Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace pro obce na výsadbu dřevin, tvorbu tůní a další péči o krajinu

| autor: redakce| zdroj: MŽP0

Dotace pro obce na výsadbu dřevin, tvorbu tůní a další péči o krajinu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci nově schváleného programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Podporována budou opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Žadateli o dotaci mohou být také obce.

Peníze na obecní remízky, mokřady či aleje

Obce mohou dotaci využít například pro výsadbu dřevin, remízů, alejí, tvorbu tůní, mokřadů a dalších krajinných prvků. Během předchozího období programu bylo realizováno přes 1000 takovýchto projektů za cca 130 mil. Kč.

Způsobilými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

Dotace na vodní opatření až 1 mil. Kč.

V rámci programu jsou poskytovány investiční i neinvestiční finanční prostředky až do výše 100 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory je 250 tis. Kč na lesní a nelesní opatření a 1 mil. Kč na vodní opatření.

Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2019.

Máte-li dotazy k uvedené výzvě nebo dalším dotačním programům, kontaktujte nás. Naši odborníci jsou připraveni vám poradit.

Zdroj: MŽP

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS