Reklama

10. 6. 2019  |  Energie  |  Autor: Petr Jarolímek

Elektřina z větru je pro stát nejlevnější cesta, jak vyrábět energii bez znečištění

Aktuálně se z větru v Česku vyrábí jen necelé jedno procento elektřiny. Během deseti let by to mohlo být klidně sedmkrát víc, pokud stát obnoví zelené bonusy pro projekty větrných elektráren.

Největší překážkou větrné energetiky je politické vyjadřování a celkově negativní naladění české společnosti nejen vůči větrným elektrárnám, ale vůči obnovitelným zdrojům energie obecně. Další je pak složitost a zdlouhavost povolovacího procesu, tento problém se netýká jen staveb silnic, které jsou prezentovány v médiích, ale bohužel i takových staveb, jako jsou větrné elektrárny” uvedla pro Průmyslovou ekologii Pavla Smolová z České společnosti pro větrnou energii.

Rozvoj podporovaných zdrojů energie do roku 2030 - podkladový dokument pro účely přípravy Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, vydaný v březnu tohoto roku Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, konstatuje, že ze schváleného závazného cíle na úrovni 32 % v rámci směrnice EU ohledně OZE vyplývá pro Českou republiku povinnost dalšího zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé končené spotřebě a nastavení příslušného rámce podpory těchto zdrojů do roku 2030.

Česká republika navrhuje jako optimální nastavit hodnotu cíle energie z OZE (příspěvku ČR) do roku 2030 ve výši 20,8 %, která odpovídá geografickým, klimatickým a ekonomickým možnostem České republiky.”

Dokument současně uvádí, že větrné elektrárny v roce 2016 vyrobily 497 GWh elektrické energie a přispívali k celkovému podílu OZE na úrovni 14,89 % příspěvkem ve výši 0,16 %.

Studie také nastiňuje předpokládaný vývoj v období let 2021 – 2030, kdy souhrnný technický potenciál byl kvantifikován Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR na úrovni 28 862 MW. Odhad realizovatelného potenciálu na úrovni tzv. středního scénáře pak dle této studie odpovídá 2 277 MW. V nízkém scénáři pak tento realizovatelný potenciál odpovídá 991 MW, ve vysokém scénáři se pak jedná o 5 972 MW.

MPO dodává, že je důležité zohlednit také možný postupný úbytek instalovaného výkonu v čase, který vyplývá z ukončení výplaty provozní podpory pro stávající výrobny elektřiny podle toho, jak bude ukončován nárok na současnou provozní podporu. … Udržení současných výroben elektřiny v provozu souvisí s tím, že bude moci být na větrné elektrárny uplatňována podpora pro zachování výrobny elektřiny v provozu nebo podpora pro modernizované výrobny elektřiny, po skončení současné provozní podpory elektřiny.”

Komora OZE pak na svých webových stránkách konstatuje, že aktuálně se „zvětru v Česku vyrábí jen necelé jedno procento elektřiny.”

Celý článek si můžete přečíst zde.

windmill-413047_640.jpg

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI