Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zkušenosti se zaváděním energetického managementu z Mělníka

| autor: Hana Tomášková0

Zkušenosti se zaváděním energetického managementu z Mělníka

Jak to všechno začalo

Kateřina Mynaříková pracuje jako energetická manažerka města Mělník od roku 2018. „Již jako malá jsem byla spíše technicky založená. Táta je elektrikář, a když jsem si jako malá sáhla do zásuvky, bylo asi jasno. Vystudovala jsem střední průmyslovou školu, následně elektroenergetiku ZČU v Plzni. Elektrárny mi učarovaly,“ vypráví Kateřina Mynaříková a ke své práci na pozici energetické manažerky dodává: „Pro mne je důležitý odborný kontakt. Na začátku své práce na Mělníku jsem určitě hledala vzory, Litoměřice, Prostějov. To, aby člověk nešel cestou, která k cíli nevede, nebo naopak vede. Obecný rámec je pro nás energetické manažery asi stejný, nicméně každé město či organizace je unikátní a má svá specifika.“

Počátky energetického managementu (EnMS) na Mělníku

Do roku 2018 byl prováděn energetický management spíše v „provozním“ módu. „Byla řešena individuální správa budov, chyběl koncepční přístup, byla sledována spotřeba jen u vybraných budov a energií a chyběl detailní přehled nákladů na energie,“ říká o počátcích energetického managementu ve městě Mělník Kateřina Mynaříková.

Tématu EnMS se věnoval pouze jeden zapálený zaměstnanec úřadu, a to ještě nad rámec svých povinností. Chyběl komplexní přehled o spotřebách energií po jednotlivých měsících. „Na druhou stranu se spousta věcí udělala,“ upozorňuje Kateřina Mynaříková. Dochází k postupné výměně svítidel veřejného osvětlení (VO) za LED (čerpání dotace z EFEKTu), byl zaváděn online monitoring vybraných energií – elektřina VO a voda. Začalo se s nákupem energií na PXE. K prvnímu nákupu na burze došlo v roce 2017.

Energetická manažerka

Jsem na pozici energetické manažerky od října 2018,“ upřesňuje Kateřina Mynaříková. 30. 11. 2018 podalo město žádost o čerpání dotace na zavedení EnMS z programu EFEKT - aktivita 2D a to především proto, aby se celý proces urychlil.

První kolo výzvy se nám nepovedlo,“ konstatuje Mynaříková. V dubnu 2019 byl ve 2. kole úspěšně vybrán zpracovatel a 20. 05. 2019 rada města schválila smlouvu o dílo. „Od 19. 6. jsme zahájili práce a do konce roku jsme projekt dokončili,“ vzpomíná Kateřina Mynaříková.

Energetická politika

Projekt čítal 50 objektů,“ objasňuje detaily Mynaříková. Bylo třeba připravit podklady, jako jsou faktury, PENB a další dokumentaci. Projekt byl rozdělen na tři části – Analýza, Implementace a Plánování.

První část zahrnovala analýzu parametrů a energetických ukazatelů vybraných budov a veřejného osvětlení, přezkum spotřeby elektrické energie, zemního plynu, tepla a vody a také analýzu stávajícího monitoringu dat. Zde Mynaříková vyzdvihuje význam použití podpůrného softwaru: „Pokud chcete pracovat s prvky facility managementu, Excel vám již nestačí.“

Implementace energetického managementu znamenala stanovení priorit a cílů v oblasti hospodaření s energiemi na základě zpracované analýzy, vymezení předmětu a hranice systému EnMS a organizační zajištění EnMS. „Problém je v lidech napříč odbory,“ uvádí k této problematice Kateřina Mynaříková, „Je třeba je osobně přesvědčovat a vysvětlovat. A to je také práce energetického managementu.“

Výsledkem Plánování bylo vyhledání příležitostí ke snížení spotřeby a popis metodiky tvorby a aktualizace akčních plánů.

Hlavními výstupy projektu jsou energetická politika a interní směrnice. Oba dokumenty v prosinci 2019 schválila rada města.

„Nejsem fakturant, já potřebuji s těmi budovami pracovat.“

Přínosy projektu:

1. inventarizace spotřeby energií, která znamená ve výsledku technické a legislativní přínosy

Nyní máme k dispozici údaje o spotřebách většinou od roku 2017. Ke každé budově bychom chtěli zadat i další dokumenty, jako jsou revize atd.“ komentuje současnou situaci Mynaříková, „Mít dokumenty pohromadě se hodí pro případnou kontrolu.“

2. zavedení systematického přístupu k plánování a vytipování projektů generujících úspory energie

Na základě analýzy lze objekty porovnávat - EnPi (osoby, podlahová plocha, …), můžete průběžně kontrolovat plnění rozpočtu, vyhodnocovat smluvní vztahy či optimalizovat náklady. „Budovy si můžete srovnat podle spotřeby či jiných kritérií a začít s nimi pracovat,“ hovoří o kladech EnMS Mynaříková, „Pokud máte veškeré technické podklady, můžete začít s přípravou obchodování na burze. Můžete si zpětně hodnotit smluvní vztahy na dodávku energií.“

3. zefektivnění práce díky jednotnému IS EB

Lze zajistit tvorbu rozpočtu energií na jeden „klik“, velký význam má přesnost dat a hlavně časová úspora.

Další aktivity v rámci EnMS – rekonstrukce VO

Celkem máme cca 2600 svítidel, spotřeba za rok 2018 cca 1 162,5 MWh

1. etapa rekonstrukce svítidel - ukončení realizace 10/2017

výměna 90 ks svítidel, ZB 029 – Lesní – Chloumek

objem uspořené energie 27MWh/rok, 44%

investice 784 951,-Kč

2. etapa rekonstrukce svítidel - ukončení realizace 11/2019

výměna 199 ks svítidel

objem uspořené energie 73MWh/rok

investice 2 703 358,40Kč

3. etapa – dotace z EFEKT nepřiznána

Budoucnost EnMS na Mělníku

Je třeba pokračovat v rozvoji online monitoringu energií, především vody. „Pokračovat budeme také v rekonstrukci VO,“ říká Kateřina Mynaříková, „A protože jsem tak trochu pedagog, chtěla bych se zaměřit na osvětu mezi dětmi, např. využití solární energie. Líbila by se mi fotovoltaická elektrárna na střeše jedné školy. Nemyslím, že by nás elektřina z obnovitelných zdrojů „zachránila“, ale je dobré v tomto směru další generaci vzdělávat.“

Co poradit jiným začínajícím zájemcům o EnMS?

V loňském roce seděla ještě Kateřina Mynaříková mezi účastníky konference Energetický management pro veřejnou správu. V tom letošním již přednášela o svých zkušenostech se zaváděním EnMS na Mělníku. Čiší z ní nadšení pro práci, má zájem o obor, snahu vyhledávat odborné informace a nebojí se zásadních rozhodnutí.

Velký kus práce na počátku zavádění EnMS ušetří, pokud jsou k dispozici v elektronické podobě data a základní struktura odběrných míst,“ předává zkušenosti Kateřina Mynaříková.

Foto: ilustrační/ Pixabay/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert