Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vodohospodářský spor spěje k dohodě

| zdroj: Jihlava0

Vodohospodářský spor spěje k dohodě

Vyjednávací týmy zúčastněných stran po vyjednávání dospěly ke konkrétním obrysům narovnání vzájemných vztahů a ukončení sporných řízení, včetně komplexního vyřešení fungování vlastníků provozně souvisejících vodovodů.

Po stránce finanční bude ke schválení v orgánech zúčastněných stran předloženo řešení, v rámci něhož je navrhováno, že město Jihlava si ponechá všechna peněžitá plnění dosud uhrazená městu ze strany Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Vodárenské akciové společnosti, a.s. a Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko poskytne městu Jihlava formou příspěvku na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury částku v celkové výši 202 mil. Kč.

Po stránce majetkové dojde k převedení veškerého vodohospodářského infrastrukturního majetku sloužícího městu, a to s účinky převodu vlastnické práva na počátku roku 2021, s výjimkou tzv. společného nedělitelného majetku, zejména úpravny vody Hosov, přičemž tato záležitost zůstane nadále sporná a bude projednávána příslušnými orgány v intencích dosud zahájených řízení. Ostatní návrhy, žaloby a žádosti stran budou stranami vzaty zpět a příslušná řízení před soudy a správními orgány budou zastavena.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS