Reklama

6. 5. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Sovak ČR

Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury

SOVAK ČR připravil ve spolupráci se SMO ČR Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury, které je určené především pro obce a malá města. Materiál byl zveřejněn jako příloha časopisu Moderní obec č. 4/2019. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou dány zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Rovněž jsou ve stručnosti představeny základní modely provozování vodohospodářské infrastruktury v České republice, vycházející z metodiky Státního fondu životního prostředí ČR.

Samotné desatero, které je stěžejní částí materiálu, zahrnuje následující body:

  1. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
  2. Evidence vodovodů a kanalizací
  3. Oprávnění a odborná způsobilost k provozování vodovodů nebo kanalizací
  4. Provozně související vodovody a kanalizace
  5. Práva a povinnosti
  6. Jakost vody
  7. Smlouva o dodávce pitné vody a smlouva o odvádění a čištění odpadní vody
  8. Vodné a stočné
  9. Plán financování obnovy
  10. Regulace oboru a správní delikty

Desatero si lze stáhnout ve formátu PDF zde

Materiál byl zveřejněn jako příloha časopisu Moderní obec č. 4/2019.

Zdroj: Sovak ČR, Miroslava Vaculíková, Milan Míka, Filip Wanner

 

Foto: ilustrační/ Pixabay
 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI