Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zklamání ze schválení věcného záměru stavebního zákona

| autor: redakce0

Zklamání ze schválení věcného záměru stavebního zákona
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Ve schváleném věcném záměru jsou obsaženy zásadní změny, které mají za cíl odstranit překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem a tedy urychlení a zjednodušení povolování staveb.  Nová legislativa by měla být poslána do Parlamentu ČR v první polovině roku 2020. Harmonogram počítá s platností zákona od roku 2021.

Obecně bude vedeno pouze jedno řízení, na jednom úřadu, s jediným výsledným rozhodnutím, a to s cílem zahájení realizace stavby do jednoho roku od podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí a soudního přezkumu. Územní a stavební řízení i posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) bude sloučeno do jednotného povolovacího řízení. Má vzniknout Nejvyšší stavební úřad, jakožto součást státní správy.

Vytržení stavebních úřadů z obcí je terčem kritiky Svazu měst a obcí ČR. Náklady na reorganizaci budou značné, stejně tak i příprava, která ani není v návrhu zakomponována. Svaz měst a obcí kromě připomínek předložil i kompromisní návrh.

„Vláda ČR nepřihlédla k našim připomínkám a ke kompromisnímu návrhu, který spočíval ve sloučení pouze dotčených orgánů státní správy a ponechání stavebních úřadů na radnicích. Členská základna našeho Svazu zásadně nesouhlasí s vyjmutím stavebních úřadů ze smíšeného modelu veřejné správy. Jde o zcela nesystémový krok, jehož výsledkem bude pouze chaos a nejistota. Nezbývá nám než se spolehnout na zdravý rozum poslanců a senátorů, kteří snad naše konstruktivní výtky vyslyší a kompromisní návrh podpoří“, konstatuje předseda Svazu měst a obcí České republiky a starosta Kyjova František Lukl.

„Zásadně nesouhlasíme se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu, nesouhlasíme ani s argumentací, že se tím vyřeší systémová podjatost,“ doplňuje výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková. Dodává, že na všech Krajských setkáních podepsali přítomní starostové Výzvu proti navržené institucionální změně, kterou je zřízení Nejvyššího stavebního úřadu.

S podobou rekodifikace stavebního zákona a zejména se záměrem odebrat stavební agendu obcím nesouhlasí ani Sdružení místních samospráv ČR a další organizace.

„Vítáme snahu zjednodušit stavební řízení, obce jsou samy stavebníky a víme, že stavební právo změnu potřebuje. Nesouhlasíme však s plánem vlády odebrat obcím výkon stavebních úřadů ani to, jak k němu ministerští úředníci dospěli – tedy netransparentně a bez dostatečné konzultace s těmi, koho se bezprostředně dotkne – samotných obcí,“ vysvětluje postoj SMS ČR jeho předseda, europoslanec Stanislav Polčák

Podle něj se jedná o centralizaci státní moci a nepřijatelný zásah vztahu mezi obcemi a státem, v jehož důsledku se navíc zhorší dostupnost této agendy pro obyvatele regionů. Bude-li rekodifikace ušita horkou jehlou, stavební řízení se může naopak zhroutit, domnívá se Polčák. „Když nepřejdou úředníci z obcí a měst do státní správy, kdo je nahradí? Kde stát najde tisíce nových úředníků, když už dnes chybí? A kde se bude agenda stavebních úřadů vykonávat, když nebudou k dispozici obecní budovy?“ 

Sdružení místních samospráv ČR iniciovalo sepsání petice ohražující se proti tomu, aby obce v rámci rekodifikace stavebního práva přišly o výkon působnosti stavebních úřadů. Petici SMS ČR podpořilo k dnešku již téměř 6 tisíc představitelů samospráv (mimo jiné tři hejtmané), množství dotčených úředníků, ale i běžní občané.

Zrychlení stavebního řízení uvítají zejména developeři a stavební firmy. 

Zdroj: SMO ČR, SMS ČR, MMR

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ