Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zavádění DWA v českém vodohospodářském prostředí bude znamenat vyšší kvalitu

| autor: Pavel Mohrmann0

dwa.png
zdroj: Pavel Mohrmann

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) představila první kroky při zavádění standardů z německé DWA pro oblast vodního a odpadového hospodářství.

Na letošní výstavě IFAT svou přednáškou, o kterou se podělili Ivana Kolínská z České agentury pro standardizaci a Vojtěch Doležal ze spolupracující společnosti SEWACO, seznámili odborníky různých zemí z oblasti vodního hospodářství o svém záměru přenést standardy DWA do českého prostředí.

„Česká agentura pro standardizaci je především institucí, která zajišťuje tvorbu a vydávání českých technických norem. Zároveň si klade za dlouhodobý cíl podporovat smysluplné projekty v oblasti standardizace napříč obory. V oboru vodního hospodářství zůstávají v České republice některé oblasti standardy nepokryté, přestože problematikou je třeba se zabývat a standardy existují ve formě německých oborových norem DWA. ČAS se tedy rozhodl podpořit iniciativu společnosti SEWACO a přinést normy DWA expertům v českém jazyce.“ řekla Ivana Kolínská.

Standardy DWA se týkají mnoha oblastí vodního hospodářství. Posuzují například energetickou náročnost vodohospodářských zařízení, problematiku praktického zavádění nových strategií EU či je v neposlední řadě určující v oblasti digitalizace ve vodním hospodářství.

„My se nyní budeme soustředit na jednotlivé oblasti, ve kterých pomůžeme ověřené standardy používané v německy mluvících zemích zavádět. Je třeba rychle a efektivně vytvořit touto cestou zejména rámec podmínek pro řešení aktuálních naléhavých oblastí k řešení, jako jsou energetická efektivita, využití obnovitelných zdrojů energií, minimalizace negativních dopadů klimatické změny, digitalizace a tím i zefektivnění celého oboru vodního hospodářství, kybernetickou bezpečnost a podpořit rychlejší dosažení dobrého ekologického stavu vod. Současně tato zaváděná opatření již splňují nově definované cíle EU pro budoucí období, a tedy tyto kroky také velmi napomohou efektivnímu využití dotačních finančních prostředků v období let 2021 - 2027, které bude pro Českou republiku pravděpodobně posledním obdobím významných dotací z EU“ přidal Vojtěch Doležal ze společnosti SEWACO.

V rámci prvního dne byl taktéž slavnostně oceněn profesor Wanner za dlouhodobou práci pro Evropskou organizaci EWA (European Water Association) zlatým odznakem čestného člena asociace.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema