Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Adapterra Awards: Dětský pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě

| zdroj: Adapterra Awards0

adapterra nemocnice0.jpg
zdroj: Adapterra Awards

Důraz na energetickou úspornost budov se přesouvá ze soukromé sféry k veřejným budovám, dokonce i k těm se specifickými provozními podmínkami. Důkazem je i nový dětský pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě postavený v pasivním standardu.

Díky využití šedé vody ke splachování toalet šetří pitnou vodu. Navíc jej zdobí vegetační střecha s mnoha ekologickými přínosy, která zároveň slouží jako okrasný prvek pro výhledy z okolních budov.

Co opatření řeší

Cílem projektu bylo postavit nový nemocniční pavilon tak, aby se v něm hospodárně zacházelo s energiemi, nekladl vysoké nároky na vstupní zdroje a aby jeho provoz byl šetrný k životnímu prostředí. Zelená střecha budovy pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší, pozitivně ovlivňuje vnitřní i vnější mikroklima, zadržuje krátkodobé i přívalové srážky. Využitím odpadní vody z bazénu ke splachování toalet se zase snižují nároky na spotřebu pitné vody.

V konečném důsledku zvýšil nový pavilon komfort pacientů a kvalitu poskytovaných služeb jak při ambulantním vyšetření, tak při pobytu v nemocnici.

adapterra nemocnice2.jpg

Jak to funguje

Jedná se o pasivní budovu s téměř nulovou spotřebou energie. V porovnání s referenční budovou se zde roční spotřeba energie pohybuje o 973 GJ níže. Uvnitř se nachází systém uzavřené dvoutrubkové soustavy teplovodního vytápění s nuceným oběhem topné vody. Osvětlení zajišťují přednostně LED světla, přísun čerstvého vzduchu zase řízené větrání s rekuperací odpadního tepla. Zdrojem tepla pro celý pavilon je centrální kotelna areálu nemocnice, s níž ho propojuje vlastní větev a předávací stanice vedlejší budovy.

Teplá voda pochází z nepřímotopných zásobníků (napojených na předávací stanci a solární systém) umístěných ve vedlejším objektu. Nepřímotopné zásobníky umožňují i využití alternativních zdrojů energie - například odpadní vody z bazénu pro předehřev teplé vody či ohřev pomocí tepelného čerpadla napojeného na odpadní bazénovou vodu. Odpadní voda z bazénu pak slouží ke splachování toalet. Budovu pokrývá extenzivní zelená střecha o rozloze 1211 m², která mimo jiné plní funkci tepelné izolace.

V případě, že by v budoucnu nastala potřeba navýšení kapacity lůžek, umožňuje technické řešení objektu dvoupodlažní nástavbu, a tím zvětšení celkové užitné plochy budovy.

adapterra nemocnice3.jpg

Původní stav

Novostavba nahradila původní objekt, který již nevyhovoval současným energetickým a provozním standardům. Pavilon poskytuje zázemí pro pacienty a personál ambulantní a lůžkové části dětského oddělení nemocnice i pro ambulance ORL a dětské neurologie.

Údržba

Jedná se o náklady na běžnou údržbu.

Proč to není jinak

Nejprve se uvažovalo o rekonstrukci původního pavilonu dětského oddělení z 50. let minulého století. V průběhu přípravy projektu se ale ukázalo, že by tato varianta byla nevýhodná ve všech směrech.

Největší výzvy a překážky

K velkým výzvám patřilo přesunutí dětského oddělení do ostatních provozů nemocnice. Komplikací byl také větší rozsah bouraných konstrukcí bývalého pavilonu, než se předpokládalo.

Zkušenosti z provozu

Objekt je funkční a poskytuje kvalitní, zdravé a příjemné prostředí pro dětské pacienty. Žádné komplikace či problémy v provozu se zatím nevyskytly.

Kolik to stálo

Celkové náklady pro výstavbu nového pavilonu dosáhly výše 91 milionů Kč. Projekt spolufinancovala Evropská unie částkou 20,5 milionu Kč (prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí). Zbylé náklady pokryl rozpočet Kraje Vysočina, který je zároveň vlastníkem a zřizovatelem nemocnice. Životnost projektu se odhaduje až na 100 let.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema