Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Modro-žluté kontejnery, řešení pro obce nebo riziko pro kvalitu vytříděného papíru?

| autor: Hana Tomášková0

Modro-žluté kontejnery, řešení pro obce nebo riziko pro kvalitu vytříděného papíru?

V Ostravě proběhl pilotní projekt zaměřený na zvýšení míry separace komunálního odpadu. Od 1. října 2018 do konce roku 2019 třídili občané v městském obvodu Radvanice a Bartovice plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream), přistavené přímo k jejich rodinnému domu. V obvodu bylo rozmístěno 650 unikátních nádob na tříděný odpad, každá o objemu 240 litrů. Nádoby byly modro-žluté a třídily se do nich stejné druhy odpadu jako do současných modrých a žlutých popelnic.

Potvrdily se předpoklady, že přistavením nádoby na separaci přímo k jednotlivým rodinným domům a současným omezením kapacity nádoby na směsný komunální odpad je možno dosáhnout zvýšení množství separovaných odpadů a snížení množství odpadu směsného,“ hodnotí výsledky pilotního projektu Vladimíra Karasová z OZO Ostrava.

Konkrétně bylo ve sledované lokalitě dosaženo těchto výsledků:

Surovina

Měsíční průměr před pilotním projektem

Stav na konci pilotního projektu

Nárůst/pokles

Papír

1,66 t

3,36 t

+ 102 %

Plast (+ nápojové kartony a kovové obaly)

2,18 t

5,4 t

+ 148 %

Směsný komunální odpad

34,44 t

20,2 t

- 41 %

Odpad vložený do modro-žlutých nádob je dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (cca 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny PALOZO (cca 75 %).

Odpad z nádob na separovaný sběr vždy musí před dalším zpracováním projít dotřiďovací linkou. V tomto případě jsme obsah modro-žlutých popelnic sváželi na naši dotřiďovací linku, na níž běžně třídíme obsah žlutých kontejnerů, do kterých se v naší svozové oblasti sbírají společně tři komodity - plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Z nich běžně na lince třídíme takové materiály, které jsou aktuálně prodejné na trhu s druhotnými surovinami - PET lahve rozdělené ještě podle barev, duté obaly z HDPE, LDPE folie, nápojové kartony, hliníkové obaly a obaly ze železa,“ říká Vladimíra Karasová a doplňuje:

V případě svozu z modro-žlutých nádob přibyla další komodita – papír. Zvláště u ní bylo důležité zjistit, zda papír v případě společného sběru není po vytřídění více znečištěn než při sběru samostatném. To se nepotvrdilo. Všechny zmíněné odpady jsou následně materiálově využity odbornými firmami.

Ze zbytku materiálů sebraných v nádobách, to znamená méně kvalitní plasty a papír, o které zpracovatelé nemají zájem, pak přímo v naší společnosti vyrábíme alternativní palivo pro cementárny. I tato koncovka je pro společný sběr papíru a plastu vhodná, neboť palivo se vyrábí z vhodných průmyslových odpadů a výmětů třídicích linek ve složení papír+plast+dřevo+textil.“

K výhodám společného sběru několika komodit do jedné odpadové nádoby patří efektivnější svoz separovaného odpadu, kdy odpadá vyvážení poloprázdných nádob. To má samozřejmě i dopad ekonomický. Občané oceňují fakt, že modro-žlutá popelnice zabere méně prostoru než oddělené nádoby.

Výhodou nádob přistavených přímo u domu je pohodlí občanů při separaci odpadů, které motivuje třídit i ty „línější“, kterým se nechce chodit daleko s tříděným odpadem. Tuto motivaci je však třeba ještě posílit snížením kapacity nádob nebo četnosti svozu u popelnic na směsný odpad. Jinak by celý systém svozu byl příliš drahý. Dotřídění odpadu na lince není výrazně náročnější než při třídění oddělených komodit,“ upozorňuje Vladimíra Karasová.

Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice, kde pilotní projekt probíhal, dále výhodu systému spatřuje i v omezení vzniku černých skládek u společných stanovišť kontejnerů na separaci a jejich přeplňování odpadem z jiných měst a obcí - od občanů, kteří obvodem jen projíždějí z Havířova a Šenova do Ostravy.

Náš obvod je bohužel znám znečištěním vzhledem k lokalizaci podniku Liberty - Arcelor Mittal, a nejen proto jsme zahájili mnoho aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí," uvádí Aleš Boháč, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice, „Snažili jsme se najít variantu, kde budeme trestat ty, co netřídí, a odměníme ty, kteří jsou uvědomělí. Chceme po několika letech místo vyvážení prázdných popelnic vozit tříděný odpad. To znamená, že svoz komunálního odpadu probíhá jednou za 14 dní a ne jednou za týden, a místo vzduchu se vyváží popelnice modro-žlutá. Občané jsou nadšení, začali třídit i ti, co netřídili. Padá výmluva, že kontejnerová místa jsou daleko. Už kolem nich nezaznamenáváme neustálý nepořádek a nemusíme řešit situace, kdy kontejnery sloužily k odkládání veškerého odpadu a hlavně suti.“

Plošnému zavedení tohoto systému brání legislativa, která neuznává společný sběr více komodit do jedné nádoby za rovnocenný oddělenému sběru. Obce, které by zavedly tento systém, by přišly o příspěvek od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. To se jim z ekonomického hlediska nevyplatí.

Ministerstvo životního prostředí k problematice uvádí:

Vyhláška č. 321/2014 Sb. říká toto:

1) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a kovů.
2) Povinnost podle odstavce 1 je splněna také v případě, že jsou s ohledem na systém dalšího nakládání některé z těchto odpadů soustřeďovány společně, pokud tím nedojde ke zhoršení využitelnosti sebraných odpadů v porovnání s tím, pokud by tyto odpady byly soustřeďovány samostatně.

Společný sběr papíru s plasty může ovlivnit kvalitu vytříděného papíru a jeho následné uplatnění. Proto tuto kombinaci sběru nepodporujeme, proti se postavila i Asociace papírenského průmyslu,“ říká Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí, a doplňuje:

Naopak nám nevadí a podporujeme kombinace, kde nedochází ke zhoršení kvality tříděných složek. Například tedy plast + kov, plast + nápojový karton. Aktuálně jsou připravené konkrétní finanční podpůrné kroky na společný sběr kovů a plastů.“

Informace o této finanční podpoře budou k dispozici v nejbližších dnech. Najdete je na našem webu v samostatném článku.

Foto: zdroj OZO Ostrava


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS