Reklama

16. 1. 2020  |  Dotace  |  Autor: Hana Tomášková   |  Zdroj: SFŽP, MŽP

Dotace na domovní čistírny odpadních vod

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021, případně do vyčerpání alokace.

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

„Předchozí výzvy na DČOV trhaly rekordy, obce si peníze rozebraly čtyři měsíce před stanoveným termínem. Obce mají o čištění odpadních vod obrovský zájem, je to velice efektivní a ekonomické řešení, které pomůže tam, kde náklady nebo technické podmínky výstavbu velké ČOV neumožní. Ke kanalizaci u nás není připojeno stále více než 1,5 milionu lidí a tomu mj. odpovídá i nedostatečná kvalita povrchových vod v ČR, což chceme změnit. Podpora DČOV v obcích je dalším z řady kroků, kterými se snažíme zlepšit životní prostředí v malých a nízkorozpočtových obcích a zároveň aktivně reagovat na hrozbu sucha,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec. A dodal, že do předchozích dvou výzev poslalo své projekty na šest desítek obcí.

Žádat o dotace mohou obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu. Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. 

„Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, mohou žadatelé zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako technologie pro nepřetržitý monitoring systému či proškolení obsluhy,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádost o dotace mohou obce podávat od od 2. března až do 30. června 2021, případně do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2024.

 


 

Máte dotazy?

Napište nám.

  

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI