Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Bývalý vojenský areál Červeňák projde úpravami, zaniklý mokřad bude obnoven

| autor: redakce| zdroj: Pardubice0

„Území bývalého vojenského cvičiště má pro město vysoký potenciál. Nejen že toto místo má svou historii, navíc je to krásná lokalita, která nabízí spoustu možností k využití. Řadu let nebyly v území provedeny žádné rozsáhlé zásahy a Červeňák se tak stal místem, kam by třeba rodiče s dětmi nezavítali. Ani z hlediska biodiverzity zde aktuální situace není zrovna ideální. Práce, které zde odstartovaly tento měsíc a jejichž cílem je nejen obnova mokřadu, jsou tak prvním krokem k tomu přeměnit toto území na veřejností vyhledávanou přírodní lokalitu, která bude pro naše občany nejen atraktivní, ale také bezpečná,“ informuje náměstek primátora Jan Nadrchal, do jehož gesce spadá oblast životního prostředí.

Tým Českého svazu ochránců přírody na území Červeňáku tento měsíc započal s kosením luk s cílem zvýšit druhovou pestrost neboli biodiverzitu. „V travních plochách na Červeňáku se začaly prosazovat expanzivní, silně konkurenční rostliny, jako třtina a ovsík. Tyto traviny potlačují růst kvetoucích lučních bylin, jež jsou důležité pro hmyz, především motýly, kterých v české krajině ubývá. V některých částech je navíc naplánován pojezd pásovou technikou, který se již osvědčil na podobných lokalitách bývalých vojenských prostorů, například na hradecké Plachtě. Nejen že pojezdy naruší nežádoucí traviny, ale v terénních nerovnostech se pak více zadržuje voda. V další fázi bude v blízkosti mostu Červeňák probíhat obnova mokřadu, který se tu ještě před pár lety vyskytoval. Ten vlivem sucha zmizel a tím přišli o svůj domov obojživelníci a další vodní živočichové,“ podotýká Ivan Hoza, předseda Českého svazu ochránců přírody Pardubice, který se zavázal zajistit údržbu části travních ploch a obnovu zaniklého mokřadu na území Červeňáku.

Iniciativa pardubických spolků se zformovala před pěti lety s cílem vybojovat pro město lokalitu Červeňák a zároveň jí ponechat přírodní charakter. „Bývalý vojenský prostor nabízí krásný kout přírody na dosah od centra města. Od doby, kdy zde přestala armáda působit, uběhla řada let. Za tu dobu se přírodní kvalita tohoto území začala v mnoha směrech zhoršovat. Proto Iniciativa Přírodní park Červeňák usilovala o to, aby město zadalo péči o toto území někomu, kdo má s revitalizací podobných lokalit zkušenost. Jsem rád, že se to nakonec podařilo,“ dodává Ivan Hoza.

O dalších změnách v areálu rozhodne územní studie, na které město spolupracuje s Iniciativou Přírodní park Červeňák a která by měla jasně stanovit, jaké bude využití této lokality či jaké úpravy budou v území provedeny. „Naším cílem je vymezit tuto lokalitu jako území přírodního charakteru, které má zůstat součástí sídelní zeleně. Město se navíc zavázalo, že do 20 let od doby, kdy toto území převzalo od Ministerstva obrany, zde nevznikne nic jiného než přírodní park určený k rekreaci obyvatel. Jedním z možných řešení je vytvořit v lokalitě například mlatové cesty, cyklostezky, doplnit zde lavičky a drobný mobiliář či vybudovat dětské hřiště, vše přírodního charakteru, ve snaze prostor oživit a přilákat sem veřejnost. Veškeré úpravy vyplynou právě z připravované územní studie,“ popisuje další možné úpravy v území náměstek Nadrchal s tím, že město chce do procesu přípravy územní studie zapojit také veřejnost.

Území o velikosti zhruba 19 hektarů, které město od Ministerstva obrany získalo formou bezúplatného převodu v květnu 2019, má zůstat průchodné pro pěší i cyklisty ve všech směrech s tím, že cesty a stezky zůstanou zhruba v současném půdorysu. Naopak s vjezdem motorových vozidel, s výjimkou vozů IZS, studie nepočítá. V současné době se v areálu nacházejí výstražné tabule s upozorněním, že vstup na území je na vlastní nebezpečí a lidé by měli chodit pouze po již existujících cestách. Ještě letos pak bude zahájena oprava mostu „Zeleňák“, který čeká výměna mostovky.

 Foto zdroj: Český svaz ochránců přírody Pardubice

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert