Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2022

| zdroj: OPŽP0

dotace.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Dotace podpoří projekty, které přispějí k adaptaci krajiny na změnu klimatu a klimatické extrémy, pomohou s udržitelným hospodařením s vodou nebo s předcházením vzniku odpadů.

Nově zařazené výzvy se zaměří na podporu budování vodovodních řadů, modernizaci vodovodních přivaděčů, intenzifikaci úpraven pitné vody, výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizace, monitoring dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod, ochranu před jejich kontaminací a preventivní opatření proti povodním a suchu.

V oblasti efektivnějšího nakládání s odpady podpoří pořízení kompostérů, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, projekty zaměřené na motivaci obyvatel obcí k třídění odpadů i projekty na materiálové a energetické využití odpadů.

Nové výzvy jsou připraveny pro oblast monitoringu znečištění ovzduší, podpoří i obnovu stability svahů a sanaci nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

Podívejte se na aktuální Harmonogram výzev.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema