Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Domovní čistírna odpadních vod: Jak funguje obecní soustava doplněná technologií řízenou na dálku

| autor: Hana Tomášková0

dcov_Satturn4.png
zdroj: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Soustavy domovních čistíren odpadních vod je možné v rámci obce propojit online monitoringem a mít tak nepřetržitý dohled nad provozem jednotlivých ČOV. K systému lze napojit dálkové vodoměry a telemetrii, tedy hlídání a řízené čerpání vodojemů a úpraven pitné vody.

Decentrální čištění odpadních vod s telemetrickým řídícím systémem

Na místech, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy, se jako vhodné řešení osvědčily realizace obecních soustav domovních ČOV. Díky technologii společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. je možné tyto soustavy propojit online monitoringem, který umožňuje vzdáleně řídit provozní stavy jednotlivých ČOV.

Rozšiřujícím modulem technologického systému jsou dálkové odečty vodoměrů, které poskytují provozovateli nepřetržitý (24/7) online přehled o spotřebě vody. Tento modul je dále navázán na telemetrii, tj. hlídání a řízené čerpání vodojemů a úpraven pitné vody.

Výhody dálkových odečtů vodoměrů

 • Různé typy vodoměrů a komunikačních modulů (technologií)
 • Bytové („koncové“) vodoměry i měření průtoků přímo na vodovodním řadu
 • Přehled o spotřebě vody prakticky on-line, 24 hod. denně
 • Sledování a tvorba přehledů, grafů a statistik o odběrech
 • Upozornění na mimořádný odběr, zpětný tok, zamrznutí vodoměru, apod.
 • Komplexní dohledový SW, rozúčtování nákladů, příprava podkladů pro fakturaci

Satturn2_banner.png

Výhody hlídání a řízení čerpání vodojemů

 • Řízené čerpání vody do vodojemů a to i z více zdrojů
 • Kontrola hladiny vody ve vodojemech, upozornění při dosažení limitních stavů
 • Řízení tlaku ve vodovodu, sledování průtoků, upozornění na poruchy
 • Zabezpečení objektů vodojemu, ověřování (oprávněného) přístupu k zařízením
 • Měření vydatnosti a kvality vody a řízení její úpravy (např. dávkování chemikálií)
 • Měření hladin a průtoků povrchových vod, srážkoměrné stanice

Ocenění

Společnost SATTURN HOLEŠOV je držitelem řady ocenění za technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině.

Příklady ocenění: Vizionář 2019, Inovace roku 2019 za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“.

Cena Magalhãesova průlivu

Fundación Imagen Chile vybrala systém Enceladus společnosti SATTURN HOLEŠOV jako českého vítěze této prestižní soutěže, která má připomínat ducha 500-letého Magalhãeského průzkumu pomocí oceňování současných inovátorů z celého světa. Pořadatelé vyzdvihli inovativní práci na systému Enceladus a jeho potenciální pozitivní globální dopad označili jako ukázku stejné průzkumné a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.

Cena bude osobně předána velvyslancem Chilské republiky v ČR p. Patriciem Utrerasem na konci listopadu během veřejného ceremoniálu, který se uskuteční v Holešově.

Systém Enceladus

Enceladus je komplexní systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních vod, provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související procesy.

S tímto inovativním systémem vás detailněji seznámíme v dalším článku.

Máte dotazy ohledně soustav domovních čistíren odpadních vod? Nebo vás zajímá systém jejich vzdáleného monitorování a řízení?

Poradna3.png

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM