Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Inovační centrum Ústeckého kraje hostilo 11. ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje

| zdroj: Ústecký kraj0

aktuality.jpg
zdroj: Ústecký kraj

V Inovačním centru Ústeckého kraje se 21. října 2021 konal již 11. ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje. Krajská fóra, z nichž právě to energetické je fórem nejstarším, jsou unikátním projektem kraje sloužícím jako diskusní platforma nad různými aktuálními tématy pro veřejnou samosprávu, zájmové organizace i odbornou veřejnost.

Mottem letošního Energetického fóra Ústeckého kraje byla „Energetika v nových souvislostech“. Fórum otevřelo mnoho aktuálních otázek souvisejících s energetikou, jejím směřováním, transformací i výhledem do budoucna. Fóra se zúčastnili odborníci ze sféry energetiky a průmyslu, představitelé samospráv i ústředních orgánů státní správy.

Fórum zahájili 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Lubomíra Mejstříková a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. „Zásoby tradičních energetických surovin se tenčí, existuje stále větší společenský požadavek a tlak na neustálé zpřísňování opatření na ochranu přírody a klimatu, globální společenský i technologický vývoj přináší nová témata. To vše znamená nevyhnutelnou proměnu Ústeckého kraje a je naší zásadní odpovědností přijmout tyto změny a činit kroky, které vytvoří pro budoucí generace co nejlepší podmínky pro život v našem regionu“, pronesla 1. náměstkyně hejtmana při svém úvodním slovu.

Konference byla rozdělena do čtyřech bloků. První blok se věnoval současnému stavu a reálnému naplňování Státní energetické koncepce České republiky a současně fenoménu dekarbonizace. Druhý blok se zabýval energetickými výrobci a distributory a otevřel témata související s ekologizací regionu, transformací lomu ČSA a přechodem na moderní energetiku. Třetí blok byl zaměřený na energetiku v souvislosti s ochranou přírody a krajiny v rámci Ústeckého kraje. Poslední, čtvrtý, blok otevřel v závěru konference problematiku energetických odpadů a jejich úložišť.

Osobní záštitu nad akcí převzal ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Pořadatelem fóra byl Ústecký kraj, odborným a organizačním garantem konference byla již tradičně Okresní hospodářská komora Most.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo