Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaké kroky jsou nutné realizovat pro instalaci a spuštění modulární bioplynové stanice Bert®

| autor: Redakce| zdroj: BertCEE0

BertCEE 15kW Biogas Genset-1

Velký zájem o modulární bioplynové stanice (MBPS), který na podzim rozpoutala série článků na toto téma, je důvodem velkého množství doplňujících dotazů. Proto přinášíme jakýsi „rámec“ činností, které je nutné realizovat, pakliže má o MBPS obec zájem.

Má-li obec vhodné podmínky, generuje určité množství různých druhů bioodpadu a chce je řešit prostřednictvím MBPS, bude nejlepší kontaktovat obchodního zástupce Bert® nebo přímo centrálu Bert®.

Dalším krokem je vyplnění žádosti, kde je nutné definovat základní set informací a to
- základní informace o projektu
- informace o provozovateli místní elektrické sítě
- informace k vstupním substrátům
- informace k umístění technologie
- ostatní vstupní údaje jako specifikace podloží, přílohy apod.
Navíc se doporučuje místní šetření, ze kterého vzejde návrh na umístění a potřebná fotodokumentace ze strany obchodního zástupce Bert®.

Na základě těchto informací, bude vypracována a zástupcům obce prezentována nezávazná nabídka, obsahující zejména
- úvod a popis základních výhod modulové bioplynové stanice Bert®
- popis uvažovaných komponent bioplynové stanice
- návrh vlastního technického řešení
- předběžná cena a dodací podmínky
- financování, pojištění a dotační tituly
- záruka a servisní podmínky
- reference
- jako příloha detailní popis technického řešení

Po akceptaci nezávazné nabídky a zaplacení první refundovatelné faktury (jako odečet z kupní ceny) následují kroky:
- odběr vzorků vstupních substrátů pro účely laboratorních testů,
- vypracování detailní technické dokumentace
- vypracování návrhu umístění technologie v místě instalace
- druhé (či další) místní šetření a potvrzení správnosti umístění technologie vč. validace objemu zdrojů
Výstupem tohoto šetření je závazná nabídka, která obsahuje jako přílohu draft budoucí kupní smlouvy.

Po akceptaci závazné nabídky, obdrží zástupce obce seznam spolupracujících projekčních kanceláří, ze kterých si vybere nebo mu bude doporučen nejvhodnější kandidát při spolupráci získání veškerých povolení pro stavební řízení, vč. zastupování při kolaudaci. Náklady na projekční náklady nese klient s tím, že tyto mu budou následně kompenzovány odečtem z kupní ceny (do max. předem stanovené výše).

Po obdržení stavebního povolení je na řadě podpis kupní smlouvy na dodávku technologie, zpravidla do 3 měsíců od zaplacení první zálohy. Zálohy jsou stanoveny na 20% při podpisu, 30% na výzvu při objednání materiálu a komponentů, 30% před expedicí technologie z výrobního závodu, 10% po předání technologie a ukončení zkušebního provozu a 10% po ročním provozu (technologie).

Jak bylo řečeno výše, instalace proběhne do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy. V mezidobí je třeba místo pro umístění technologie modulární bioplynové stanice Bert® stavebně připravit a to ve spolupráci s místní stavební firmou, dle projektu, na náklady klienta.

Po instalaci technologie proběhne cca měsíční zkušební provoz, kdy bude započata vlastní fermentace a bude probíhat zaškolení personálu na straně klienta. Po této lhůtě je technologie předána klientovi vč. předávacích protokolů, návodů na obsluhu.

Bert Technik s.r.o. (společnost ze skupiny Bert) dále zabezpečuje záruční a pozáruční servis. Na vlastní fermentor společnost Bert CEE s.r.o. poskytuje záruku 10let, na kogenerační jednotku vlastní privátní značky pak záruku po dobu prvních 5ti let. Ostatní komponenty jsou pod zárukou dodavatelů, zpravidla 2 roky.

Nyní jsme v procesu výroby a plánované brzké instalace předváděcí modulové bioplynové stanice značky Bert® umístěné v kraji Plzeň, kde vstupní substrát bude zahuštěná prasečí kejda z místního vepřína. V období od konce ledna 2024 bude možné se zúčastnit plánovaných prohlídek a představení vlastní technologie a možností jejího využití.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert