Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Domovní čistírna odpadních vod: Jak funguje obecní soustava doplněná technologií řízenou na dálku

| autor: Hana Tomášková0

dcov_Satturn4.png
zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Soustavy domovních čistíren odpadních vod je možné v rámci obce propojit online monitoringem a mít tak nepřetržitý dohled nad provozem jednotlivých ČOV. K systému lze napojit dálkové vodoměry a telemetrii, tedy hlídání a řízené čerpání vodojemů a úpraven pitné vody.

Decentrální čištění odpadních vod s telemetrickým řídícím systémem

Na místech, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy, se jako vhodné řešení osvědčily realizace obecních soustav domovních ČOV. Díky technologii společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. je možné tyto soustavy propojit online monitoringem, který umožňuje vzdáleně řídit provozní stavy jednotlivých ČOV.

Rozšiřujícím modulem technologického systému jsou dálkové odečty vodoměrů, které poskytují provozovateli nepřetržitý (24/7) online přehled o spotřebě vody. Tento modul je dále navázán na telemetrii, tj. hlídání a řízené čerpání vodojemů a úpraven pitné vody.

Výhody dálkových odečtů vodoměrů

 • Různé typy vodoměrů a komunikačních modulů (technologií)
 • Bytové („koncové“) vodoměry i měření průtoků přímo na vodovodním řadu
 • Přehled o spotřebě vody prakticky on-line, 24 hod. denně
 • Sledování a tvorba přehledů, grafů a statistik o odběrech
 • Upozornění na mimořádný odběr, zpětný tok, zamrznutí vodoměru, apod.
 • Komplexní dohledový SW, rozúčtování nákladů, příprava podkladů pro fakturaci

Satturn2_banner.png

Výhody hlídání a řízení čerpání vodojemů

 • Řízené čerpání vody do vodojemů a to i z více zdrojů
 • Kontrola hladiny vody ve vodojemech, upozornění při dosažení limitních stavů
 • Řízení tlaku ve vodovodu, sledování průtoků, upozornění na poruchy
 • Zabezpečení objektů vodojemu, ověřování (oprávněného) přístupu k zařízením
 • Měření vydatnosti a kvality vody a řízení její úpravy (např. dávkování chemikálií)
 • Měření hladin a průtoků povrchových vod, srážkoměrné stanice

Ocenění

Společnost SATTURN HOLEŠOV je držitelem řady ocenění za technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině.

Příklady ocenění: Vizionář 2019, Inovace roku 2019 za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“.

Cena Magalhãesova průlivu

Fundación Imagen Chile vybrala systém Enceladus společnosti SATTURN HOLEŠOV jako českého vítěze této prestižní soutěže, která má připomínat ducha 500-letého Magalhãeského průzkumu pomocí oceňování současných inovátorů z celého světa. Pořadatelé vyzdvihli inovativní práci na systému Enceladus a jeho potenciální pozitivní globální dopad označili jako ukázku stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.

Cena bude osobně předána velvyslancem Chilské republiky v ČR p. Patriciem Utrerasem na konci listopadu během veřejného ceremoniálu, který se uskuteční v Holešově.

Systém Enceladus

Enceladus je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod, provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy.

S tímto inovativním systémem vás detailněji seznámíme v dalším článku.

Máte dotazy ohledně soustav domovních čistíren odpadních vod? Nebo vás zajímá systém jejich vzdáleného monitorování a řízení?

Poradna3.png

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert