Reklama

DOTACE

Podle informací Státního fondu pro životní prostředí je třeba zajistit výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury s předstihem. Již v 1. čtvrtletí roku 2020 se předkládá komplexní dokumentace na SFŽP ČR pro nově vysoutěžené provozovatele od 1. 1. 2021.


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021, případně do vyčerpání alokace.


Je pro Vás důležitá environmentální výchova a vzdělávání dětí? Chcete proměnit školní nebo obecní pozemky na prostor vhodný pro venkovní výuku a podpořit kontakt dětí s přírodou?


O současné situaci v oblasti hospodaření s energiemi v organizacích veřejné správy i o tom, co by se v systému financování energetických úspor mělo změnit, hovoří Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu.


Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne i v tomto roce obcím a městům podporu na jejich rozvoj, zkvalitnění života obyvatel či třeba na zlepšení územního plánování. 


Finanční pomoc pro vlastníky lesů, mimořádná opatření na zvládání kůrovcové kalamity, investice do boje se suchem či omezení plochy monokultur. To jsou některé z novinek roku 2020, o kterých informuje Ministerstvo zemědělství.


Zejména obce, města, kraje, ale i jiné subjekty mohou získat zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na vodohospodářské projekty.


Podpora zdravého životního stylu dětí a dospělých občanů, se kterým je aktivní pohyb neodmyslitelně spojen, je důležitou součástí agendy každé obce. Mnoho především malých obcí se potýká s problémy chybějící či nevyhovující sportovní infrastruktury, kdy jsou jejich občané nuceni dojíždět na sportoviště do okolních blízkých či vzdálenějších obcí.


2. 12. 2019 byla vyhlášena Výzva Agentury pro podnikání a inovace na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin "Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny".


Zakládání či obnova veřejné zeleně a vodních prvků, vybudování a úpravy přírodních dětských hřišť a zahrad, regenerace brownfieldů v obecním zájmu či pořízení vozidel na alternativní pohony. Na všechny tyto záměry přispívající ke kvalitnímu a udržitelnému prostředí v obci lze požádat o dotační podporu.


PARTNEŘI