Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Firma dostala pokutu za porušení zákona o integrovaném registru znečišťování

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Firma dostala pokutu za porušení zákona o integrovaném registru znečišťování

Za roky 2017 a 2018 firma neohlásila do IRZ přenosy znečišťujících látek v odpadech, konkrétně se jednalo o zinek, olovo, nikl, měď, chrom, arsen a jejich sloučeniny.

Ve stejných letech neohlásila přenosy sumy odpadů (kategorie ostatní i nebezpečný) mimo provozovnu podle skutečného stavu.

Nevedla také evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) pro přenosy znečišťujících látek v odpadech. Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ostravě jí za to uložili pokutu 120 tisíc korun.

Ve „Výrobním závodě TATRA“ je v provozu zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, související zařízení a technologie.

Od dubna do září 2019 kontrolovali inspektoři ČIŽP plnění povinností firmy TATRA TRUCKS a.s. stanovených integrovaným povolením, zákonem o integrované prevenci, zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o odpadech, zákonem o vodách, zákonem o IRZ a zákonem o ekologické újmě.

Konstatovali porušení povinností z hlediska zákona o IRZ. Ten ukládá provozovateli povinnost ohlásit ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů při překročení jejich prahových hodnot, a přenosy znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.

„Firma v letech 2017 a 2018 sice v odpadu sledovala znečišťující látky, ale produkovány byly i další odpady, jako třeba odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny, prací vody, které jsou potenciálními nositeli znečišťujících látek, zejména olova a zinku.

V rámci hlášení do IRZ za roky 2017 a 2018 ale obviněný neohlásil žádné přenosy znečišťujících látek v odpadech. Pouze přenosy nebezpečných a ostatních odpadů mimo provozovnu. Jejich množství se ale výrazně lišilo od množství odpadů ohlašovaných v rámci Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 a za rok 2018,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

ČIŽP výše uvedené jednání hodnotí jako nenaplnění účelu nařízení a zákona o IRZ, kterým je poskytování spolehlivých informací veřejnosti. Podle těchto zákonných předpisů je žádoucí, aby údaje do IRZ byly ohlašovány včas a v odpovídající kvalitě. Pokuta nabyla právní moci 12. listopadu 2019.

ilustrační foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert