Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Modro-žluté kontejnery, řešení pro obce nebo riziko pro kvalitu vytříděného papíru?

| autor: Hana Tomášková0

Modro-žluté kontejnery, řešení pro obce nebo riziko pro kvalitu vytříděného papíru?

V Ostravě proběhl pilotní projekt zaměřený na zvýšení míry separace komunálního odpadu. Od 1. října 2018 do konce roku 2019 třídili občané v městském obvodu Radvanice a Bartovice plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream), přistavené přímo k jejich rodinnému domu. V obvodu bylo rozmístěno 650 unikátních nádob na tříděný odpad, každá o objemu 240 litrů. Nádoby byly modro-žluté a třídily se do nich stejné druhy odpadu jako do současných modrých a žlutých popelnic.

Potvrdily se předpoklady, že přistavením nádoby na separaci přímo k jednotlivým rodinným domům a současným omezením kapacity nádoby na směsný komunální odpad je možno dosáhnout zvýšení množství separovaných odpadů a snížení množství odpadu směsného,“ hodnotí výsledky pilotního projektu Vladimíra Karasová z OZO Ostrava.

Konkrétně bylo ve sledované lokalitě dosaženo těchto výsledků:

Surovina

Měsíční průměr před pilotním projektem

Stav na konci pilotního projektu

Nárůst/pokles

Papír

1,66 t

3,36 t

+ 102 %

Plast (+ nápojové kartony a kovové obaly)

2,18 t

5,4 t

+ 148 %

Směsný komunální odpad

34,44 t

20,2 t

- 41 %

Odpad vložený do modro-žlutých nádob je dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny PALOZO (cca 75 %).

Odpad z nádob na separovaný sběr vždy musí před dalším zpracováním projít dotřiďovací linkou. V tomto případě jsme obsah modro-žlutých popelnic sváželi na naši dotřiďovací linku, na níž běžně třídíme obsah žlutých kontejnerů, do kterých se v naší svozové oblasti sbírají společně tři komodity - plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Z nich běžně na lince třídíme takové materiály, které jsou aktuálně prodejné na trhu s druhotnými surovinami - PET lahve rozdělené ještě podle barev, duté obaly z HDPE, LDPE folie, nápojové kartony, hliníkové obaly a obaly ze železa,“ říká Vladimíra Karasová a doplňuje:

V případě svozu z modro-žlutých nádob přibyla další komodita – papír. Zvláště u ní bylo důležité zjistit, zda papír v případě společného sběru není po vytřídění více znečištěn než při sběru samostatném. To se nepotvrdilo. Všechny zmíněné odpady jsou následně materiálově využity odbornými firmami.

Ze zbytku materiálů sebraných v nádobách, to znamená méně kvalitní plasty a papír, o které zpracovatelé nemají zájem, pak přímo v naší společnosti vyrábíme alternativní palivo pro cementárny. I tato koncovka je pro společný sběr papíru a plastu vhodná, neboť palivo se vyrábí z vhodných průmyslových odpadů a výmětů třídicích linek ve složení papír+plast+dřevo+textil.“

K výhodám společného sběru několika komodit do jedné odpadové nádoby patří efektivnější svoz separovaného odpadu, kdy odpadá vyvážení poloprázdných nádob. To má samozřejmě i dopad ekonomický. Občané oceňují fakt, že modro-žlutá popelnice zabere méně prostoru než oddělené nádoby.

Výhodou nádob přistavených přímo u domu je pohodlí občanů při separaci odpadů, které motivuje třídit i ty „línější“, kterým se nechce chodit daleko s tříděným odpadem. Tuto motivaci je však třeba ještě posílit snížením kapacity nádob nebo četnosti svozu u popelnic na směsný odpad. Jinak by celý systém svozu byl příliš drahý. Dotřídění odpadu na lince není výrazně náročnější než při třídění oddělených komodit,“ upozorňuje Vladimíra Karasová.

Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice, kde pilotní projekt probíhal, dále výhodu systému spatřuje i v omezení vzniku černých skládek u společných stanovišť kontejnerů na separaci a jejich přeplňování odpadem z jiných měst a obcí - od občanů, kteří obvodem jen projíždějí z Havířova a Šenova do Ostravy.

Náš obvod je bohužel znám znečištěním vzhledem k lokalizaci podniku Liberty - Arcelor Mittal, a nejen proto jsme zahájili mnoho aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí," uvádí Aleš Boháč, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice, „Snažili jsme se najít variantu, kde budeme trestat ty, co netřídí, a odměníme ty, kteří jsou uvědomělí. Chceme po několika letech místo vyvážení prázdných popelnic vozit tříděný odpad. To znamená, že svoz komunálního odpadu probíhá jednou za 14 dní a ne jednou za týden, a místo vzduchu se vyváží popelnice modro-žlutá. Občané jsou nadšení, začali třídit i ti, co netřídili. Padá výmluva, že kontejnerová místa jsou daleko. Už kolem nich nezaznamenáváme neustálý nepořádek a nemusíme řešit situace, kdy kontejnery sloužily k odkládání veškerého odpadu a hlavně suti.“

Plošnému zavedení tohoto systému brání legislativa, která neuznává společný sběr více komodit do jedné nádoby za rovnocenný oddělenému sběru. Obce, které by zavedly tento systém, by přišly o příspěvek od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. To se jim z ekonomického hlediska nevyplatí.

Ministerstvo životního prostředí k problematice uvádí:

Vyhláška č. 321/2014 Sb. říká toto:

1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů.
2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně.

Společný sběr papíru s plasty může ovlivnit kvalitu vytříděného papíru a jeho následné uplatnění. Proto tuto kombinaci sběru nepodporujeme, proti se postavila i Asociace papírenského průmyslu,“ říká Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí, a doplňuje:

Naopak nám nevadí a podporujeme kombinace, kde nedochází ke zhoršení kvality tříděných složek. Například tedy plast + kov, plast + nápojový karton. Aktuálně jsou připravené konkrétní finanční podpůrné kroky na společný sběr kovů a plastů.“

Informace o této finanční podpoře budou k dispozici v nejbližších dnech. Najdete je na našem webu v samostatném článku.

Foto: zdroj OZO Ostrava


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert