Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vodohospodářský spor spěje k dohodě

| zdroj: Jihlava0

Vodohospodářský spor spěje k dohodě

Vyjednávací týmy zúčastněných stran po vyjednávání dospěly ke konkrétním obrysům narovnání vzájemných vztahů a ukončení sporných řízení, včetně komplexního vyřešení fungování vlastníků provozně souvisejících vodovodů.

Po stránce finanční bude ke schválení v orgánech zúčastněných stran předloženo řešení, v rámci něhož je navrhováno, že město Jihlava si ponechá všechna peněžitá plnění dosud uhrazená městu ze strany Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Vodárenské akciové společnosti, a.s. a Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko poskytne městu Jihlava formou příspěvku na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury částku v celkové výši 202 mil. Kč.

Po stránce majetkové dojde k převedení veškerého vodohospodářského infrastrukturního majetku sloužícího městu, a to s účinky převodu vlastnické práva na počátku roku 2021, s výjimkou tzv. společného nedělitelného majetku, zejména úpravny vody Hosov, přičemž tato záležitost zůstane nadále sporná a bude projednávána příslušnými orgány v intencích dosud zahájených řízení. Ostatní návrhy, žaloby a žádosti stran budou stranami vzaty zpět a příslušná řízení před soudy a správními orgány budou zastavena.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM