Reklama

DOTACE

„Od ledna tohoto roku mají obce možnost opět požádat o dotaci na pořízení vozidel na alternativní pohony v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí,“ říká Markéta Švábová, ředitelka Fair Care s.r.o.

Veřejnou zakázkou je podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zakázka, která je zadávána z veřejných prostředků, tedy veřejnou správou nebo subjekty soukromého práva za jasně daných podmínek.

Dotační výzvy v Operačním programu Životní prostředí s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro příjem žádostí až do 3. února 2020. S novými výzvami se rozšířila i nabídka dotovaných opatření.

Cílem konference Elektromobilita v praxi je představit zkušenosti s využíváním elektromobilů v hromadné i individuální dopravě. Komunální ekologie je mediálním partnerem konference.

Videorozhovor, ankety na facebooku, newsletter i překvapení, to vše pro vás v blízké době chystáme. Děkujeme za vaši dosavadní přízeň.

Další dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů. K dispozici je 150 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na energeticky úsporné renovace veřejných budov.

V první části série o investicích do úspor energie se Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, zaměřuje zejména na přípravu energeticky úsporných programů. Pro kvalitní přípravu projektu má spotřebitel energie možnost využít program EFEKT.

Svaz měst a obcí ČR zveřejnil na svých stránkách zprávu o aktualizovaném vydání publikace Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Státní fond životního prostředí zveřejnil předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev a celkových alokací pro jednotlivé oblasti podpory v rámci programu Norských fondů. První výzvy programu zaměřené na podporu konkrétních opatření i definování dlouhodobých přístupů proti dopadům změny klimatu,...