Reklama

ENERGIE

Pro výběr tepelného čerpadla je klíčová samotná stavba, kde se zaměřujeme na míru tepelné ztrátovosti objektu. Můžeme dosáhnout značných úspor energie, ale je nutné předem zvážit výhodnost investice.

B.I.D services ve spolupráci s Komunální ekologií vyhlašuje soutěž o 3 vstupenky na konferenci Candela 2019 – Interiér, exteriér a rušivé světlo v obci.

Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, popisuje dotační programy na podporu úspor energie. Využít státní podporu můžete například na zpracování územní energetické koncepce.

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na energeticky úsporné renovace veřejných budov.

V první části série o investicích do úspor energie se Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, zaměřuje zejména na přípravu energeticky úsporných programů. Pro kvalitní přípravu projektu má spotřebitel energie možnost využít program EFEKT.

Vážení čtenáři,   dnešním úvodním článkem Vladimíra Sochora, ředitele odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR, pomalu uzavíráme tématický celek Veřejné osvětlení. V dalších dvou týdnech se můžete těšit na pokračování informací o dotacích MPO ČR. Neznamená to ovšem, že už nás tzv. Véóčko...

Systém Internetu věcí (IoT) dokáže propojit různá elektronická zařízení prostřednictvím internetu a zajišťuje příjem dat z těchto zařízení. Ivo Winkler ze společnosti Enbra. a.s. představil možnosti využití získaných dat pro optimalizaci provozu domácností, měst či průmyslových podniků.

Karolína Koubová, primátorka statutárního města Jihlava, s námi hovořila o průběžném plánování obnovy veřejného osvětlení, o jeho výměně či rekonstrukci i o způsobu financování zakázky.

Dnes je to právě třicet dní, co byl spuštěn web Komunální ekologie.

Milan Vich, energetický manažer Pardubického kraje, hovoří o svých zkušenostech se smluvními vztahy s dodavateli energií v Pardubickém kraji.