotřebě,“ doplnil Vít Zeman.

Omezení výstavby vrtů

Podkladem pro nová opatření proti suchu je rozsáhlý přehled všech vodních zdrojů. Ty mimo jiné ukazují, že kromě povrchové chybí i podzemní voda. Zástupci Jihlavy proto spolupracují s Výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny České republiky. Výstupem by měl být zákon, který omezí výstavbu podzemních vrtů i čerpání podzemní vody.

„Zem je provrtaná a usychající stromy jsou toho důkazem. Problém je potřeba řešit celorepublikově, ve spolupráci se státními orgány, které si uvědomí situaci a začnou dělat rozumná opatření,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí.

Propojení s ostatními městy

Jak bylo řečeno, důležitou součástí boje proti suchu je pospolitost měst z celého kraje. Státní fond životního prostředí proto vypsal výzvu, která má podpořit propojování vodohospodářských soustav a strategických projektů v rámci krajů po celé republice.

„Již nyní jsme domluveni s vodohospodářskou společností v Havlíčkově Brodě, že se řádem napojíme na zdejší průmyslovou zónu. V příštích letech tedy bude nutné vypracovat studii, která by řešila rozsah potřebného napojení. Snažíme se udělat maximum, abychom mohli mít příští rok polovinu trasy hotovou,“ uvedl náměstek pro oblast rozvoje města Petr Laštovička.

Spolupráce jihu Moravy

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová se navíc začátkem července stala ambasadorkou projektu Akademie věd ČR a statutárního města Brna s názvem SUWAC, jehož hlavním cílem je trvale udržitelné hospodářství s vodou v celém povodí řeky Dyje.

„Spolupráce na akademické úrovni v rámci celého povodí je pro tento boj zásadní. Půjde hlavně o definování stavebních prací v rámci rozumného zacházení s vodou, zásahy do krajiny či čerpání dotací. Přidanou hodnotou je však vzájemné sdílení dobré praxe a řešení situace v celém prostoru od Jihlavy na východ,“ uzavřela primátorka.

Foto: zdroj Jihlava.cz

Úvodní foto: primátorka města Jihlava Karolína Koubová, zdroj Magistrát města Jihlavy

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert