Reklama

DOTACE

ČR v roce 2018 vyprodukovala přes 28 milionů tun odpadů, z toho 3,7 milionu tun odpadu komunálního. V přepočtu na 1 občana tvořil komunální odpad 351 kg, což je necelý 1 kg denně. Obce tak řeší nejenom nerudovskou otázku „Kam s ním“?, ale i „Co s ním“?


Dnes Vám přinášíme souhrnné informace o dotačních příležitostech pro obce zaměřující se na podporu zvyšování ekologického standardu prostředí v obcích a tím i jejich obyvatel. Jednotlivé dotační příležitosti jsou níže rozděleny dle konkrétních oblastní zaměření.


Vzrůstající teploty spojené s vyšší koncentrací CO2 a úbytek stromů ve městech a obcích byly hlavní příčiny vzniku inciativy Sázíme budoucnost, která se zasadila do 5 let vysázet 10 milionů stromů mimo lesní porosty a ulevit tak životnímu prostředí a obyvatelům měst a obcí. 


Tento prosinec bude vyhlášena v pořadí již IV. výzva, která bude primárně určena pro obce, města a městské části hl. m. Prahy, kterým není lhostejný stav životního prostředí a občanů v jejich sídle a rády by přispěly ke snížení množství vypouštěných emisí. 


Již od 1. 11. 2019 bude možné podávat žádosti do dotační výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí na vodovody a kanalizace, která je součástí strategie v rámci boje se suchem po celém území ČR!


Jste-li vlastníkem veřejné budovy, určitě víte, že její rekonstrukce je velmi nákladná a sehnat takové prostředky není vůbec jednoduché. Dotace je v takovém případě významnou pomocí.


Komunální ekologie zahájila svou činnost 1. dubna 2019. Náš online deník má tedy za sebou první půl roku provozu a váš rostoucí zájem nám ukazuje, že jsme se vydali správným směrem.


Praha letos hostí celostátní konferenci Města budoucnosti 2019, na které na jednom místě hovoří zástupci měst a obcí o svých problémech, sdílí své zkušenosti, a společně s odborníky se pokouší na ně nalézt řešení a odpovědi.


Teplých dnů neustále přibývá. Zvyšování teploty a pokles srážek začíná mít své následky. Jak mít vodu i v období sucha, tak řeší stále více lidí.
Uvažujete o koupi automobilu s alternativním pohonem pro vaše město, obec či kraj? Neváhejte, dotační výzva na jejich pořízení brzy skončí. Část prostředků je stále k dispozici.

PARTNEŘI