Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Provoz vodovodů a kanalizací 2019: Nezapomínejte, že bez vody to nepůjde

| autor: Hana Tomášková0

Provoz vodovodů a kanalizací 2019: Nezapomínejte, že bez vody to nepůjde

Konferenci slavnostně zahájil Miloslav Vostrý, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Hosty uvítal Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Společně pak pokřtili knihu Sovak ČR, vydanou ke třicetiletému výročí tohoto sdružení.

Voda je jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství,“ upozornil ve svém úvodním projevu Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství. V souvislosti s nedávnou havárií v oblasti Plzně zmínil význam vodních nádrží pro vodní hospodářství v rámci České republiky.

Jako jednu z největších výzev označil Aleš Kendík atomizaci vodárenství. „Je třeba, abychom ji omezili a vodárenské subjekty se začaly sdružovat. Velké subjekty mohou lépe fungovat a zajišťovat dostatek pitné vody pro občany,“ uvedl Aleš Kendík.

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž představil souhrn dotačních výzev zaměřených na adaptační opatření na sucho. Jan Kříž zmínil aktuálně například výzvu na podporu vodohospodářské infrastruktury otevřenou od 1.11.2019 do konce ledna 2020.

Snažíme se vytvořit platformu, aby se do budoucna mohl změnit cenový výměr tak, aby to více odpovídalo potřebám doby,“ sdělil Tomáš Vyhnánek, náměstek ministryně financí, když hovořil o změnách, které prospějí fungování vodohospodářství v České republice. „Cenový výměr se naposledy aktualizoval v roce 2013 a já se domnívám, že už je čas na aktualizaci,“ doplnil Tomáš Vyhnánek.

Město Plzeň se rozhodlo získat vodárnu zpět do svého 100 % vlastnictví,“ informoval Martin Baxa, primátor města Plzeň, když zdůrazňoval význam opětovného vlastnictví Plzeňské vodárny městem a vybudování nové úpravny vody. Přešli jsme na tento model provozování vodárenské infrastruktury,“ objasnil Martin Baxa a k vybudování nové úpravny vody dodal: „Jsem hrdý, že patří k nejmodernějším v České republice.“

Dan Jiránek, předseda komise ŽP a energetiky předsednictva Svazu měst a obcí ČR se v úvodním projevu zaměřil na čistotu vody a ochranu vodních zdrojů: Budeme muset lépe čistit vodu. Je dnes mnohem více zatížena než dřív a budeme muset zdroje lépe chránit.“

Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR hovořil mimo jiné o propojení priorit vodního hospodářství napříč resorty: Začátkem roku se nám podařilo dát dohromady priority vodního hospodářství po roce 2020.“

Zdá se nám, že trh je příliš atomizovaný,“ upozornil Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory České republiky, Náklady a investice, které tento trh čekají, budou náročné. Řada subjektů nebude schopna obhájit své pozice.“ Michal Štefl dále zmínil potřebu rovných podmínek pro provozování, spravedlivé podmínky pro spotřebitele a konkurenceschopnost oboru. V oblasti státní podpory se zaměřil na rozsáhlejší projekty: „Bylo by dobré dát prostor projektům širších rozměrů a to je úkol před námi. Soustředit se na velké projekty a ne jen ty drobné, individuální. Aby trh byl vyrovnaný a dával všem hráčům rovné podmínky.“

Ludvík Nesnídal, generální ředitel Vodárna Plzeň, a.s. informoval o provozu vodárny a jejím významu pro město Plzeň a okolí.

Řada přednášejících zmínila nedávnou havárii z 8. října, kdy se do řeky Úhlavy, která zásobuje Plzeň pitnou vodou, dostala toxická látka z pily v oblasti Klatov. Tato havárie prověřila spolupráci mezi vedením vodárny, povodím a dalšími subjekty. „Likvidace havárie znamenala, že se musel kontaminant nařeďovat,“ objasnil Petr Kubala, „Měli jsme štěstí, že se to stalo na vodním toku, kde bylo možno nadlepšit vodní tok.“

Petr Kubala, stejně jako další řečníci popřál konferenci, ať je úspěšná. „Nezapomínejte, že bez vody to nepůjde,“ zakončil svou úvodní řeč Kubala.

Konference dále pokračuje odbornými přednáškami z oblasti vodohospodářství.

Foto: Petr Jarolímek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ