Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Adapterra Awards: Domov Podhradí

| zdroj: Adapterra Awards0

Adapterra0.jpg
zdroj: Adapterra Awards/ Domov Podhradí – extenzivní zelená střecha

Na začátku byla zanedbaná pláň na okraji Týnce nad Labem a manželský pár s neobvyklým nápadem – investovat své prostředky a čas do areálu ubytování pro seniory, který bude vystavěn v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

Majitel firmy na stavbu dřevostaveb a zdravotní sestra specializující se na péči o staré lidi začali společně proměňovat dvacet tisíc m² pozemku v areálu nazvaném Podhradí. Nyní zde stojí bytový dům pro komunitní bydlení seniorů, rozrůstá se i permakulturní zahrada se sadem ovocných stromů. Další části areálu se budou dostavovat postupně.

Co opatření řeší

Původně řídce zastavěná pláň s minimem vegetace byla vystavena horku, větru a přívalovým dešťům. Díky výsadbě stromů a založení užitkové zahrady, využití vegetační střechy na novém objektu a zadržení vody na pozemku se klima významně zlepší. Důležitým požadavkem bylo použití přírodních, obnovitelných materiálů, hospodaření s vodou, využití obnovitelných zdrojů energie a důraz na celkovou udržitelnost projektu.

adapterra01.jpg

Jak to funguje

Domov Podhradí bude v budoucnu tvořit ucelený areál budov, permakulturní zahrady a sadu pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. Právě senioři a nemocní lidé jsou tou nejohroženější skupinou v době extrémních projevů počasí vznikajících vlivem klimatické změny. Proto kombinace šetrných řešení zajišťující tepelný komfort obyvatel by se měla stát standardem při přípravě obdobných projektů.

Nyní je dokončena první stavba – přízemní bytový dům se zelenou střechou pro osoby se sníženou pohyblivostí a soběstačností se zaměřením převážně na seniory. Ze 14 bytových jednotek je již obsano 9. K dispozici mají uživatelé vedle svých bytů také zastíněné verandy, velkou místnost pro společné setkávání i veškerý prostor okolo budovy, kam majitelé vyseli květnatou louku, vysadili stromy a založili bezúdržbové bylinné záhony. Louku sečou mozaikovitě, aby zachovali prostor pro hmyz, na což si musí uživatelé domu zvykat.

V plánu je výstavba přízemní budovy se čtyřmi bytovými jednotkami, která rozšíří ubytovací kapacity bytového domu. Ve spodní části pozemku jsou naprojektované další budovy pro klienty vyžadující komplexnější a trvalejší péči. Na závěr se má stavět dvoupodlažní bytový dům pro ubytování personálu a rodinných příslušníků klientů.

Stavební řešení vychází z uceleného systému DOMY ATREA navrženého pro energeticky úsporné stavby. Ve značné míře jsou využité přírodní obnovitelné a recyklované materiály. Pro stěny je využité dřevovlákno, obklad je vytvoření z modřínu. To vše je doplněno systémem technických zařízení, který zajišťuje komfortní a zdravé bydlení pro klienty a nízké provozní náklady pro provozovatele.

Tepelný komfort

Pro vytápění budovy majitelé zvolili systém stropního teplovodního vytápění. K uchování teplé užitné vody a vody pro vytápění jsou využívané dva akumulační zásobníky, vyrovnávací pro vytápění o objemu 400 litrů a zásobník pro teplou vodu o objemu 750 litrů se záložní elektro patronou o výkonu 2 kW. Jako zdroj energie slouží především dvě tepelná čerpadla vzduch-voda. Jedno slouží pro ohřev vody pro vytápění, druhé pro ohřev teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla fungují přibližně do -15 stupňů Celsia, poté se zapíná elektrokotel. Připravuje se také instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Větrání bytů je zajištěno pěti rekuperačními jednotkami s čidly oxidu uhličitého – když je v místnosti příliš vydýchaný vzduch, zapne se rekuperace automaticky. Současně je ale možné i větrání oknem.

Hospodaření s vodou

Střechu budovy pokrývají rostliny, které pomáhají budovu izolovat, zadržují dešťovou vodu a zároveň podporují biodiverzitu. Zelené střechy mají rozlohu 980 metrů čtverečních.

Srážková voda se prozatím zasakuje na pozemku, ale do budoucna se počítá s instalací retenčních nádrží. Majitelé ale mají i další plány na snížení spotřeby pitné vody. Pro splachování toalet využijí zdroj vody na sousedním pozemku, který získali až v průběhu stavby první budovy.

V rámci stavebního řízení byla investorovi uložena povinnost napojení na obecní kanalizaci. Splašková voda se tedy z budovy odvádí do odpadní jímky, ze které je přečerpává do obecní kanalizace. Rozvody kanalizace jsou přizpůsobené tak, aby bylo možné alespoň část odpadních vod čistit v kořenové čistírně odpadních vod, jejíž realizace je plánována v dalších etapách projektu.

adapterra1.jpg
Technická místnost s tepelnými čerpadla a akumulačními nádržemi

Původní stav

Území se nachází na okraji Týnce nad Labem nedaleko zříceniny gotické tvrze. Bezprostředně navazuje na oblast slepého ramene Labe a plánovaného lesoparku. Původně zde byla řídce zastavěná pláň s minimem kvalitní vegetace s několika starými nevyužívanými a chátrajícími budovami různého charakteru s komplikovanými vlastnickými vztahy.

Údržba

S ohledem na rodinný charakter projektu majitelé provádějí běžnou údržbu a opravy ve vlastní režii.

Proč to není jinak

Koncepce celé lokality od úvodní myšlenky postupně zrála a průběžně se upravovala. Původně investoři zvažovali i stavbu několika rodinných domů v kombinaci s několika oddělenými budovami pro bydlení seniorů. Postupně vykrystalizovalo současné řešení, na které měly vliv vize budoucího fungování areálu, aktuální možnosti financování a podmínky dotačních programů.

adapterra2.jpg

Největší výzvy a překážky

Největší výzvou bylo s projektem vůbec začít. A pak také zvládnout administrativu – stavební, dotační i sociální.

Zkušenosti z provozu

Provoz domova pro seniory je teprve na začátku, otevřen je od října 2020. Každý obyvatel přináší svůj lidský příběh, přichází se svými radostmi i starostmi a společně s ostatními obyvateli vytváří jednu jedinečnou komunitu – náhradní rodinu.

Již po velmi krátké době užívání se velmi pozitivně projevil efekt vegetační střechy. Srážková voda odtéká výrazně pomaleji, čímž se eliminují rizika spojená s přívalovými srážkami. Část vody se ještě na střeše odpaří, čímž dochází k ochlazení konstrukce i okolního prostředí. Tento efekt má velmi pozitivní vliv na teplotní komfort především v letním období.

Kolik to stálo

S ohledem na specifický charakter projektu, kdy je investor zároveň realizátorem a provozovatelem, se náklady obtížně vyčíslují. Náklady dosud realizované první etapy se pohybují kolem 17 až 18 milionů korun.

Náklady na projekt pokryly vlastní zdroje investora a dotační program Nová zelená úsporám.

Snahou investora bylo projekt realizovat nejlépe, jak bylo v době návrhu a výstavby technicky, legislativně a ekonomicky možné.
Předpokládaná životnost stavby je desítky let.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert