Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Veřejnost trápí ochrana přírody a krajiny, ukázala konzultace ke Státní politice životního prostředí

| autor: MŽP0

Veřejnost trápí ochrana přírody a krajiny, ukázala konzultace ke Státní politice životního prostře

Tu MŽP vyhlásilo v březnu 2019 a celkem obdrželo 963 odpovědí. Z podnětů veřejnosti, akademické i veřejné sféry, soukromých podniků a neziskových organizací vyplývá i řada dalších informací. Například, že podle účastníků konzultace jsou podstatným nástrojem pro zlepšení životního prostředí dobrovolné nástroje. Nejdůležitější jsou ty na osobní úrovni, tedy změna individuálních návyků a spotřebního chování.

Z konzultace také vyplývají doporučení odborné i laické veřejnosti, která pokrývají všechna témata ochrany životního prostředí od kvality ovzduší a emisí skleníkových plynů, přes větší důraz na řešení sucha až po ekologickou výchovu nebo řešení hlukové zátěže a světelného znečištění. Doporučení dále míří především na nutnost zlepšit spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy, ale také kraji nebo městy. Právě města by dle respondentů měla realizovat inovace v oblastech jako je územní rozvoj, výstavba, doprava, energetika nebo rozvoj zeleně.

Vzhledem ke konci platnosti aktuální Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 zahájilo MŽP přípravu nového dokumentu, který bude pokrývat roky 2020 – 2030. Veřejná konzultace zájemcům nabídla možnost zapojit se podněty do přípravy nové Státní politiky životního prostředí.

V této části přicházeli dotazovaní zejména s vlastními tématy, například se vyjadřovali k eliminaci chemických látek v rámci kosmetiky nebo čisticích prostředků, ale také ke globálnímu rozměru environmentální politiky, motivaci občanů a podniků k ekologickému chování nebo k osvětě a sdílení informací. Dále pak podle důležitosti zmiňovali témata příroda a krajina (zejména ochranu biodiverzity), ovzduší a klima (adaptace i omezování emisí) a odpady (předcházení vzniku odpadu a snižování celkového množství odpadů).

MŽP děkuje všem respondentům za jejich účast na veřejné konzultaci k otázkám životního prostředí. Ceníme si všech zaslaných odpovědí, námětů i doporučení.

Detailnější rozbor informací z veřejné konzultace najdete na stránkách Státní politiky životního prostředí

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ