Reklama

ENERGIE

V Olomouci probíhá dvoudenní konference Národní sítě zdravých měst pod názvem Síťujeme a podporujeme obce 2020. Cílem akce je představit dobrou praxi v oblastech, kde již zvyšování kvality života aktivně funguje.


Energetický management (EM) je jedinou možností, jak cílevědomě snižovat konečnou spotřebu energie. Jaké další výhody má jeho zavedení?


Snižování energetické náročnosti ve veřejné správě je téma velmi aktuální. Hledá se nejoptimálnější poměr mezi dodávkou a spotřebou. Využívají se primárně dotace a na další nástroje, které jsou k dispozici, se často zapomíná.


Čím dál častěji jsou úspory a vlastní produkce energií zmiňovány také v souvislosti s obcemi a malými městy. Jedním z příkladných regionů v této oblasti je Opavsko. 


Konference Kyberbezpečnost v síťových odvětvích v pražském hotelu Botanique řeší mimo jiné otázky aktuální situace v oblasti kyberbezpečnosti v ČR, novou energetickou legislativu či dopady zákona o kybernetické bezpečnosti.


Již příští týden se můžete těšit na konferenci NSZM ČR. Konat se bude 23. až 24. 1. 2020 v Olomouci. Máte možnost získat inspiraci z praxe měst, obcí a regionů.


O současné situaci v oblasti hospodaření s energiemi v organizacích veřejné správy i o tom, co by se v systému financování energetických úspor mělo změnit, hovoří Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu.


Na našem webu často informujeme o smart technologiích, které pomáhají šetřit energie, řešit otázky městské mobility či řídit vodárenské sítě.


Blíží se termín uzávěrky soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby Zlatý erb. Soutěžící mohou ohlásit i Smart City projekty.


Statutární město Prostějov má již šest let svou energetickou manažerku. Je díky ní jedním z nejpokrokovějších měst v oblasti hospodárného nakládání s energiemi u nás.


PARTNEŘI