Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jihlava usiluje o ukončení sporů o vodu

| autor: Hana Tomášková| zdroj: město Jihlava0

Jihlava usiluje o ukončení sporů o vodu

Předmětem sporů je vodohospodářský majetek, který SVAK městu nevydal. Spory stále nejsou vyřešeny, město Jihlava je však chce co nejrychleji ukončit.

Jihlava nemůže efektivně ovlivňovat cenu vodného a stočného, má ztíženou a mnohdy i zcela znemožněnou možnost investovat do uliční infrastruktury a ztrácí vliv na výši investic do vlastní vodárenské sítě.

K vyřešení situace má pomoci memorandum uzavřené na podzim loňského roku, které je prvním společným krokem Jihlavy a Vodárenské akciové společnosti v posledních téměř sedmi letech. V něm se obě strany sporu dohodli na tom, že právní válku nechtějí vést a že se chtějí co nejdříve dohodnout a přestat dlouhodobými spory obtěžovat obyvatele.

Vznikl bludný kruh, kdy ukazování prstem a hledání viníka znemožňovalo jakýkoliv posun kupředu. Rada města je přesvědčena, že prvním krokem z tohoto dlouhodobě nepřijatelného stavu je dočasné příměří, které dá stranám sporu čas konečně zasednout za jednací stůl a bez emocí hledat řešení, které bude ve prospěch konečných „zákazníků“ provozu vodovodů a kanalizací, tedy občanů města Jihlava,“ sdělil k situaci náměstek primátorky Jihlavy Petr Laštovička.

Cílem města je, aby vodárenskou infrastrukturu na území Jihlavy vlastnilo a samo provozovalo. Tak to stojí i v programovém prohlášení rady, a město z těchto nároků nehodlá ustoupit.

Soud rozhodl o skončení povinnosti veřejné služby pro společnost JVAK, Od ledna 2020 tak musí provozovat vodovod asi pro 1100 domácností VAS, a.s. Dále však trvá snaha statutárního města Jihlavy, o to aby si svůj vodohospodářský majetek spravovalo samo.

JVAK ve veřejné službě obstál, splnil nařízení správního orgánu, tedy okresního vodoprávního úřadu v Pelhřimově, který nařídil povinnost veřejné služby. „Ovšem nyní, když soud řekl, že provozovatel je známý a že jím je VAS, a.s., tak byť se nám toto rozhodnutí nelíbí, musíme ho respektovat,“ uvedl Petr Laštovička.

Znamená to, že od ledna do konce roku 2020 bude provozovat tento městský majetek (tedy majetek s právem hospodaření) VAS, a.s. Tato společnost nyní vyzývá domácnosti doposud obsluhované společností JVAK osobním dopisem k tomu, aby si zálohy na vodné a stočné převedli na její účet. JVAK souběžně zjišťuje stavy vodoměrů. Týká se to především obyvatel příměstských částí Zborné, Pístova, Popic, části Kosova a také části Doliny a Starých Hor. Jde asi o desetinu vodovodních přípojek v Jihlavě.

I na tomto konkrétním případu se jasně ukazuje, že dlouhodobá právní bitva o to, kdo dřív zničí protivníka, která se v Jihlavě vede už víc než sedm let, nikam nevede,“ mrzí Petra Laštovičku. Spory pouze obtěžují obyvatele.

Nyní nejenom přepisem čísla účtu vodného a stočného, ale i zdražením vody nebo dlouhodobě neopravovanými ulicemi a vodovodními a kanalizačními trubkami v zemi. „To je pro nás nepřípustné a nemůžeme už takové obtěžování obyvatel dopustit. Kdybychom nerespektovali rozhodnutí soudů nebo správních orgánů, nemusela by do budoucna lidem doma téct voda z kohoutků, což je naprosto nemyslitelné,“ uzavírá Petr Laštovička.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert