Reklama

DOTACE

Teplých dnů neustále přibývá. Zvyšování teploty a pokles srážek začíná mít své následky. Jak mít vodu i v období sucha, tak řeší stále více lidí.
Uvažujete o koupi automobilu s alternativním pohonem pro vaše město, obec či kraj? Neváhejte, dotační výzva na jejich pořízení brzy skončí. Část prostředků je stále k dispozici.
Do konce září mohou obce žádat o dotace na podporu opatření vedoucích k zadržení vody v krajině a obnově ekologické stability.
Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR dalšími prostředky z evropských fondů.
Řada zájemců o nové fotovoltaické/hybridní FVE se v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) zajímá o možnost výměny střídače nebo panelů. Jak správně postupovat? Kdy je potřeba udělat nový energetický posudek?
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě stěžejní dokumenty týkající se současného i budoucího programového období. Finální verze Dohody o partnerství a operačních programů pro budoucí období by měla být vládě předložena v březnu příštího roku.
Nové technologie lze v současné době pořizovat zejména prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo Operačního programu Životní prostředí.
V současné době se celkový převis poptávky v jednotlivých krajích ČR na výměnu kotlů v domácnostech odhaduje na cca 1,5 mld. korun. MŽP je připraveno poptávku po nových ekologických kotlích uspokojit.
V rámci programu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita vyhlásilo MPO IV. výzvu. Příjem žádostí již skončil, ale otevření V. výzvy s alokací 50 mil. Kč je plánována na říjen 2019.
„Od ledna tohoto roku mají obce možnost opět požádat o dotaci na pořízení vozidel na alternativní pohony v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí,“ říká Markéta Švábová, ředitelka Fair Care s.r.o.

PARTNEŘI