Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Slavkov u Brna, Nové Bučovice, Vyškov či Ivanovice na Hané již třídí kuchyňský odpad

| zdroj: JRK0

JRK distribuce2022

Zbytky z kuchyně zabírají v mnoha obcích nezanedbatelnou část směsného komunálního odpadu. Přitom se jedná o složku, kterou lze třídit a dále využít. Pro obce má navíc oddělený sběr kuchyňského odpadu příznivý ekonomický dopad, protože cena za skládkování v následujících letech výrazně vzroste.

Pilotní projekty odděleného sběru kuchyňských odpadů právě probíhají na Moravě. Realizaci projektů zajišťuje společnost JRK, o svoz se stará firma RESPONO, jejíhož výkonného ředitele, Milana Černoška jsme požádali o bližší detaily.

Co bylo důvodem rozhodnutí začít třídit kuchyňský odpad?

Počítáme s tím, že třídění kuchyňského odpadu bude v nejbližších letech povinné, proto jsem se rozhodli reagovat už teď. Prostřednictvím pilotních projektů se na to samosprávy moravských měst, kde akce probíhá, připravují. Svozová společnost předpokládá, že se projekt rozšíří na všechna města, ze kterých sváží odpad. Podstatnou roli také hrály analýzy, které provádí společnost JRK, jež projekt realizuje.

banner_JRK2.png

Z analýz vyplynulo, že nádoby na směsný komunální odpad obsahují přes třetinu biologicky rozložitelného odpadu. Z nich podstatnou část tvoří právě kuchyňské odpady. Jejich třídění výrazně sníží hmotnost směsného komunálního odpadu. A dalším důvodem, proč se zde třídění kuchyňských odpadů zavádí je skutečnost, že takové řešení vrátí kvalitní živiny zpět do půdy. A to má velmi pozitivní vliv na životní prostředí.

Jak byl projekt zrealizován?

JRK nadoba_na_kuchynsky_odpad

Projektu se účastní města, která se pro něj rozhodla s ohledem na potenciál třídění kuchyňského odpadu. Odvoz odpadu zajišťuje svozová společnost RESPONO, která se rovněž podílí na zavádění projektu. Ve Vyškově i v Bučovicích, kde projekt běží, bylo rozdáno celkem 620 setů na třídění kuchyňského odpadu – 220 v Bučovicích a 400 ve Vyškově. Nyní se projekt rozšířil o další města – Slavkov u Brna a Ivanovice na Hané, kde se do pilotního třídění zapojilo 650 domácností.

Občané dostanou set na třídění a informace o třídění. Domácnosti třídí přímo v kuchyni a bioodpad pak vyhodí do větší nádoby u domu. Tato nádoba má zámek a dostanou se k ní jen ti, co jsou do projektu zapojeni. To zaručuje, že nedojde k znehodnocení vytříděného obsahu.

Tento systém třídění kuchyňského odpadu funguje i v rámci dalších měst a vychází z konceptu společnosti JRK. JRK je firma, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.

JRK distribuce_02

Kolik kuchyňského odpadu se vytřídilo za poslední období a jak to ovlivnilo množství SKO?

Ve Vyškově a Bučovicích jsou už známé výsledky za období od začátku projektu v březnu do konce září, v dalších dvou městech projekt právě začíná. V Bučovicích tak za dané období 220 domácností vytřídilo téměř čtyři tuny odpadu, ve Vyškově 400 domácností necelých sedm tun.

Jak se dále s kuchyňským odpadem nakládá?

Odpad se odveze do bioplynové stanice ve Vyškově, kde se z něj vyrobí elektrická energie a teplo. Z odpadu, který se rozložil, se pak stane hnojivo využitelné na zemědělské půdě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.