Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak koronavirus změnil odbyt vytříděného papíru

| autor: Hana Tomášková0

Jak koronavirus změnil odbyt vytříděného papíru

Tlaky na obce kvůli třídění porostou, a tak starostové hledají další cesty, jak zvýšení míry třídění zajistit. Inspirují se novými trendy. Zajímavý pilotní projekt proběhl například v Ostravě. Přesto však společné třídění plastů a papíru nenašlo u Ministerstva životního prostředí podporu. „Společný sběr papíru s plasty může ovlivnit kvalitu vytříděného papíru a jeho následné uplatnění. Proto tuto kombinaci sběru nepodporujeme, proti se postavila i Asociace papírenského průmyslu,“ sdělila k problematice Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva životního prostředí. Celé vyjádření MŽP najdete zde.

Obrátili jsme se proto na Jaroslava Tymicha, prezidenta Asociace papírenského průmyslu (ACPP) a požádali ho o bližší vysvětlení.

Opravdu má společné třídění papíru a plastů tak významný vliv na výslednou kvalitu vytříděného papíru, že jej nelze doporučit?

Ano, zjednodušeně lze konstatovat, že smíšený sběr papíru a plastu znemožňuje recyklaci papíru. Papír by byl  kontaminovaný biologickým nebo chemickým znečištěním ze zbytku obsahu plastových obalů a tedy nepoužitelný pro další výrobu papíru a lepenky a následně např. obalů pro styk s potravinami nebo hygienických papírů.

Navíc další nezbytné třídění by bylo nákladné a nedostatečné. Směs by bylo „výhodnější“ odvézt rovnou na skládku nebo do spalovny. Je to samozřejmě proti pravidlům cirkulární ekonomiky a zajmu společnosti obecně včetně plnění cílů pro recyklaci odpadů a papírových obalů zejména.

Těm, kdo o společném sběru přemýšlejí, bych doporučil, aby se jeli nejdříve podívat např. do Anglie, kde se o to „úspěšně“ pokoušeli a dnes vozí většinu takto sebraných odpadů – druhotných surovin, na skládku. Je nutno ale konstatovat, že kromě pilotního projektu v Ostravě nevím o žádné podobné aktivitě, přestože v poslední době je separace a třídění papíru pro recyklaci ekonomicky pro obce ztrátové.Může špatný a nákladný odbyt vytříděného papíru být ještě více ovlivněn nynějším komplikovaným stavem souvisejícím s COVID-19 a řešením jeho ekonomických následků? Jaké je schůdné východisko této problematiky?

Složitá situace nevznikla snížením odbytu ze strany papírenského průmyslu, naopak v posledních letech se v Evropě zvyšovala poptávka po sběrovém papíru typu použitých obalů.

Přebytek sběrového papíru se začal objevovat od roku 2018 ve vazbě na omezování importu Číny a kulminoval na konci minulého a začátku letošního roku. Projevilo se to zejména poklesem cen až pod úroveň nákladů sběru a třídění.

Očekávali jsme, že v druhé polovině roku dojde ke stabilizaci trhu a to zejména s najetím nových papírenských kapacit, které jsou umístěny i v dosahu české logistiky. Vše změnil koronavirus.

Ze dne na den byly uzavřeny školy, obchody, živnosti, podniky a organizace. Razantně se snížil sběr papíru a najednou je poptávka vyšší než nabídka a hodnota papíru pro recyklaci se zvyšuje. Protože výroba obalů a hygienických papírů je zásadní pro udržení zásobování obyvatel potravinami a hygienickými potřebami je udržení sběru jako suroviny klíčové.

Většina obalů a významná část hygienických papírů je vyráběna se sběrového papíru a našim úkolem je výrobu neomezovat a udržet za jakoukoli cenu, protože by mohl nastat velký problém při zásobování obyvatel potravinami, baleným zdravotnickým materiálem a dalšími životně důležitými potřebami.  

Nyní je malicherné se dohadovat, zda separace tak či onak, viz výše. Je potřeba udržet separovaný sběr, který mají v rukou obce. Zvýšená spotřeba potravin produkuje i více použitých obalů ze supermarketů, takže aktuálně je výroba zabezpečena.

Na druhé straně v případě masivního odstavování papírenských strojů např. z důvodů rozšíření viru mezi zaměstnanci by mohlo dojít ke kolapsu odběru. V tomto případě by papírenský průmysl  s pomocí státu musel zajistit dočasné externí skladování papíru pro recyklaci. V této věci jsme v kontaktu s MŽP. Jsme všichni na jedné lodi.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert