Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Je možné zřídit sběrný dvůr bez povolení krajského úřadu?

| autor: Hana Tomášková0

sberny_dvur_ja2
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Zřízení sběrného místa obce (sběrného dvora) jakožto zařízení určeného obcí ke shromažďování komunálního odpadu nevyžaduje povolení krajského úřadu. Nesmí se jednat o zařízení určené pro nakládání s odpady.

Do Poradny přišel dotaz, zda je možné mít "sběrný dvůr" resp. sběrné místo, kam by odpady ukládali pouze občané dané obce, bez povolení krajského úřadu.

Zeptali jsme se proto odpovědných pracovníků Ústeckého kraje, jejich komentáře zprostředkovala tisková mluvčí Magdalena Fraňková.

Jaké má obec možnosti, když chce zřídit sběrné místo bez povolení krajského úřadu?

Ke zřízení sběrného místa – v právním smyslu místa či zařízení určeného obcí ke shromažďování komunálního odpadu, není třeba povolení krajského úřadu a je plně v kompetenci obce.

Jaké náležitosti musí splnit a jaká jsou omezení?

Sběrné místo je třeba vyhlásit obecně závaznou vyhláškou obce o obecním systému odpadového hospodářství (dle § 59 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. zákona o odpadech).

Musí mít dostatečnou kapacitu, musí umožnit oddělené soustřeďování využitelných odpadů, jejich umístění, provedení i provozování musí odpovídat hygienickým a stavebním předpisům.

Jaké jsou výhody provozu sběrného dvoru na základě povolení kraje?

Sběrný dvůr nevyžaduje povolení krajského úřadu. Pokud některým obcím bylo vydáno povolení krajského úřadu, ve skutečnosti se jedná o zařízení ke sběru odpadu, nikoliv o sběrný dvůr v pravém smyslu.

Taková zařízení se liší tím, že mohou přijímat i jiné než komunální odpady - např. odpady od podnikatelů a právnických osob, na obchodním principu, tj. za smluvní cenu. V takovém případě musí obec plnit povinnosti provozovatele zařízení ke sběru odpadu. Většina obcí tímto povolením nedisponuje.

Další informace ke sběrnému místu najdete v našem článkuSběrný dvůr nebo sběrné místo?

EKO-KOM ke sběrnému místu uvádí:

Sběrné místo obce – nejedná se o zařízení povolené podle § 21 odst. 2 zák. č. 541/2020 Sb.

  • Jedná se o sběrné místo zřízené obcí v rámci obecního systému (např. v obecně závazné vyhlášce), jako místo pro odkládání odpadů. Jde o místo sloužící k obecnímu sběru vybraných využitelných složek komunálního odpadu (včetně obalové složky) od občanů, popř. od subjektů zapojených do systému obce.
  • Nejedná se o zařízení povolené příslušným krajským úřadem, ani o stanoviště kontejnerů na tříděný sběr (sběrné hnízdo).
  • Není občanům zpřístupněno 24 hodin denně.
  • Sběrné místo může mít podobu sběrného dvora, může jít například o oplocený, uzamčený objekt, prostor.
  • Sběrné místo slouží pouze občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert