Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Čistírna v Karlových Varech zajišťuje hygienizaci kalů nízkoteplotním sušením

| autor: Hana Tomášková0

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (Vodakva) zajišťují odvádění i čištění odpadních vod pro více než 90 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, z nichž většina jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Výsledkem čisticího procesu je na jedné straně vyčištěná voda splňující veškeré legislativní požadavky tak, aby mohla být vypuštěna zpět do vodního toku, na druhé straně zde však vzniká i nevyhnutelný zbytkový materiál - čistírenské kaly.

Zpracování kalů

Surové čistírenské kaly obsahují množství organických látek, které snadno podléhají hnilobnému rozkladu, a také řadu patogenních mikroorganismů. Navíc jsou v tekutém stavu, ve kterém by se nedaly transportovat,“ říká Zdeněk Frček, technický náměstek společnosti Vodakva.

Před vyvezením z čistírny se tedy musí co možná nejvíce zbavit nebezpečných látek a odvodnit. Základem zpracování kalů je jejich stabilizace, při které dochází k vyhnívání kalů a snižuje se tak množství organických látek v nich obsažených.

Na čistírně se od počátku využívá bioplyn produkovaný při vyhnívání kalů pro výrobu tepla. V roce 2007 byla instalována kogenerační jednotka, která kromě tepla vyrábí i elektrickou energii.

Technologie sušení kalů

V  posledních letech se ve  světě při finálním zpracování čistírenských kalů stále více prosazuje moderní technologie sušení kalů. „V květnu 2016 jsme instalovali nízkoteplotní pásovou sušárnu,“ uvádí Zdeněk Frček, „Sušení umožňuje výrazně snížit celkovou hmotnost i  objem kalů a  zároveň zlepšit jejich kvalitu i  hygienickou nezávadnost.“

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech se za  technické podpory provozní společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary rozhodlo využít na své největší provozované čistírně v Karlových Varech - Drahovicích technologii nízkoteplotního sušení kalů.

Tato technologie umožní vysušit kaly až na 90 % sušiny a snížit tak celkovou hmotnost produkovaných kalů na čtvrtinu. Navíc se jedná o provozně bezpečnou technologii, která využívá pro sušení nižší teploty a nehrozí u ní nebezpečí výbuchu či zahoření.

S technologií jsme spokojeni. Zavedení sušení kalu neznamenalo pro společnost promítnout náklady s tím spojené do ceny stočného,“ upozorňuje Zdeněk Frček, „nevýznamnější nákladovou položku představuje energie na sušení, ale oproti tomu dochází k úspoře na likvidaci kalu. Celkově zvýšení nákladů bylo pro nás akceptovatelné v rámci provozu.“

Využití kalů

Dnes kaly předáváme firmě zabývající se provozem skládek, která je využívá v rámci své činnosti,“ uvádí Zdeněk Frček, „Měli jsme nabídku na využití kalů při výrobě cementu jako materiálu, který bude plnivem cementu a současně dodá tepelnou energii při provozu rotační pece.“

Kaly lze využívat v zemědělství, spalovat společně s jiným materiálem či monospalovat a poté z popeloviny získávat fosfor. „Obecně se jedná o sypký poměrně bezprašný materiál s pevnou granulometrií, který má výhřevnost cca 13 MJ/ kg,“ doplňuje Zdeněk Frček.

Nakládání s kaly v ČR

Získali jsme hygienizovaný produkt, který má výrazně vyšší možnosti využití. Tato technologie zajišťuje hygienizaci kalu a v tomto ohledu splňuje vyhlášku č. 437/2016 Sb. Nemá však vliv na ostatní parametry kalu – například na obsah kovů,“ připomíná Zdeněk Frček. Sušárna je v provozu necelé tři roky.

Je třeba vidět i skutečnost, že vzhledem k legislativě bychom k nějakému jinému způsobu hygienizace museli přistoupit a toto se nám stále zdá nejlepší. Důkazem toho je skutečnost, že připravujeme projekt na druhou obdobnou sušárnu kalů pro oblast bývalého okresu Tachov, kde zajišťujeme provoz ČOV,“ chválí zvolenou technologii Zdeněk Frček, Během provozu nedošlo k žádným změnám, pouze jsme museli dořešit drobnost na perifériích sušárny - kalové silo, dopravníky kalů. Sušárna samotná funguje bezproblémově.“

Nakládání s kaly v zahraničí

Tento typ sušárny je v České republice dnes jediný,“ komentuje situaci v ČR Zdeněk Frček, „ale připravují se další projekty na tomto principu sušení. V současné době je v provozu ještě jedna sušárna na lopatkovém principu na ČOV Brno Modřice, kde se připravuje její výměna za typ sušení kalů, který je použit v Karlových Varech. Jinak ve světě je sušení kalů běžné a setkáváme se s ním na většině větších ČOV, například ve Francii či Slovinsku.“

Info, foto, video: zdroj Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert