Reklama

ENERGIE

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova má mimo jiné za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Důležité je také upozornit širokou veřejnost na význam venkova.


Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. až 22. září), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. 


Zabezpečení dat ve veřejné správě je stále na velmi nízké úrovni. Často zde dokonce chybí opatření, jak vůbec kybernetický útok detekovat.


Topná sezona již klepe na dveře. Zda se však skutečně začne topit, rozhodnou až klimatické podmínky v jednotlivých městech. Teplárny jsou připraveny.


Energetický regulační úřad vydává Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020. Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Kateřina Krajňák, je sympatická mladá žena, která pracuje jako Conference Project Manager pro B.I.D. services. Co její práce obnáší, se dozvíte z našeho rozhovoru.
„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního programu Zdravé město pod patronací OSN‑WHO. Komunální ekologie se stala partnerem asociace NSZM ČR.
Bezpečnost dat spravovaných veřejnou sférou není v České republice většinou dostatečně zajištěna. Jedná se přitom o citlivá data a velmi cenné informace.
Řada zájemců o nové fotovoltaické/hybridní FVE se v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) zajímá o možnost výměny střídače nebo panelů. Jak správně postupovat? Kdy je potřeba udělat nový energetický posudek?
Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz moderní energetiky vyjádřily svá stanoviska k energetickému mixu. Žádají ministerstvo průmyslu a obchodu o posílení rozvoje energetiky v ČR.

PARTNEŘI