Reklama

31. 7. 2019  |  Odpady  |  Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Dočkají se dotčené obce a jejich obyvatelé konce skládky v Ďáblicích?

Kde jsou ekologické organizace? Média? Napadlo kdekoho, když minulý týden probíhalo veřejné projednání navýšení skládky Ďáblice. Pravda, termín byl zvolen velmi nevhodně. Nebo to snad byl záměr?

V době prázdnin, kdy lidé houfně opouští Prahu, proběhlo náhradní veřejné projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky Ďáblice. Projednání v prvním termínu neproběhlo. Oznamovatel ho zrušil deset minut před jeho začátkem z důvodu zpochybnění lhůty oznámení a obavy, že by kvůli tomu mohlo být další řízení zatíženo. I přesto, že byl sál zaplněn lidmi, kteří přišli o záměru diskutovat.

Jak je to možné? Kde je respekt k občanům? Obyvatelé Ďáblic a okolí nesouhlasí se záměrem navýšení skládky. Není se co divit. Mnozí z nich jsou pamětníci a vzpomínají na historii skládky, která měla být původně otevřena na deset let. Již nyní je to 26 let. Něco to nápadně připomíná. Snad to taky není na „věčné časy“.

Podle oznamovatele je třeba navýšit skládkovací prostor v Praze pro případ krize. Ale podle odpovědných zástupců Prahy město navýšení skládky nepotřebuje. Má plány odpadového hospodářství, které dle správné hierarchie nakládání s odpady, odklánějí odpad na skládky až jako poslední možnost. Proč tedy navyšovat kapacitu skládky? Komu to prospěje?

Jak to, že se v roce 2019 bavíme o znovuotevření již zrekultivované skládky? V době, kdy Evropa již určila směr správného nakládání s odpady a skládkování je pasé? Kam to směřuješ, Česká republiko?

Když se podíváte na historii skládky Ďáblice, zarazí vás její časté rozšiřování. Podle posledního vydaného rozhodnutí o integrovaném povolení mělo být ukončeno ukládání odpadů do konce roku 2019. Myšlenka na dalších šest až sedm let skládkování je pro mnohé noční můrou.

Občané z dotčených obcí se bouří, protože negativní důsledky skládky v okolí svého bydliště musí snášet již spoustu let. Často jsou to lidé, kteří za určitých podmínek souhlasili s provozováním skládky. Tito lidé se právem cítí podvedeni. Podmínky, se kterými souhlasili, dosud nebyly naplněny. Dočkají se?

 

Foto: z veřejného projednání záměru dne 24.7.2019, foto autorka

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI