Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak správně třídit: Co patří do nádoby na bioodpad?

| autor: Hana Tomášková0

Jak správně třídit: Co patří do nádoby na bioodpad?

Bioodpad tvoří významnou část odpadů vznikajících v komunální sféře.  Až 40 procent z toho, co běžně končí v koši, tvoří právě bioodpad. Přitom se jedná o komoditu, kterou lze úspěšně dále využívat. Obsahuje mnoho cenných látek, takže by byla škoda ho jen tak vyhodit.

Pokud se bioodpad nevytřídí, dostane se na skládky. To je nežádoucí jak z hlediska správného nakládání s odpady, tak ale zejména kvůli nebezpečí zahoření skládky. Při hnilobných procesech se uvolňuje skleníkový plyn metan (CH4), který je hořlavý a výbušný.

Proč separovat bioodpad?

Ochrana životního prostředí

Vytříděný bioodpad zpracují kompostárny a je dále využíván k náhradě průmyslových hnojiv. I doma vyrobený kompost je kvalitním hnojivem, které obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. 

Povinnost ze zákona

Povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nový Zákon o odpadech.

Úspornější způsob nakládání s odpady

Kompostování je již nyní levnější než skládkování. V následujícím období lze předpokládat růst skládkovacího poplatku. Odklon od skládkování a hledání jiných způsobů nakládání s odpady bude z ekonomického hlediska nezbytný.

Co patří do nádob na bioodpad:

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny 
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, apod.)
 • květináče z lepenky a rašeliny
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
 • zbytky pečiva 
 • skořápky z vajíček a ořechů
 • zbytky vlasů a vousů
 • trus býložravých hospodářských zvířat

Co nepatří do nádob na bioodpad:

 • exkrementy masožravých zvířat 
 • rostliny napadené chorobami
 • jednorázové pleny
 • prachové sáčky z vysavače
 • oharky z cigaret
 • uhelný popel
 • smetky z ulice
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
 • kosti, odřezky masa, kůže (sice je lze kompostovat, ale je nezbytné zajistit usmrcení původců chorob)
 • oleje (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS