Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019

| autor: Sovak ČR0

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:

1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod

2. ​Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této podkategorii maximálně 2 stavby.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky, u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby, nebo u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení přínosů staveb z hlediska jejich

  • koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
  • vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů,
  • účinků pro ochranu životního prostředí,
  • funkčnosti a spolehlivosti provozu,
  • využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,
  • estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská stavba roku 2019“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:

  • 30 000,- Kč + DPH v platné výši  

  (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 mil. Kč)

  • 10 000,- Kč + DPH v platné výši

   (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).

F. Požadované doklady:

1. Popis stavby v písemné i elektronické podobě (ve formátu Word) na CD. Rozsah na 2 maximálně  4 stránky. Uvést zejména priority stavby z hledisek uvedených v odstavci C.

2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal užívání stavby ve smyslu §120 stavebního zákona).

3. Fotodokumentaci stavby (3 až 5 fotografií) v elektronické podobě v tiskové kvalitě na CD ve formátu JPG.

4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.

Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.

G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného zašlete do pátku 14. února 2020. 

Přihláška ke stažení zde.

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR, z.s. a SOVAK ČR, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s., tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.

PřílohaVelikost
VH stavba roku 2019-prihlaska.docx17.59 KB
Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert