Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zklamání ze schválení věcného záměru stavebního zákona

| autor: redakce0

Zklamání ze schválení věcného záměru stavebního zákona

Ve schváleném věcném záměru jsou obsaženy zásadní změny, které mají za cíl odstranit překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem a tedy urychlení a zjednodušení povolování staveb.  Nová legislativa by měla být poslána do Parlamentu ČR v první polovině roku 2020. Harmonogram počítá s platností zákona od roku 2021.

Obecně bude vedeno pouze jedno řízení, na jednom úřadu, s jediným výsledným rozhodnutím, a to s cílem zahájení realizace stavby do jednoho roku od podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí a soudního přezkumu. Územní a stavební řízení i posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) bude sloučeno do jednotného povolovacího řízení. Má vzniknout Nejvyšší stavební úřad, jakožto součást státní správy.

Vytržení stavebních úřadů z obcí je terčem kritiky Svazu měst a obcí ČR. Náklady na reorganizaci budou značné, stejně tak i příprava, která ani není v návrhu zakomponována. Svaz měst a obcí kromě připomínek předložil i kompromisní návrh.

„Vláda ČR nepřihlédla k našim připomínkám a ke kompromisnímu návrhu, který spočíval ve sloučení pouze dotčených orgánů státní správy a ponechání stavebních úřadů na radnicích. Členská základna našeho Svazu zásadně nesouhlasí s vyjmutím stavebních úřadů ze smíšeného modelu veřejné správy. Jde o zcela nesystémový krok, jehož výsledkem bude pouze chaos a nejistota. Nezbývá nám než se spolehnout na zdravý rozum poslanců a senátorů, kteří snad naše konstruktivní výtky vyslyší a kompromisní návrh podpoří“, konstatuje předseda Svazu měst a obcí České republiky a starosta Kyjova František Lukl.

„Zásadně nesouhlasíme se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu, nesouhlasíme ani s argumentací, že se tím vyřeší systémová podjatost,“ doplňuje výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková. Dodává, že na všech Krajských setkáních podepsali přítomní starostové Výzvu proti navržené institucionální změně, kterou je zřízení Nejvyššího stavebního úřadu.

S podobou rekodifikace stavebního zákona a zejména se záměrem odebrat stavební agendu obcím nesouhlasí ani Sdružení místních samospráv ČR a další organizace.

„Vítáme snahu zjednodušit stavební řízení, obce jsou samy stavebníky a víme, že stavební právo změnu potřebuje. Nesouhlasíme však s plánem vlády odebrat obcím výkon stavebních úřadů ani to, jak k němu ministerští úředníci dospěli – tedy netransparentně a bez dostatečné konzultace s těmi, koho se bezprostředně dotkne – samotných obcí,“ vysvětluje postoj SMS ČR jeho předseda, europoslanec Stanislav Polčák

Podle něj se jedná o centralizaci státní moci a nepřijatelný zásah vztahu mezi obcemi a státem, v jehož důsledku se navíc zhorší dostupnost této agendy pro obyvatele regionů. Bude-li rekodifikace ušita horkou jehlou, stavební řízení se může naopak zhroutit, domnívá se Polčák. „Když nepřejdou úředníci z obcí a měst do státní správy, kdo je nahradí? Kde stát najde tisíce nových úředníků, když už dnes chybí? A kde se bude agenda stavebních úřadů vykonávat, když nebudou k dispozici obecní budovy?“ 

Sdružení místních samospráv ČR iniciovalo sepsání petice ohražující se proti tomu, aby obce v rámci rekodifikace stavebního práva přišly o výkon působnosti stavebních úřadů. Petici SMS ČR podpořilo k dnešku již téměř 6 tisíc představitelů samospráv (mimo jiné tři hejtmané), množství dotčených úředníků, ale i běžní občané.

Zrychlení stavebního řízení uvítají zejména developeři a stavební firmy. 

Zdroj: SMO ČR, SMS ČR, MMR

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.