Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotace pro obce na výsadbu dřevin, tvorbu tůní a další péči o krajinu

| autor: redakce| zdroj: MŽP0

Dotace pro obce na výsadbu dřevin, tvorbu tůní a další péči o krajinu

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci nově schváleného programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Podporována budou opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy. Žadateli o dotaci mohou být také obce.

Peníze na obecní remízky, mokřady či aleje

Obce mohou dotaci využít například pro výsadbu dřevin, remízů, alejí, tvorbu tůní, mokřadů a dalších krajinných prvků. Během předchozího období programu bylo realizováno přes 1000 takovýchto projektů za cca 130 mil. Kč.

Způsobilými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky.

Dotace na vodní opatření až 1 mil. Kč.

V rámci programu jsou poskytovány investiční i neinvestiční finanční prostředky až do výše 100 % způsobilých nákladů. Maximální výše podpory je 250 tis. Kč na lesní a nelesní opatření a 1 mil. Kč na vodní opatření.

Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2019.

Máte-li dotazy k uvedené výzvě nebo dalším dotačním programům, kontaktujte nás. Naši odborníci jsou připraveni vám poradit.

Zdroj: MŽP

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert