Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zeleň ve městě

| autor: Hana Tomášková0

nszm_udrzba_zelene.jpeg
zdroj: Milena Mohrmannová

Otázky týkající se financování výsadby, praktickou stránku péče o stromy či například tolik aktuální téma hospodaření s vodou řešil seminář na téma Údržba zeleně ve městě pořádaný Národní sítí zdravých měst ČR.

S dotačními možnostmi využitelnými na výsadbu stromů seznámil účastníky Martin Kubica, ředitel sekce realizace projektů ochrany životního prostředí SFŽP. Připomněl dvě aktuální výzvy na podporu výsadby stromů, a to Výzvu č.4/2021 a Výzvu č. 5/2021.

„Zeleň se neudržuje, o zeleň se pečuje," uvedl Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., aby tak upozornil na častý problém týkající se městské zeleně, což je špatná či nedostatečná péče. Obcím chybí finance na správu zeleně. Často nemají podklady - například pasport zeleně, plán péče apod., tudíž nelze dokumentačně podpořit argumenty pro navýšení zeleně či změnu v péči o ní.

Při správě zeleně jsou často uplatňovány zajeté nesprávné postupy, jako například využívání bezúdržbových záhonů zakrytých netkanou textilií, absence ochrany dřevin při stavební činnosti, tzv. pražský řez stromů, parky bez listí apod.

„Průměrná životnost stromu ve městě se zkracuje, nyní je zhruba 12 až 15 let," konstatuje Ondřej Feit. Strom tak nestačí ani plnit funkce, pro které byl vysazen. Velkým problémem jsou malé výsadbové jámy, což způsobuje problémy se správným zakořeněním stromu a se zavlažováním.

V panelové diskuzi představili přednášející konkrétní způsoby péče o městskou vegetaci, která se v dané lokalitě osvědčila.

Petr Zahrádka, místostarosta města Krásno, popsal, jak to ve městě fungovalo před deseti lety, než se ujal své nové práce a dostal městskou zeleň na starosti. V té době se vysekávalo křovinořezem tak zvaně až na zem. Petr Zahrádka proto chodil po městě a analyzoval způsoby údržby vegetace. Jako největší problém se ukázali samotní pracovníci. „Měli jsme problém sehnat zaměstnance, který u toho přemýšlí," komentoval tristní situaci Zahrádka. A tak město přešlo na roboty, konkrétně na autonomní sekačky.

Michal Polanecký, jednatel Technických služeb Tábor, se věnoval tématu hubení plevele. Jako nejúčinnější vidí Roundup, nicméně od něj se ustupuje i na žádosti občanů, kteří z něj mají obavy. Technické služby vyzkoušely řadu jiných možností. Protože byl zakoupen již třetí elektromobil, v tomto případě byl zvolen vůz s nástavbou, která obsahuje možnost využití páry 120° C. Čerpadlo je také na bateriový pohon a je možné využívat i neupravenou dešťovou vodu.

„Významnou roli bude vždy hrát obsluha," zdůrazňuje Michal Polanecký nejen u této metody. Výhodou páry je možnost využití i za nepříznivých klimatických podmínek. „Největší nevýhoda je časová náročnost a technické vybavení, se kterým se provádí samotná aplikace," říká Polanecký.

Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, město Chrudim, shrnula, jak se město věnuje sečení trávníků a popsala realizaci přírodních zahrad. Více jsme psali zde: Chrudim: multifunkční projekty na zasakování srážkové vody či revitalizace školních zahrad.

V Chrudimi probíhá kosení trávníků tzv. mulčováním už 20 let. Posekaná a rozmělněná tráva se ponechává na trávnících. „Někde necháváme vyšší a vykvetlé trávníky," vyjmenovává další možnosti péče o zeleň Šárka Trunečková. V sídlištích a parcích udržuje Chrudim pobytové trávníky, které jsou pro občany komfortnější. V letních měsících v době sucha se trávníky nesečou. Nicméně alespoň jednou je však třeba posekat dvouděložné plevely.

Na revitalizaci parku ve Znojmě poukázal starosta města Jakub Malačka, o komunitní zahradě František v Jihlavě hovořila Karolína Koubová, primátorka města, která přidala i několik informací k soutěži Lipová ratolest, o které se posléze i diskutovalo v sálu. Při diskuzích zaznělo mnoho zajímavých podnětů, například dar pro prvňáčky, který kromě pamětní knihy zahrnoval i voucher na stromek, který je posléze možné zasadit i na soukromém pozemku a přispět tak k ozelenění obce či města.

Seminář pokračoval i tématikou věnující se kompostování, využívání dešťové vody či novými přístupy podporujícími závlahu. Akce se konala 12. října v Praze. Další zajímavé informace přineseme v samostatném článku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo