Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zašová na Zlínsku začíná proměňovat odpadové hospodářství

| zdroj: TZ JRK0

JRK_Pytlový sběr - bude načten evidenčním systémem.jpg
zdroj: JRK/ Pytlový sběr - bude načten evidenčním systémem

Obec Zašová v okrese Vsetín proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvané chytré technologie. Jde například o chytrý evidenční systém či pytlový sběr skla, nápojových kartonů a dalších komodit takzvaně od dveří.Již nyní technologické novinky přináší významné úspory – došlo například k výraznému zvýšení vytříděnosti odpadů.

Díky technologiím, které obec zavedla, podstatně snížila množství komunálního odpadu a zaznamenala nárůst vytříděných složek odpadu o téměř dvacet tun! Obec také navýšila odměnu od organizace EKO-KOM. Co za tím je? Zásadně tomu pomohlo zavedení evidenčního systému. Ten umí s pomocí mobilních terminálů načítat prostřednictvím QR kódů naplněnost pytlů i druhy odpadů. Díky tomu samospráva obce ví, co nádoby s odpadem obsahují a může tak optimalizovat obecní odpady.

V rámci proměny odpadového hospodářství pak v Zašové:

- rozbíhají pohodlný systém sběru tříděného odpadu takzvaně od dveří – nejdříve byl spuštěn pytlový sběr pro plast a papír, následovaly papír a sklo. Zvláště v případě skla jde o poměrně neobvyklý přístup. Pytle pro sběr všech komodit jsou průhledné. Občané i zastupitelé tak mají přehled o odpadech, které obsahují.

- byla zavedena evidence jednotlivých výsypů a celkového objemu odpadů. To je možné díky tomu, že pytle jsou vybaveny QR kódy, které jsou propojené s evidenčním systémem ECONIT.

- díky novinkám bylo možné optimalizovat frekvenci svozů – pytle se všemi komoditami jsou sváženy obecním vozem jednou za čtrnáct dní. Jsou shromážděny v odběrném místě, kde se pytle dále třídí.

- proběhla intenzivní komunikační kampaň – občané získali – ohledně proměny odpadového hospodářství obce – všechny potřebné informace. Díky kampani se dozvěděli o výhodách, které jim novinky přinesou i o způsobu, jak se můžou do nového systému rychle zapojit.

Graf_Zašová.jpg

Vyšší efektivita, méně odpadu

„Nové technologie v odpadovém hospodářství, které jsme zavedli, se rychle promítly do vyšší efektivity nakládání s obecními odpady,“ uvádí místostarosta obce Vlastimil Těhan a dodává: „Věříme, že díky dalším plánovaným novinkám, budou úspory ještě vyšší a vytřídíme i podstatně více odpadu. Naopak komunálního odpadu bude méně. Naše obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu.“

Chytrá evidence

Evidenční systém, který obec zavedla, se jmenuje ECONIT. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená přesně na míru obce Zašová. Obci pomáhá při přeměně odpadového hospodářství – jako komplexní partner – společnost JRK.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy