Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Více než 700 milionů z OPŽP míří na centra klimatického vzdělávání, ochranu půdy a průzkumy kontaminace životního prostředí

| zdroj: OPŽP0

31291510363_2cd52d437c_c
zdroj: flickr.com

Nově otevřené výzvy pomohou ochránit půdu před erozí, modernizovat environmentální centra a provést průzkum a analýzu kontaminovaných lokalit.

Výzva č. 65 pro centra zaměřená na klimatické vzdělávání podpoří komplexní projekty, které budou zahrnovat úpravy a modernizaci objektu centra a volitelně i další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy). Výzva je určena subjektům primárně veřejného sektoru, které realizují environmentální vzdělávání, a to min. 3 roky před podáním žádosti.

V této výzvě je připraveno 300 milionů korun a míra podpory může dosáhnout 80 %. Výzva navazuje na dříve vyhlášenou 18. výzvu se stejným zaměřením. V té bylo podpořeno celkem 9 projektů dotací v objemu více než 180 milionů Kč.

Žádat o dotaci bude možné od 4. 9. 2024 do 31. 1. 2025.

Výzva č. 66 se zaměřuje na zavádění půdoochranných technologií a pro žadatele je v ní nachystáno 260 milionů Kč. Žádat o podporu mohou podnikatelé v zemědělské výrobě z celé ČR. Míra podpory se pohybuje mezi 20 - 40 % v závislosti na typu projektu. V rámci obdobné výzvy v rámci OPŽP 2014-2020 bylo ve 165. výzvě podpořeno celkem 89 projektů s podporou ve výši více než 83 milionů Kč.

Příjem žádostí začne 19. 6. 2024 a skončí 20. 11. 2024.

Výzva č. 67, poslední z balíčku výzev, je zacílena na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení. Pro projekty je připraveno celkem 150 milionů Kč a míra podpory se bude pohybovat mezi 50 - 85 % v závislosti na typu žadatele a délce udržitelnosti.

O dotaci si mohou požádat žadatelé z veřejného sektoru, vlastníci a nájemci zasažených území, subjekty nakládající s odpady a řada dalších. Výzva navazuje na již ukončenou 34. výzvu se stejným obsahem, ve které bylo podpořeno 30 projektů celkovou částkou 61,5 milionů Kč.

Příjem žádostí o dotace probíhat od 3. 7. 2024 do 29. 4. 2024.

Žádosti včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 bude možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Bližší informace:

Dokumenty k 65. výzvě

Dokumenty k 66. výzvě

Dokumenty k 67. výzvě

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ