Covid změnil odběrovou mapu. Ovlivní tato skutečnost financování vodního hospodářství?

| autor: Hana Tomášková0

home_office.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Životy občanů velkou měrou ovlivňují současná opatření související s pandemií koronaviru. Bude mít změna životního stylu a s ní související odklon odběru vody z veřejného sektoru a průmyslu vliv i na vodohospodářství?

Obrátili jsme se na zástupce vodárenských společností a položili jim otázku: Jak působí na provoz vodohospodářských společností přesun odběru vody z firemního prostředí a veřejného sektoru do domácností (uzavřené provozy, home office, žáci a studenti apod.) související s opatřeními proti COVID-19? Bude to mít vliv na změnu financování vodního hospodářství?

Jiří Paul, ředitel VAK Beroun:

Pandemie rozhodně ovlivnila i dodávku vody. Zejména v lokalitách, kde je významný turistický ruch nebo velký podíl administrativy a škol, došlo k poklesu odběru.

Zčásti se sice odběr přenesl do domácího prostředí, ale to může být velmi často jinde - na jiném zdroji, jiné čistírně a v jiné cenové kalkulaci. Tam, kde nejsou větší provozní a cenové celky, může proto dojít i k poměrně razantnímu celkovému poklesu odběru, což může přinést buď zvýšení ceny nebo snížení objemu investic. Záleží, jak se rozhodne vlastník infrastruktury. Pokud je v ceně již zahrnuta dostatečná částka na obnovu, její krátkodobé snížení za účelem zachování ceny vodného a stočného není problém.

Při současném provozu je potřeba věnovat pozornost kvalitě vody ve větších objektech. Voda se dostatečně neobměňuje a mohou se objevit zejména mikrobiologické závady. Největším nebezpečím je baktérie Legionella, která se může rozmnožit v rozvodech teplé i studené vody, pokud teplota pitné vody stoupne nad 25 °C a naopak teplé užitkové klesne pod 50 °C. Doporučujeme proto všem provozovatelům hotelů, škol a administrativních budov, aby v tomto období nepodcenili údržbu objektů. Pomoci jim mohou informace na webu CzWA http://www.czwa.cz/jak-zajistit-bezpecnou-vodu-po-odstavce-objektu-CZ364 .

Dana Veselá, tisková mluvčí VODÁRNA PLZEŇ a.s.:

V důsledku pandemie koronaviru (cca od března loňského roku) evidujeme snížení spotřeby vody na vodném i stočném u odběratelů o cca 180 tiséc metrů krychlových vody. Jen propad z plzeňských bazénů znamená cca 60 tisíc kubíků, dále jsou to fitness centra a další sportoviště, menší výroba v průmyslových areálech, zavřené školy, obchody atd.

Meziroční plánovaný pokles mezi lety 2020-2021 fakturovaných m3 jak u pitné tak u odpadní vody činí 270 tis. m3. Je to o cca 3% a jde o 24 milionů korun bez DPH.

Průměrná spotřeba vody v Plzni zůstává zhruba stejná, tj cca 90 litrů vody na osobu a den. Zatímco u velkých odběratelů spotřeba klesá (podniky vyrábějí méně nebo se zastavily, zavřely se bazény, sportoviště), u domácností naopak stoupá což je patrné například z fakturace na nejlidnatějším plzeňském sídlišti Lochotín.

Člověk v Plzni průměrně spotřebuje cca 90 litrů vody za den, v případě čtyřčlenné rodiny to je ročně asi 130 m3 vody. Spotřeba vody v Plzni od roku 2009 permanentně klesala a to z odběru více než 110 litrů na osobu a den na současných 90 litrů na osobu a den. Vliv na to má zejména používání moderních spotřebičů jako jsou myčky na nádobí nebo pračky s úspornými programy, spořiče vody u dřezů i splachovačů WC a zejména to, že lidé si hlídají, kolik pitné vody a na co spotřebovávají.

V roce 2019 se ale trend snižování spotřeby zastavil a tento rok byl prvním za poslední řadu let, kdy meziročně nedošlo k poklesu spotřeby vody.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je největším provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v rámci Plzeňského kraje. Pitnou vodou zásobuje na 240 tisíc obyvatel a vyrábí cca 15 milionů m3 pitné vody.

Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.:

COVID - 19 ovlivnil a nadále ovlivňuje životy nás všech. Naše společnost provádí v domácnostech odečty převážně jednou ročně a zaznamenali jsme nárůst spotřeby domácností oproti snížení spotřeby jiných zařízení, která jsou z důvodu šíření epidemie uzavřena. Nelze zde však hovořit o dopadech na financování vodního hospodářství. Situace s pandemií přetrvává a nikdo z nás není nyní schopen říci, kdy se vše vrátí do běžného režimu, a co vše tato situace s sebou přinese.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.