Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019

| zdroj: SOVAK ČR0

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019

V rámci soutěže byly hodnoceny stavby v kategoriích:

Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Stavby související s vodními toky.

V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč. V každé podkategorii mohly získat cenu Vodohospodářská stavba roku 2019 dvě stavby a v každé kategorii mohla jedna stavba obdržet Zvláštní ocenění SVH ČR. Letos bylo do soutěže přihlášeno celkem 16 staveb (6 v kategorii I a 10 v kategorii II). Z tohoto počtu jich osm doporučila hodnotící komise k ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 a dále po jedné stavbě v každé kategorii k Zvláštnímu ocenění SVH ČR.

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 získaly v kategorii v Kategorii I v podkategorii nad 50 mil. Kč stavby Retenční nádrž na Medláneckém potoce – etapa III, oddělení povrchových a srážkových vod z jednotné kanalizace a VSCT – Veolia Smart Control Tower Kladno, a v podkategorii pod 50 mil. Kč stavby ÚV Domašov nad Bystřicí – doplnění terciárního stupně úpravy vody a Vybudování vodovodního řadu a nové úpravny vody v Březnici. Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii I bylo uděleno stavbě Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I. – NaCIO. 

V Kategorii II oceněnými stavbami byly v podkategorii nad 50 mil. Kč VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu a VD Šance – Převedení extrémních povodní, v podkategorii pod 50 mil. Kč VN Kančí obora a Vyšší Brod – rekonstrukce jezu. Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II bylo uděleno stavbě Sázava – rekonstrukce jezu Podělusy.

Slavnostní předání ocenění vítězným účastníkům soutěže Vodohospodářská stavba roku se v minulých letech tradičně konalo při příležitosti oslav Světového dne vody, kdy si vodohospodáři připomínali význam vody i vodního hospodářství. Vzhledem k pandemické situaci však musely být i tyto plánované odborné a společenské akce odloženy. Náhradní termín oslav Světového dne vody je naplánován na 21. září v Kongresovém centru Praha a v jejich rámci budou také slavnostně předána příslušná ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019. 

V časopise Sovak byly podrobněji představeny všechny přihlášené stavby v čísle 3/2020, i ty oceněné v čísle 5/2020. 

Foto: zdroj SOVAK ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ