Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Česká republika jako Země budoucnosti pro 11 milionů lidí

| autor: Hana Tomášková0

Česká republika jako Země budoucnosti pro 11 milionů lidí

Smyslem Národního investičního plánu je shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě. Vytvoří se zásobník investičních projektů, který by měli ministři, hejtmani, primátoři a starostové aktualizovat a z něj vybírat a realizovat je podle připravenosti a finančního krytí. Do budoucna by tyto investice měly být součástí jednotlivých státních rozpočtů, rozpočtů krajů, měst a obcí,“ uvádí v dokumentu Andrej Babiš, předseda vlády ČR.

Během posledních měsíců vláda provedla rozsáhlý sběr dat, kterého se účastnila všechna ministerstva, obce, města a kraje. A výsledkem je Národní investiční plán. Ten bude bude sloužit jako podklad a zásadní argument při vyjednávání víceletého finančního rámce prostředků z EU pro Českou republiku na období 2021–2027.

Zásadní je budoucnost naší planety a samozřejmě klimatická změna,“ upozorňuje v úvodníku Babiš, Boj se suchem a dostupnost vody pro lidi. Dále výstavba stovek rybníků, mokřadů, propojování vodárenských soustav, budování přehrad, výsadba milionů stromů, ale i investice do jaderných a vodních energetických zdrojů, které nám umožní být zcela nezávislí na uhelných elektrárnách a teplárnách a potenciálně dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality. Tyto projekty jsou v hodnotě 625 miliard korun.“

Pilíř 7: Regiony, krajina a zemědělství

Životní prostředí se v posledních letech díky globální změně klimatu výrazně mění a my se musíme těmto změnám začít přizpůsobovat. Krajina má problém zadržet vodu. Problém, který vznikl částečně již kolektivizací zemědělství a částečně narovnáváním toků řek, je čím dál naléhavější.

Musíme se znovu naučit zadržovat vodu, budovat nové vodní nádrže a rybníky, navracet řekám a potokům původní tvar, mnohem více zakroucený, s meandry a mokřinami. Pouze tak se nám může podařit dlouhodobě bojovat se suchem.

Je třeba intenzivně podporovat programy typu „Dešťovka“ a další, které naučí domácnosti výrazně lépe hospodařit s vodou a zároveň nebudou zatěžovat vodohospodářský systém.

Ochlazovat města formou rozšíření zeleně, podporovat aktivity směřující k zeleným střechám či zdím, které prokazatelně snižují v letních měsících teplotu v rozpálených městech a navíc pozitivně ovlivňují kvalitu ovzduší přesně tam, kde je to nejvíce potřeba.

Právě kvalita ovzduší, což je jedna z hlavních priorit v rámci péče o životní prostředí, se velmi intenzivně dotýká ostatních oblastí, například energie a dopravy.

Cílem a prioritou není pouze zvyšování biodiverzity, ale zároveň zvýšení ochrany genetické banky pro budoucnost. Právě projekty na realizaci genetických bank patří mezi klíčové projekty, podobně jako diskuse o rozšiřování oblastí se zvýšenou ochranou

Jsme připraveni plán doplňovat podle představ vás, občanů naší země, kteří k tomu máte co říci,“ připomíná v dokumentu Andrej Babiš, Můžeme se společně podílet na tom, jak bude naše země vypadat za 30 let.“

Zdroj včetně fota: Národní investiční plán

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert