Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zbytky hodování do kanalizace nepatří

| zdroj: SmVaK Ostrava0

smažený.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Konec roku je pravidelně obdobím, kdy do čistíren odpadních vod v celé zemi přitéká zvýšené množství látek a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném případě nepatří. Odpovědné chování nejen při vánočních, silvestrovských a novoročních oslavách by mělo být samozřejmostí.

Češi umí třídit odpad, ale na tuky a oleje zapomínají

Zamezí se tak poškozování potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžování životní prostředí a vzniku technických problémů při odvádění a čištění odpadních vod.

V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, v oblasti nakládání s použitými tuky a oleji to bohužel neplatí. Lidé by se měli zamyslet také nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povolené není.

„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají. Řada měst a obcí v regionu je navíc velmi odpovědná a pomáhá problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány. Je patrné, že přístup municipalit se v tomto ohledu v posledních letech mění k lepšímu a další postupně instalují v ulicích nádoby, kam lze použité oleje a tuky vyhodit. Toho si ceníme,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Toaleta není odpadkový koš

Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. Na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích pak musíme jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ vysvětluje Tlolka.

Nebezpečný odpad do kanalizace přijít nesmí

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále do vodních toků.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy a proces odkanalizování a čištění odpadních vod prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Co do kanalizace nepatří?

- Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích;

- Pevné předměty

- Zbytky potravin (biologický odpad);

- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…);

- Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);

- Léky (patří zpět do lékárny)


Přečtěte si také:

Správné třídění odpadů: Jedlé tuky a oleje

Ucpu, ucpeš, ucpeme. Aneb použitý kuchyňský olej do kanalizace nepatří

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec