Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak správně třídit: Co patří do nádoby na bioodpad?

| autor: Hana Tomášková0

Jak správně třídit: Co patří do nádoby na bioodpad?

Bioodpad tvoří významnou část odpadů vznikajících v komunální sféře.  Až 40 procent z toho, co běžně končí v koši, tvoří právě bioodpad. Přitom se jedná o komoditu, kterou lze úspěšně dále využívat. Obsahuje mnoho cenných látek, takže by byla škoda ho jen tak vyhodit.

Pokud se bioodpad nevytřídí, dostane se na skládky. To je nežádoucí jak z hlediska správného nakládání s odpady, tak ale zejména kvůli nebezpečí zahoření skládky. Při hnilobných procesech se uvolňuje skleníkový plyn metan (CH4), který je hořlavý a výbušný.

Proč separovat bioodpad?

Ochrana životního prostředí

Vytříděný bioodpad zpracují kompostárny a je dále využíván k náhradě průmyslových hnojiv. I doma vyrobený kompost je kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. 

Povinnost ze zákona

Povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nový Zákon o odpadech.

Úspornější způsob nakládání s odpady

Kompostování je již nyní levnější než skládkování. V následujícím období lze předpokládat růst skládkovacího poplatku. Odklon od skládkování a hledání jiných způsobů nakládání s odpady bude z ekonomického hlediska nezbytný.

Co patří do nádob na bioodpad:

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny 
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, apod.)
 • květináče z lepenky a rašeliny
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
 • zbytky pečiva 
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • zbytky vlasů a vousů
 • trus býložravých hospodářských zvířat

Co nepatří do nádob na bioodpad:

 • exkrementy masožravých zvířat 
 • rostliny napadené chorobami
 • jednorázové pleny
 • prachové sáčky z vysavače
 • oharky z cigaret
 • uhelný popel
 • smetky z ulice
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
 • kosti, odřezky masa, kůže (sice je lze kompostovat, ale je nezbytné zajistit usmrcení původců chorob)
 • oleje (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert