Vlhký a mírný podzim napomáhá zalesňování

| zdroj: Kraj Vysočina0

les2.JPG
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Letošní rok, kromě měsíce dubna, přinesl na Vysočinu dostatek dešťových srážek, a to výrazně napomohlo zalesňování po těžbě kůrovcového dřeva. Sazenice lesních dřevin, pokud s nimi bylo dobře manipulováno, měli výbornou ujímavost a ztráty byly minimální.

Negativně se projevil pouze dubnový přísušek, nebo naopak trvalé zamokření půd, které na některých místech znamenalo u sazenic odumření kořenů. Příznivé období pro zalesňování je i nyní díky vlhkému a zatím mírnému podzimu.

Paseky po těžbě jsou osazovány jak listnáči, tak i jehličnany. Přibližně 50% zastoupení smrku v nových porostech je výrazný odklon od dřevinné skladby lesů na Vysočině před kůrovcovou kalamitou. Dříve byly lesy tvořeny smrkem více než ze 70 %. „Je třeba, aby podíl smrku dále klesal a lesy se díky druhové pestrosti stávaly stabilnějšími. Nejsme v situaci jako naši předkové, kteří na počátku minulého století zakládali lesy v nesrovnatelně jiných klimatických podmínkách. Je třeba brát vážně modely avizovaných klimatických změn a přijmout doporučení odborníků,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Ze statistik Kraje Vysočina vyplývá, že vlastníci se snaží obnovit svůj  les v co možná nejkratší době, což je patrné i na rostoucím množství žádostí o dotace z krajského rozpočtu. V roce 2017 byly administrovány požadavky  ve výši 10,56 mil. Kč a v roce 2019 téměř za 90 mil. Kč. Obdobný nárůst se projevil také v žádostech o finanční příspěvky podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., tedy ze státního rozpočtu, kdy v letošním roce bylo podáno za Vysočinu 1 864 žádostí za 138 mil. Kč oproti dříve běžným 30 mil. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.