Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Chytré hospodaření s vodními zdroji

| zdroj: SMO ČR0

Chytré hospodaření s vodními zdroji

Zatímco čelíme celosvětovému trendu kontinuálně rostoucí spotřeby vody, přibližně 17 % území Evropské unie se potýká s nedostatkem vodních zdrojů (1.) a pouhých 40 % povrchové vody splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu (2.) Udržitelné vodní hospodářství je nezbytné pro kvalitu života, tak pro klíčová odvětví průmyslu, zemědělství, energetiky či cestovní ruch.

Celoevropský program Water Smart Territories sdružuje regiony chytře hospodařící s vodními zdroji, identifikuje budoucí vědecké a inovační trendy pro šetrné hospodaření s vodou, a Liberecký kraj se stal 17. evropským regionem, který se do inovační platformy zapojil. Do evropské platformy se zapojuje ve spolupráci se společností AQUATEST, která je členem skupiny PURUM KRAFT.

Spolupráce řeší úbytek zásob vody a pesticidní látky

V rámci diskuse nad klíčovými tématy Libereckého kraje, byl jako preferovaná oblast spolupráce, stanoven úbytek zásob vody. Velkým tématem je výše zmíněný polský důl Turów, který prokazatelně způsobuje pokles hladin podzemních vod, dále bude nezbytné se zabývat retencí vody v krajině, revitalizací drobných vodních toků a obnovováním mokřadních systémů. Pro zlepšení vodohospodářšké situace bude do budoucna nutné zlepšit a hospodárněji využívat vodní zdroje, a to jak podzemní, tak i povrchové.

Nutné bude řešit problematiku pesticidních látek v pitné vodě, které pocházejí zejména ze zemědělství, ale také z postřiků proti škůdcům používaným v lesních školkách. Pesticidní látky se postupným promýváním dostávají do podzemních vod a stávají se difúzním zdrojem kontaminace. V rámci boje proti suchu je významná revitalizace vodních toků, vyšší retence vody v krajině, budování malých přehrážek a kaskád v horských oblastech tak, aby docházelo k delšímu zadržení vody krajině a zabránění jejímu rychlému odtoku do údolních oblastí.

Šetrné cirkulární hospodaření s vodními zdroji a nezbytná digitalizace

V programu Water Smart Territories je možné se zamyslet nad důmyslnějším a efektivnějším využitím jak vody, tak i dalších komodit, jako jsou například čistírenské kaly, které mohou být ideálně využívány buď jako výrobky, nebo je možné je alespoň energeticky využívat. Další oblastí, která přispěje k efektivnějšímu zacházení s vodou je digitalizace již existujících dat a vodohospodářských informací, která jsou průběžně získávána.

K hospodárnějšímu zacházení s vodou by přispělo i propojení databází povolených odběrů z vodohospodářských a stavebních úřadů, pravidelného monitoringu podzemních a povrchových vod z ČHMÚ, kontaminovaných míst SEKM, kvality vodních zdrojů, kterou mají v gesci provozovatelé vodních zdrojů jako SČVK, či databáze kvality podzemních vod, které jsou ovlivněny hlubinnou těžbou a monitoruje je s.p. DIAMO.

Jejich propojením by byly shromážděny všechny relevantní informace o množství a kvalitě vod do jednoho informačního systému, včetně GIS zpracování a vizualizace, a bylo by možné efektivněji nakládat s tak cennou surovinou, jako je voda.

Evropská inciativa Water Smart Territories umožňuje rozvoj inovativních technologií pro chytré hospodaření s vodními zdroji

Hlavním cílem platformy Water Smart Territories je posílení inovační kapacity evropských regionů nad rámec efektivního využívaní vodních zdrojů. Umožňuje užší spolupráci sdružených regionů, firem a klastrových organizací, vyzdvihuje nejslibnější inovace, vyměňuje zkušenosti a data, posiluje průmyslový dialog a umožňuje rozvoj inovativních technologií a služeb.

Připravuje investiční a neinvestiční projekty regionů, klastrových organizací, podniků a výzkumného sektoru. Témata Libereckého kraje, jako druhého v České republice po kraji Jihomoravském, jsou definována, detailně popsána a připravena na řešení v rámci programu Water Smart Territories.

1. Zdroj: European Commission: By 2007, at least 11 % of Europe´s population and 17 % of its territory has been affected by water scarcity.
2. Zdroj: European Environmental Agency: Only 40 % of surface water were found to be in a good ecological state in terms of chemical status.

Autorem článku je Institut pro investice a inovace z. s., 10. 2. 2020

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert