Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vodík jako možný pohon budoucnosti

| zdroj: Pardubický kraj0

aktuality.jpg
zdroj: Pardubický kraj

Tento týden se v sále zastupitelstva Pardubického kraje konal seminář, který představil vodík jako možný pohon budoucnosti. Cílem tohoto workshopu nebylo jen prosté sdělení informací, ambicí bylo zmapovat současné poznatky a nastínit potenciál pro území Pardubického kraje.

Prezentace nepředstavily pouze teoretické možnosti, ale také ty praktické. „Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva dopravy ČR představili vize v této oblasti, popsali současný stav i dotační příležitosti. Inspirativní bylo také představení projektů inovativních firem, jejichž vodíkové aplikace už fungují, a to s jasnými pozitivy,“ uvedl krajský radní pro rozvoj a inovace Ladislav Valtr, který svým úvodním slovem toto odborné setkání zahájil.

Účastníci workshopu ocenili prezentace zástupců výzkumné a aplikační sféry. „Konkrétní příklady z praxe pomohly všem přítomným pochopit, jak to s uplatněním vodíku, zejména v oblasti automotive je, jak technologie funguje, v jakých situacích je výhodná nebo v jakém horizontu se dá předpokládat její širší využívání,“ řekl Valtr.

V České republice se tématikou vodíku prozatím více zabývají jen dva kraje, a to Ústecký a Moravskoslezský. „V obou případech se jedná o projekty, které s podporou kraje realizuje univerzita s podnikem. Tento model by vzhledem k technickému zaměření Univerzity Pardubice mohl být využitelný i v Pardubickém kraji,“ sdělil Valtr.

 Již tomuto prvnímu jednání byli přítomni mimo jiné také zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera, osloveny budou určitě i Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektroniky a informatiky pardubické univerzity. „Jako Pardubický kraj jsme díky workshopu získali kontakty na ty správné lidi nejen z našeho regionu, z ministerstev i zmíněných dvou krajů, kde jsou o krok dále, takže bude možné všechny aktéry propojit,“ uvedl Valtr.

 V Pardubickém kraji již působí firmy, které se problematikou vodíku zabývají. Většinou se jedná o firmy z oblasti automotive jako je například Iveco či Zebra group, ale je tu i firma, která se snaží o vývoj vodíkového letadla.

 „Obecně je hlavním problémem vodíku pro ČR jeho vysoká cena pořízení. Nemáme dostatek „zelené“ energie k jeho výrobě, proto je diskutována i možnost výroby prostřednictvím jaderné energie. A zvlášť pro Pardubický kraj by mohla být zajímavá výroba vodíku z odpadu, například pyrolýzou a plazmatickým rozkladem odpadu, a to v návaznosti na zdejší tradici chemického průmyslu, ale i celou řadu aktivit, které se teď v regionu realizují nebo chystají a souvisejí s cirkulární ekonomikou,“ řekl Ondřej Tušl, manažer projektu Smart akcelerátor II Pardubického kraje, v rámci kterého byl workshop uspořádán.

 Pardubický kraj má navíc podporu vodíku a podmínek pro naplnění Opatření V8 Národního akčního plánu čisté mobility ukotvenu i v aktuální Strategii rozvoje na období 2021 – 2027.
„Workshop, který se teď uskutečnil na kraji, by se mohl stát základem k ustanovení jakési regionální vodíkové platformy. Řada aktivit by mohla být uskutečněna v rámci projektu Smart akcelerátor +, který je zaměřen na podporu inovací v regionu a měl by být realizován od roku 2023 v návaznosti na aktuálně probíhající projekt. Vodík je pro Pardubický kraj zajímavou výzvou, na workshopu byl jako zajímavost zmíněn například i možný vodíkový pohon výletní lodi Arnošt. Nyní je to samozřejmě jen nápad, však i ten se jednou může stát realitou,“ dodal Valtr.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema