Reklama

5. 6. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Město Jihlava

Jihlava může provozovat část vodohospodářského majetku

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Pelhřimově v tomto týdnu správním rozhodnutím uložil městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. (JVAK) zajistit provozování části celkového vodohospodářského majetku, a to do 15. 5. 2020.

„Odbor životního prostředí městského úřadu v Pelhřimově se zabýval hlavně dvěma otázkami. Za prvé komu tuto službu svěřit, kde jednoznačně respektuje vůli vlastníka, tedy města. Za druhé, jestli je JVAK schopen majetek v předběžném opatření provozovat, což úřad také potvrdil,“ uvedl náměstek primátorky Jaromír Kalina, který město v soudních sporech o provozní práva vodohospodářské infrastruktury města zastupuje.

Správní rozhodnutí smazalo i pochybnosti o nároku města vybírat od obyvatel v předběžném režimu poplatky za vodné a stočné. „Obyvatelé změnu provozovatele poznali už začátkem roku, a to nejen dopisem od obou stran, ale také snížením ceny vodného a stočného,“ doplnil Jaromír Kalina.

JVAK společně se zástupci vedení města na začátku tohoto roku převzali vodohospodářský majetek s právem hospodaření v Jihlavě. Krajský úřad Kraje Vysočina a Ministerstvo zemědělství na návrh města zrušily povolení k provozování části jihlavských vodovodů a kanalizací dosavadnímu provozovateli společnosti (VAS).

Vodohospodářská infrastruktura v Jihlavě je průměrně 65 až 70 let stará. Město nyní potřebuje rozhodnutí o dalších kategoriích majetku. Vyřešit se totiž musí nejen obnova vodohospodářské infrastruktury, ale například také současný problém se suchem.

 

Jihlava může provozovat část vodohospodářského majetku

 

Úvodní foto: ilustrační/ redakce

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI