Reklama

DOTACE

Další dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů i pořízení protipovodňových varovných systémů. K dispozici je 150 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na energeticky úsporné renovace veřejných budov.

V první části série o investicích do úspor energie se Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, zaměřuje zejména na přípravu energeticky úsporných programů. Pro kvalitní přípravu projektu má spotřebitel energie možnost využít program EFEKT.

Svaz měst a obcí ČR zveřejnil na svých stránkách zprávu o aktualizovaném vydání publikace Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Státní fond životního prostředí zveřejnil předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev a celkových alokací pro jednotlivé oblasti podpory v rámci programu Norských fondů. První výzvy programu zaměřené na podporu konkrétních opatření i definování dlouhodobých přístupů proti dopadům změny klimatu,...

Markéta Švábová z Fair Care s.r.o. se v oblasti státní podpory pohybuje řadu let. Připravila pro nás seznam aktuálně vyhlášených výzev pro obce.

Dnes je to právě třicet dní, co byl spuštěn web Komunální ekologie.

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů jsou ústředním programem finanční podpory pro domácnosti a obce v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Prostředky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací)...

František Kubeš, vedoucí Oddělení urbánní politiky Ministerstva pro místní rozvoj, hovoří o podpoře realizace obnovy veřejného osvětlení v rámci programu IROP - Integrovaného regionálního operačního programu.

Nová zelená úsporám (NZÚ) je program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie zejména v obytných domech.