Reklama

DOTACE

Připravené investice se mohou spustit. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 2,7 miliard korun šesti stovkám úspěšných žadatelů. Podpora míří především do obcí, které s její pomocí zrenovují veřejné budovy, začnou využívat srážkovou vodu, nebo zajistí efektivnější zpracování odpadu.


Desítky tisíc domácností se budou moci brzy připojit na centrální kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo obecní vodovod. 


Nadlimitní čištění komunikací v Ostravě významně snižuje prašnost. Jen za loňský rok se městu podařilo z komunikací odstranit 4400 tun nečistot.


Ministerstvo zemědělství zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.


Revitalizace vodních prvků (např. návesních rybníků) je jedním z důležitých faktorů zlepšení kvality života v každé obci. Pokud má obec zájem proměnit svůj návesní rybník nebo jiný vodní prvek v příjemné a funkční místo, může využít některý z nabízených dotačních programů a zažádat si o podporu pro svůj záměr.


Ulice měst, obcí a jejich okolí oživí v blízké budoucnosti nové stromy, louky, zelené fasády, jezírka a různé vodní prvky. Norské fondy nabízí miliony na ozelenění zastavěné krajiny. 


Státní fond životního prostředí se v současnosti aktivně podílí na přípravě a administraci několika nových finančních nástrojů, jejich prostředky budou cílit na podporu nízkouhlíkové energetiky, inovací i změnu klimatu.


Ministerstvo zemědělství (MZe) spouští od 14. července příjem žádostí do mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV), ve kterém je celkem 3,4 miliardy korun. Hlavním cílem je zvýšit potravinovou soběstačnost České republiky. Peníze z PRV bude nově možné čerpat i na tvorbu e-shopů a internetových stránek.


Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.


V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV, je řešením realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV).


PARTNEŘI