Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Začíná velká investice do trolejí v Jihlavě

| zdroj: Jihlava0

aktuality.jpg
zdroj: Jihlava

Za rok bude elektricky cestovat už 75% cestujících v jihlavské MHD. První část nového trolejového vedení na ulicích Havlíčkova a Pražská je hotová a ještě letos začne hlavní investice do elektrifikace severu Jihlavy.

Dopravní podnik města Jihlavy ve čtvrtek odpoledne převzal od zhotovitele dokončenou stavbu trolejového vedení na kruhové křižovatce ulic Havlíčkova – Pražská. Slavnostní zahájení provozu této trati se uskuteční v neděli 19. září 2021 během oslav Evropského týdne mobility, kdy se uskuteční také retrojízdy historickými vozidly a jízdné v MHD bude zdarma. Dopravní podnik města Jihlavy zároveň veřejně představí rozšíření trolejové trasy na Bedřichov a do Pávova. Po trase budoucí trati pojedou parciální trolejbusy, ve kterých lidé uslyší komentář s podrobným představením nové investice.

Velké investiční akci za bezmála 130 milionů korun bez DPH, předcházela rekonstrukce trolejí na okružní křižovatce ulic Havlíčkova a Pražská. Zde dosáhla investice částky 6,9 mil korun bez DPH. Kromě trolejí bylo nutné vyměnit i sloupy. Díky opravě bude umožněno i přímé vedení trolejbusů z Masarykova nám. ke Kauflandu, které nyní objíždějí trasu po Třídě Legionářů a ulicí Fritzovou. „Kruhový objezd je totiž koncipován jako všesměrový, což po dokončení trolejí na Bedřichov umožní zavést nové trolejbusové linky G a H,“ říká předseda představenstva DPMJ Radim Rovner.

Za rok trolejbusem až do Antonínova Dolu

Předmětem vlastní stavby, která začne na podzim letošního roku, bude vybudování nové trolejbusové trati v severní části města, která umožní využití bezemisní dopravy v lokalitě Bedřichova a propojení města s průmyslovou zónou s potenciálem obsluhovat elektricky také části města Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl prostřednictvím tzv. parciálních trolejbusů. Na realizaci stavby se městu podařilo získat podporu z Operačního programu Doprava ve výši cca 100 mil. Kč, a to prostřednictvím integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace.

Celková délka nové trolejbusové trati bude 5700 m. V rámci výstavby bude osazeno 290 ks zcela nových trakčních stožárů, provedena instalace trolejových drátů v délce přibližně 24 km a položeno přes 4600 m trakčního kabelového vedení. Pro napájení nové trolejbusové trati budou vybudovány dvě nové měnírny, které budou transformovat vysoké střídavé napětí 22 kV na stejnosměrné napětí 600 V pro trolejbusy.

Tišší centrum města a Horní Kosov

Stavba nové trolejbusové trati na Bedřichov bude mít díky využití parciálních trolejbusů dopad i na jiné části města, kterým se stejně jako Bedřichovu, Pávovu nebo Antonínovu Dolu uleví od hlučnějších CNG autobusů. Jednat se bude o centrum města a oblast ulic Žižkova, Rantířovská a Lipová. Po nové trati budou vedeny trolejbusové linky G a H.

Linka G nahradí část linky 12 a část linky 3. Propojí Antonínův Důl, Pávov a Bedřichov přes centrum města s Horním Kosovem a nabídne tak obyvatelům těchto čtvrtí nová přímá spojení.

Doplňková linka H poté nově zajistí přímé a rychlé spojení Bedřichova s oblasti okolo ul. Tolstého. Tedy spojení s autobusovým nádražím, středními školami, Vysokou školou polytechnickou nebo s Domem zdraví a s nemocnicí Jihlava.

Nové veřejné osvětlení na trakčních stožárech

V ulicích Sokolovská a Pávovská bude nové veřejné osvětlení s LED svítidly. Ta budou usazena na nových trakčních stožárech včetně nových zemních kabelových rozvodů, vedených ve společném výkopu s trakčními napájecími kabely. V části trasy bude položeno i nové optické vedení metropolitní internetové sítě. Trakční trolejbusové stožáry budou stát v místech stávajících stožárů veřejného osvětlení, které jsou na hranici nebo za hranicí své živostnosti. Měnit by se muselo i zemní kabelové vedení. Díky výstavbě trolejbusové trati se tak ušetří nemalé finanční prostředky za nové osvětlení ulic.

Po dokončení stavebních prací na přelomu 3. a 4. čtvrtletí roku 2022 bude na nové trati zahájen pravidelný provoz MHD. V souvislosti se zprovozněním této trati vroste podíl bezemisní elektrické trakce v jihlavské MHD v oblasti ujetých vozokilometrů z dnešních cca 50 % na cca 65 – 70 % a v oblasti počtu přepravených cestujících z dnešních cca 60 % na 80 %. Jihlava tak bude s předstihem plnit stanovené národní i evropské cíle v oblasti čisté bezemisní hromadné dopravy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT