Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Firma skladovala skoro 16 tisíc tun odpadní zeminy na pozemku, kde neměla

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Firma skladovala skoro 16 tisíc tun odpadní zeminy na pozemku, kde neměla

Firma od května 2018 do října 2019 soustředila téměř 16 tisíc tun odpadní výkopové zeminy za účelem rekultivace na pozemku v k. ú. Ostroměř. Ten ale nebyl k nakládání s odpady určen. Podle zákona o odpadech je původce odpadů povinen nakládat s nimi pouze v zařízeních k tomu určených.

Na základě oznámení o navážení výkopové zeminy pocházející z výstavby kanalizace v obci Dobrá Voda u Hořic a z opravy silnice I/35 Ostroměř na pozemek v k. ú. Ostroměř, provedli inspektoři v květnu 2019 kontrolu. 

„Při fyzické obhlídce kamenolomu v Podhorním Újezdě jsme zjistili, že na pozemku byla soustředěna navážka odpadní výkopové zeminy bez jiných příměsí, před rekultivací, která byla naplánována na rok 2021.

Předložen byl Plán rekultivace lomu Podhorní újezd, ze kterého vyplývá, že veškerý vytěžený materiál, který nebude určen k prodeji, bude využit k vlastní rekultivaci pozemku. V tomto plánu ale není uvedeno, že k tomu bude využita odpadní výkopová zemina pocházející od jiných subjektů,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Nakládání s odpady v zařízeních, na které není vydáno žádné povolení, představuje ohrožení životního prostředí s možným poškozením některých složek, jako jsou voda, půda, ovzduší. Výkopovou zeminu lze využít na povrchu terénu v zařízeních provozovaných v souladu se zákonem o odpadech, tj. na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Zároveň v případě, že její využití bude v souladu se stavebním zákonem a povoleno rozhodnutím stavebního úřadu.

Při stanovení výše pokuty vycházeli inspektoři z charakteru, druhu a množství odpadů, se kterým bylo nakládáno v rozporu se zákonem. Jednalo se přesně o 15.712 tun odpadní výkopové zeminy, jejíž kvalitu obviněný znal. 

„Šlo o nedbalost a nedostatečnou znalost právních předpisů. Obviněnému nebylo známo, že k tomu, aby mohl s odpady nakládat na předmětných pozemcích, musí disponovat platným souhlasem příslušného krajského úřadu. Z předložených dokladů také vyplývá, že mohl být k převzetí odpadu finančně motivován, protože převzal odpadní výkopovou zeminu za úplatu, se kterou bylo následně nakládáno v rozporu se zákonem o odpadech,“ řekl Trávníček.

Foto: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ