Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Výstavba ZEVO v Horních Počaplech závisí na dopravním řešení

| autor: Pavel Mohrmann0

Výstavba ZEVO v Horních Počaplech závisí na dopravním řešení

Referenda o přijetí či nepřijetí výstavby se v Horních Počaplech účastnilo necelých 50 % obyvatel obce oprávněných volit. Pro regulérnost a závaznost to dle zákona stačí.

V místním referendu hlasovalo 49,22% oprávněných osob, z toho 94,51 % se vyslovilo proti realizaci ZEVO na území obce. I přes účast v místním referendu nelze tvrdit, že se problém nadpoloviční většiny občanů netýká. Důvody neúčasti jsou různé, především nechuť účastnit se podobných hlasování, to se týká různých druhů voleb, apod. Výsledek hlasování v místním referendu nelze zpochybňovat. Naopak, měl by být ze strany ČEZu a ostatních institucí respektován, což bylo v minulosti ze strany ČEZu a zástupců vlády řečeno: Pokud obec nebude souhlasit, ZEVO se stavět nebude.“ říká starosta Horních Počapel, Jiří Svačina.

Vhodné obchvaty jsou stěžejní

Přístup dalších dotčených obcí se přiklání k toleranci výstavby ZEVO pod podmínkou, že se vyřeší dopravní situace. Tu přislíbil vyřešit Kraj a již v tomto podniká konkrétní kroky. „Kraj začal řešit dopravní situaci v prosinci 2017. Navrhované řešení neprošlo zjišťovacím řízením dle § 7 zák. 100/2001 Sb, Kraj projednávání ukončil. Navrhované řešení obchvatů je pro obec Horní Počaply nepřijatelné, takže v tomto ohledu jsem velký pesimista. Je však pravdou, že řada okolních obcí by v případě smysluplného vyřešení dopravní situace neměla k ZEVO až tak odmítavý přístup,“ upozorňuje Jiří Svačina a dodává: „Přístup vedení obce (Horní Počaply, pozn. red.) k výstavbě ZEVO se nezměnil. Vedení obce je vázáno výsledkem hlasování v místním referendu. Vzhledem k tomu, že jde o velmi kontroverzní záměr, může náhled na něj změnit pouze názor občanů obce.“

Starosta nedalekého Mělníka Ctirad Mikeš k věci podotýká: „Celý záměr je limitován kapacitou, zda plánovaných 320 tis. tun spalitelného odpadu není naddimenzováno, ale i dále logistikou svozu, tedy odkud se odpad bude do lokality dovážet. Přirozenou svozovou oblastí není Středočeský kraj jako celek, ale severní část Prahy, část Ústeckého kraje kolem Labe, kde je na levém břehu vybudovaná železniční trať se značnou kapacitou, část Libereckého kraje, Jičínska, ale pochopitelně okresy Středočeského kraje, které nejsou vázány na dopravu přes hlavní město.“

Pokud nebude obtěžovat doprava, ZEVO být může

Fakt, že na dopravě hodně záleží, starosta Mikeš rozvíjí dále: „Rozhodným faktorem bude manipulace s odpadem před jeho přepravou do ZEVO, zejména jeho překládání na specializovaných stanicích a vzdálenost od vlastního zařízení. Ekonomická kalkulace všech nákladů nyní chybí a přitom je rozhodná pro původce odpadů.“

Podle starosty Mikeše by danou kalkulaci měl provést Středočeský kraj. „Kalkulace konečné ceny by měla být rozdělena na tři části. Svoz odpadu do překládací stanice, náklady spojené s přeložením odpadu a jejím odvezením na ZEVO a nakonec cena za energetické využití odpadu. Jsem přesvědčen, že obec Horní Počaply, která v obecním referendu v září 2018 odmítla výstavbu ZEVO, pravděpodobně nezabrání realizaci této stavby v případě, že budou rekonstruovány či vystavěny nové komunikace, které sníží dopad dopravy na okolní prostředí,“ uzavírá starosta Mělníka, Ctirad Mikeš.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert