Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vývoj cen vody v roce 2021

| autor: Hana Tomášková0

voda_umyvadlo_dítě.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

S novým rokem se mění ceny vodného a stočného v řadě regionů. Obecně lze říci, že razantnímu zdražování se vodárenské společnosti snaží vyhnout. Přesto musí vytvářet rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Praha a další turistická centra zaznamenala velké snížení odběrů kvůli nepřítomnosti turistů.

Na druhou stranu se do cen se promítá i zařazení vodného a stočného do snížené sazby daně z přidané hodnoty (10 %), ke kterému došlo s účinností od 1. května 2020.

Jak komentují vývoj cen vodného a stočného provozovatelé a jaké ceny vodárenské společnosti pro rok 2021 stanovily?

Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.:

Nová výše vodného a stočného v lokalitách, kde působí SmVaK Ostrava, pro rok 2021 reflektuje především další nárůst prostředků do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, ale také rostoucí náklady na některé vstupy (chemikálie atd.), případně personální náklady.
Kalkulace vodného a stočného je jednoznačně regulována platnou legislativou, která definuje jak uznatelné náklady, tak případnou úroveň oprávněného zisku a jeho vývoj v čase.

Co se týká rozdílu v cenách v jednotlivých regionech, roli může hrát celá řada aspektů. Například to:

1) Nakolik jednotlivé vodárenské společnosti vytvářejí dostatečné rezervy pro obnovu infrastruktury.

2) Cenu může navýšit například také velký dotační projekt v některém z evropských nebo národních programů, kdy v dotačních pravidlech bývá určeno, kolik prostředků je nezbytné alokovat na budoucí obnovu infrastruktury.

3) Některé municipality vodné a stočné svým obyvatelům různými způsoby kompenzují.

4) Roli hrají také přírodní podmínky, které mohou mít vliv na náklady na výrobu a transport pitné vody, stejně jako na odvádění a čištění vody odpadní (potřeba čerpání atd.).

5) Roli hrají také prostředky odváděné do veřejných rozpočtů za surovou vodu pro výrobu vody pitné. U povrchové vody se tento poplatek povodí od povodí liší. U podzemní vody je například výrazně nižší než u vody povrchové.

Jiří Paul, ředitel VAK Beroun:

Cena regionálního vodného a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší zhruba o inflaci, a to i přes výrazné zdražení nakupované vody z Prahy. Díky loňskému snížení DPH to znamená, že domácnosti platí za vodu méně než na začátku roku 2020.

V mnoha položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které snižují potřebu oprav a zvyšují hospodárnost provozu. Za uplynulých pět let jsme cenu dokonce zvýšili méně, než zdražila nakupovaná voda, a to bez ohledu na růst ostatních nákladů.

I letošní investice přinesou v budoucnu úsporu. Dokončuje se odstavení čistírny v Komárově a převedení odpadních vod do Hořovic. Podobně se chystá čerpání odpadních vod ze Zdic do Berouna.

Pražské vodovody a kanalizace, provozovatel pražské vodohospodářské infrastruktury:

Obyvatelé hlavního města zaplatí v roce 2021 za tisíc litrů vody 92,36 korun bez DPH. Ve srovnání s předchozím rokem tak cena vzroste o 7,9 procenta. Nárůst ceny je způsoben především ohromným propadem fakturovaných objemů, na které se rozpočítávají regulované náklady. Ty vzrostou pouze o inflaci.

Pokles spotřeby postihl hlavní město nejvíce z celé České republiky, neboť krize COVID-19 vyhnala z Prahy turisty, dojíždějící studenty i pracující a zásadně omezila veškeré ekonomické aktivity.

Další vliv na nárůst ceny bude mít provoz úpravny vody v Podolí, která bude v roce 2021 po rekonstrukci opět připojena do sítě, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka pitné vody při neodkladné rekonstrukci přivaděčů ze zdrojů pro Prahu. Dále je v plánu obnova páteřních řadů z Káranské vodárny, rekonstrukce významných vodojemů, rekonstrukce druhé poloviny Ústřední čistírny odpadních vod či výstavba přivaděče z úpravny vody v Podolí do vodojemu na Floře.

Cena vodného a stočného v Praze zůstane i přes navýšení stále na úrovni celostátního průměru a ve spotřebním koši Pražanů představuje 1,4 % čistých příjmů domácností. Průměrný Pražan utratí za vodné a stočné měsíčně přibližně 270 korun, což je zhruba 9 korun denně. Meziroční navýšení ceny představuje nárůst měsíčních výdajů za vodohospodářské služby o 22 Kč za osobu. Jeden litr kvalitní pitné vody bude stát zhruba deset haléřů.

Vývoj cen vodného a stočného v Praze od roku 1998:

Období Vodné (Cena vody za m3 v Kč, včetně DPH) Stočné (Cena vody za m3 v Kč, včetně DPH) Celkem (Cena vody za m3 v Kč, včetně DPH)
1.1.1998 - 31.1.1999 14,62 11,57 26,19
1.2.1999 - 31.12.1999 16,81 13,14 29,95
1.1.2000 - 31.12.2000 18,64 13,99 32,63
1.1.2001 - 31.12.2001 19,77 15,33 35,10
1.1.2002 - 31.12.2002 20,65 17,12 37,77
1.1.2003 - 31.12.2003 20,72 17,85 38,57
1.1.2004 - 31.12.2004 21,95 19,48 41,43
1.1.2005 - 31.12.2005 22,79 19,96 42,75
1.1.2006 - 31.12.2006 23,51 20,85 44,36
1.1.2007 - 31.12.2007 26,74 22,93 49,67
1.1.2008 - 31.1.2008 27,76 23,81 51,57
1.2.2008 - 12.1.2009 28,54 24,47 53,01
13.1.2009 - 31.12.2009 30,04 25,08 55,12
1.1.2010 - 31.12.2010 30,63 25,88 56,51
1.1.2011 - 31. 12.2011 34,39 26,00 60,39
1.1.2012 - 31. 12.2012 38,05 28,30 66,35
1. 1. 2013 - 31.12.2013 43,02 31,33 74,35
1.1.2014 - 31.12.2014 43,84 32,0 75,84
1.1.2015 - 31.12.2015 44,71 32,94 77,65
1.1.2016 - 31.3.2016 44,14 34,86 79,00
1. 4. 2016 - 31. 12. 2016 46,75 38,43 85,18
1. 1. 2017 - 31.12.2017 46,43 38,99 85,42
1.1.2018 - 31.12.2018 48,30 39,09 87,39
1.1.2019 - 31. 12. 2019 48,96 40,70 89,66
1. 1. 2020 - 30.4. 2020 50,92 43,17 94,09
1. 5. 2020 -  31. 12. 2020 50,30 43,79 94,09
1.1.2021 54,77 46,82 101,59

Zdroj: PVK

Tabulka „Vodné a stočné 2021 (v Kč/m3) včetně DPH“

Zdroj: server Naše voda, kde budou průběžně zveřejňovány i aktualizace

Vodárenská společnost kraj vodné (Kč stočné (Kč) V+S (Kč) nárůst (%)
Pražské
vodovody   a   kanalizace
PHA 54,77 46,82 101,59 7,9
Severočeská vodárenská
  společnost
UST 53,77 51,00 104,77 5,9
Severočeská  vodárenská
  společnost
LBC 53,77 51,00 104,77 5,9
Vodárenské    
sdružení   Turnov
LBC 56,29 56,16 112,45
FVS Frýdlant LBC 61,49 64,96 126,45
Severomoravské    
VaK   Ostrava
MSL 47,87 42,53 90,40 5,89
Ostravské    
vodárny a   kanalizace
MSL 41,09 43,57 84,66 4,95
Vodárny a kanalizace
Bruntál (H.Měs.)
MSL 41,59 41,29 82,88
Krnovské    
vodovody a   kanalizace
MSL 25,30 30,80 56,10
Vodárenská     a.s.
  Boskovice-Blansko
JHM 54,01 52,85 106,86 5,4
Vodárenská     a.s.
  Ivančicko
JHM 56,00 56,00 112,00 6,4
Vodárenská     a.s.
  Znojemsko
JHM 55,25 45,25 100,50 6,3
Vodárenská     a.s.
  Hodonicko
JHM 37,11 31,01 68,12
Vodárenská    
a.s.  H. Dunajovice
JHM 28,00 52,00 80,00
Vodárenská     a.s.
  Daníž
JHM 38,41 0 38,41
Vodárny a    
kanalizace   Břeclav
JHM 49,94 54,67 104,61
Adavak Adamov JHM 44,90 44,88 89,78
Vodárny   a  
kanalizace   Vyškov
JHM 50,81 45,41 96,22
VaK   Hodonín JHM 36,23 43,91 80,15
Svazek     VaK Tišnovsko JHM 56,00 56,00 112,00
VaK Židlochovisko JHM 55,00 55,00 110,00 9,9
Svazek     obcí pro
VaK Šlapanicko
JHM 56,00 56,00 112,00
VaK     Bílovicko JHM
Brněnské     vodárny
  a kanalizace
JHM 44,4 40,80 85,20
Vodárenská   a.s.
Jihlavsko
VYS 59,62 40,35 99,97 5,0
Vodárenská  
  a.s.   Třebíč
VYS 57,03 43,82 100,85 4,5
Vodárenská   a.s.
  Žďár n. Sázavou
VYS 60,70 42,40 103,10 3,9
VaK Havlíčkův Brod VYS 42,48 35,59 78,07 2,5
VODAK Humpolec, Pelhřimov VYS 41,75 36,90 78,65
Služby města Jihlavy VYS 55,06 40,07 95,13
Vodovody   a kanalizace
  Kroměříž
ZLN 40,15 43,12 83,27 4,65
Vodovody a    
kanalizace   Vsetín
ZLN 49,94 37,29 87,23
Moravská    
vodárenská   Zlínsko
ZLN 45,62 44,85 90,47
Slovácké     vodárny
a   kanalizace
ZLN 43,56 41,14 84,70
Služby     města
  Slušovice
ZLN 47,86 39,91 87,77
Moravská   vodárenská
  Olomoucko
OLC 40,63 48,55 89,18
Moravská   vodárenská
  Prostějovsko
OLC 48,05 47,89 95,94
VS Čerlinka Žerotín OLC 31,52 45,54 77,06
Vak   Jesenická OLC 37,33 44,66 81,99
VaK Přerov OLC 42,75 37,25 80,00
VS    
Čerlinka-Litovel
OLC 31,52 35,00 66,52
VHZ Šumperk OLC 45,49 46,74 92,23
SITKA,    
  Šternberk
OLC 31,35 43,45 74,80
ČEVAK České    
Budějovice
JHČ 42,09 33,03 75,12
ČEVAK     Jindřichův Hradec JHČ 40,39 34,31 74,70
ČEVAK Písek JHČ 50,57 34,84 85,41
ČEVAK     Prachatice JHČ 34,14 45,77 79,91
ČEVAK Český    
Krumlov
JHČ 41,10 50,78 91,88
VST   Tábor JHČ 45,45 43,23 88,68
ČEVAK   Vimperk JHČ 44,21 38,03 82,24
ČEVAK Volary JHČ 32,12 41,38 73,50
ČEVAK   Soběslav JHČ 43,47 29,35 72,82
ČEVAK   Netolice JHČ 54,99 37,48 92,47
ČEVAK Dačice JHČ 58,67 34,98 93,65
Technické  
služby   Strakonice
JHČ 64,50 39,29 103,79
Technické     služby Volyně JHČ 50,80 24,90 75,70
VS     Bechyňsko JHČ 51,67 40,25 91,92
Slavos STČ 65,31 32,71 98,02
Vodovody   a  
  kanalizace Beroun
STČ 55,33 44,06 99,3 1,69
Vodovody
a  kanalizace   Ml. Boleslav
STČ 55,74 45,76 101,50
Vodárny   a
  kanalizace Nymburk
STČ 33,39 49,06 88,45
VODOS     Kolín STČ 88,65
VHS    
Vrchlice-Maleč Kutná   Hora
STČ 54,80 45,10 99,90
VODOS     Kostelec
  n.č.l.
STČ
VODOS     Zásmuky STČ
VHS Benešov STČ 45,03 41,58 86,61
Compag Votice STČ 44,31 44,72 89,03
1. SČV a. s    
Český Brod
STČ 52,50 55,43 107,93
1.SČV    
a.s. Svazek   obcí
STČ 50,47 40,88 91,34
1. SČV a. s    
Sedlčany
STČ 48,17 36,28 84,45
1.SČV a.s.    
Jesenice
STČ 32,36 42,78 75,14
1. SČV a. s    
Říčany
STČ 50,08 42,11 92,19
1.SČV a.s.   
 Čelákovice
STČ 48,60 47,76 96,36
1. SČV a. s    
Mníšek pod   Brdy
STČ 56,47 42,47 98,95
1. SČV a. s.    
Příbram
STČ 54,51 33,20 87,71 0
Vodárny    
Kladno-Mělník
STČ 62,01 Kč 45,89 107,90
Rakovnická     VHS STČ 47,33 42,66 89,99
Šumavské vodovody a kanalizace PLZ 36,90 28,97 65,87
Vodárna     Plzeň
a.s.   Plzeň –město
PLZ 60,58 38,23 98,81 4,56
VOSS Rokycany PLZ 55,81 38,25 94,06
VOSS  Hrádek, Kamenn.Újezd PLZ 55,81 24,49 80,30
VOSS Mirošov,       Dobřiv PLZ 55,81 20,42 76,23
Chodské VAK
 Domažlice
PLZ 43,41 38,92 82,32
VODAKVA41,91 KRK 41,91 32,41 74,32 4,5
CHEVAK   Cheb KRK 46,20 47,85 94,05
Vodárna Sokolovsko KRK 46,59 42,43 89,02
Vodovody a     kanalizace
  Pardubice
PRB 48,80 49,50 98,30 4,32
Vodovody   a  
  kanalizace Chrudim
PRB 45,19 40,24 85,43 4,72
VAK Jablonné n.    
Orlicí
PRB 42,57 45,76 88,33
Tepvos Ústí n. Orlicí PRB 31,79 49,94 81,73
Vodárenská  
  Svitavy
PRB 37,96 45,21 83,17
VAK     Vysoké Mýto PRB 39,52 31,98 71,50
VHOS Moravská    
Třebová
PRB 47,19 52,11 99,30
Vodárenská společnost Č.Třebová PRB 38,39 35,31 73,70
Vodovody Litomyšl PBR 30,98 35,85 66,83
Vodovody a    
kanalizace   Trutnov
KVK 48,64 34,67 83,31 5,0
VOS   Jičín KVK 42,47 42,42 84,89 3,0
Městské VaK     Dvůr
Králové
KVK 33,97 57,33 91,30 4.5
Městské     Vak
Vrchlabí
KVK 83,50 4,6
TS     Žacléř KVK 40,08 50,99 91,07
VODA   Červený  
Kostelec
KVK 38,10 38,00 76,10
VaK Rychnov n. Kněžnou KVK 38,83 38,64 77,47 0
Královéhradecká  
  provozní
KVK 44,41 46,73 91,14 4,5
Vodovody a  
  kanalizace   Náchod
KVK 41,95 34,67 84,82

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK