Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zákon otevřel cestu vodíku v plynovodech

| zdroj: GasNet0

vodik_ilus_02-2024
zdroj: GasNet

V popředí diskuse kolem novely energetického zákona stojí zejména téma tzv. komunitní energetiky. Novela však přinesla také zásadní milník v procesu ozeleňování tuzemského plynárenství.

Vodík je od nového roku zasazen do stejného právního rámce jako zemní plyn a lze ho tak distribuovat plynovodní sítí až k odběratelům. Skupina GasNet se na vodík dlouhodobě připravuje a už nyní zvládne distribuovat 20% příměs vodíku k zemnímu plynu.

Skupina GasNet je českou jedničkou v distribuci zemního plynu a svou pozici lídra potvrzuje i v otázce distribuce obnovitelného vodíku, který má do budoucna zajistit energetickou udržitelnost a bezpečnost České republiky. Jako největší český distributor stojí GasNet dlouhodobě v čele celého plynárenského sektoru, který tuto změnu prosazuje, a která pomůže české ekonomice zůstat i nadále konkurenceschopnou.

Energetický zákon poprvé uvádí vodík mezi plyny, které lze distribuovat plynárenskou soustavou. Vodík je tak nyní zasazen do stejného právního rámce jako zemní plyn. Je to jasný signál státu pro všechny hráče na trhu, že se s vodíkem počítá a že je možné začít s výraznějšími investicemi do využívání tohoto nízkoemisního plynu, bez kterého se v dlouhodobém horizontu zkrátka neobejdeme. Plynná paliva zůstanou kvůli svým nenahraditelným vlastnostem nedílnou součástí českého energetického mixu. Právě vodík představuje společně s biometanem zelenou budoucnost plynárenství,“ říká Pavel Dočekal, který má v GasNetu na starosti legislativní záležitosti.

Vodík je stabilní nosič energie, který lze prakticky beze ztrát přepravovat a distribuovat i na velké vzdálenosti. Pro průmysl nebo teplárenství, které pracují s technologií přímého spalování, je plyn v podstatě téměř nepostradatelný.

První krok k zelenému plynárenství a udržitelné ekonomice

Dlouhodobá strategie GasNetu stojí na postupném zvyšování podílu vodíku v distribuční soustavě. Začínat by se mělo postupně plynovou směsí zemního plynu a vodíku. Podíl vodíku se má ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zvyšovat až na konečných 100 %. Už teď ale zvládnou plynovody 20% příměs vodíku k zemnímu plynu.

Vodík v energetickém zákoně je důležitý milník, od kterého se odrazí příprava nezbytné navazující legislativy. Bude se dál pracovat na prováděcích předpisech a technických normách například v oblasti připojování výroben vodíku a kvality plynu,“ doplňuje Pavel Dočekal.

Energetický zákon počítá jak s plynovou směsí (tzv. blend), tak s čistým vodíkem. Zatímco směs do 20 % nepředstavuje velkou změnu v technologii, nad 20 % už je nezbytná další úprava plynárenských zařízení. Na tom GasNet společně s dalšími českými plynaři intenzivně pracuje.

GasNet razí cestu vodíku

Chceme stabilní budoucnost. Máme 2,3 milionu odběratelů, ke kterým denně distribuujeme našimi plynovody energii. Uvědomujeme si obrovskou odpovědnost za to, abychom v těchto bezpečných a spolehlivých dodávkách dokázali pokračovat i ve světě nízkoemisní a bezemisní energetiky. Prosazujeme transformaci plynárenství a dlouhodobě se na ni připravujeme. Česko plyn potřebuje a jeho nízkoemisní budoucností je právě vodík. Ve vodíkové revoluci v Česku chceme i nadále hrát klíčovou roli,“ říká Pavel Dočekal.

GasNet na tom spolupracuje i s dalšími plynárenskými firmami v rámci Českého plynárenského svazu nebo České vodíkové technologické platformy (HYTEP). Aktivní je i na mezinárodním poli – například v platformě Ready for Hydrogen, která sdružuje evropské distributory plynu a společně připravuje propojený evropský trh na nástup zeleného vodíku.

V českých plynovodech by se už brzy mohly objevit první molekuly vodíku. GasNet jako lídr této zelené změny aktuálně připravuje první pilotní projekty vstřikování vodíku do místní sítě. Vodík by se v těchto případech měl vyrábět z obnovitelné elektřiny přímo v Česku, čímž by měl i přispět k posílení energetické bezpečnosti země. Vodík ale může v příměsi přijít i z přepravní soustavy, protože přimíchávat se bude k zemnímu plynu i za hranicemi, například v Německu.

Zatím v nejpokročilejší fázi se GasNet nachází v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, které spojuje společné vodíkové memorandum, a kde se připravují připojení prvních výroben vodíku. Ať už je to projekt Vodíkového klastru na Ostravsku, jehož je GasNet členem, nebo průmyslová zóna Triangle na Žatecku, GasNet bude schopen připojovat tyto výrobny stejně, jako to dnes dělá v případě výroben obnovitelného biometanu.

Záměna zemního plynu za vodík se svým rozsahem blíží k další úspěšné změně v českém plynárenství, která byla dokončena v roce 1996. Tehdy Česko definitivně opustilo svítiplyn a přešlo na těžený zemní plyn. Robustní a spolehlivá infrastruktura distribuce plynu tento přechod zvládla, stejně jako se dnes připravuje na vodíkovou éru tuzemské energetiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ