Reklama

DOTACE

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu.


Města se snaží účinně bojovat s globálním oteplováním a efektem městského tepla (UHI). Město atakují mnohem vyšší teploty než okolní venkovské oblasti, a to díky průmyslu, dopravě a použitým stavebním materiálům.


Výzva je realizována v rámci iniciativy Sázíme budoucnost. Je otevřena až do 31. 7. 2020. Výše grantu se pohybuje v rozmezí 10 000 Kč až 40 000 Kč.


Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty navíc z České republiky odtékají do okolních států. Dlouhodobě vyšší průměrné teploty zvyšují výpar vody.


Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická. 


Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám.


V předchozích článcích jsme se zabývali problematikou obcí a měst, kde žije větší množství občanů, kteří zde nemají trvalé bydliště. Dnes přinášíme vyjádření příslušných institucí, jak danou situaci řešit.


Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Příjem žádostí probíhá od 17. února tohoto roku.


Když jsem si představovala, jak oslavíme tyto narozeniny, ani ve snu by mě nenapadlo, že to proběhne v době vyhlášeného stavu nouze. A že se na obcích bude kromě vody, odpadů a kupy dalších problémů řešit hlavně nový koronavirus.


Státní fond životního prostředí se v souvislosti s vyhlášeným stavem nouze rozhodl pro prodloužení lhůty pro podání žádosti u některých dotačních výzev. 


PARTNEŘI