Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ve střední a západní Evropě jsme s vysokým podílem skládek a levným skládkováním velkou raritou

| autor: Pavel Mohrmann0

Ve střední a západní Evropě jsme s vysokým podílem skládek a levným skládkováním velkou raritou

V jednotě je síla

Region rozhodně nechce již dále své komunální odpady skládkovat. Hlavním cílem je odpady využívat k recyklaci, k sofistikovanému materiálovému využití, nebo pokud nebude jiná možnost, využít zbytkový odpad energeticky. Jak bude nakládání s odpady vypadat konkrétně, je ale budoucností, a v tuto chvíli jde o něco jiného.

Jednou ze základních myšlenek Spolku Odpady Olomouckého kraje, který byl základním kamenem pro vznik akciové společnosti, je prosté „v jednotě je síla“. Malá obec s malou produkcí odpadu nemá téměř vůbec možnost vyjednávat cokoli. Spolek obcí s velkou produkcí SKO již může využít vyjednávací pozice, protože je nezanedbatelně silný.Bylo by dobré, kdyby se přidali i ostatní

Zastupitelstvu města Olomouce (ZMO pozn. red) byl předložen materiál, který se zabýval odkupem akcií od Olomouckým krajem v roce 2018 založené akciové společnosti. Město Olomouc bylo prvním z měst, které se, jako člen Spolku "Odpady Olomouckého kraje" touto novou problematikou zabývalo,“ říká Jana Matzenauerová, vedoucí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství města Olomouc a pokračuje: „ZMO předložený záměr na odkup akcií v hodnotě cca 1,5 miliónů Kč schválilo. Současně schválilo vystoupení města ze Spolku.

Do konce letošního roku musí být materiál projednán i zastupitelstvy dalších obcí, členů Spolku. Cílem je shromáždit dostatečné množství směsného komunálního odpadu (cca 100 tisíc t SKO, pozn. red) pro hledání vhodného partnera po termínu, kdy dojde k zákazu skládkování. Pokud ke schválení nedojde a akciová společnost nebude funkční, na systému odpadového hospodářství města Olomouce se nic nezmění. Statutární město Olomou nevlastní žádné koncové zařízení, tudíž nalezení vhodného, dlouhodobého a ekonomicky únosného řešení po roce 2024 považuje za strategické."

„Založení akciové společnosti bylo logickým vyústěním dlouholeté spolupráce obcí Olomuckého kraje a činnosti Spolku, ve kterém byly sdružené. Bez účasti města Olomouce, jako největšího producenta SKO, by byl další postup nereálný,“ upozorňuje Jana Matzenauerová.

Vyhráno ještě není

Jaroslav Vodáček, senior konzultant EY, s.r.o. pro sektor odpadového hospodářství, označil vstup Olomouce do akciové společnosti jako důležitý milník.

Jedná se o důležitý milník, ale je předčasné ještě slavit. Na Olomouckém kraji se ukazuje, jak je důležité nacházet cesty spolupráce při řešení technologické změny v odpadovém hospodářství na úrovni jednotlivých municipalit.

V ČR je přibližně 140 skládek, které přijímají SKO. Nikdy v ČR nevznikne stejný počet dotřiďovacích linek nebo ZEVO. Tedy je logické, že ve stávajících hráčích na trhu bude mít projekt spolku Odpady Olomouckého kraje nadále silného odpůrce,“ zdůrazňuje Jaroslav Vodáček.

Je to logické, protože provozovatelé skládek si chrání stávající byznys a tlačí obce do rizika, co s SKO po roce 2024, kdy jej nebude možné skládkovat, ve víře, že zákonodárce a MŽP podlehne tlaku z nečinnosti na straně obcí. Mimochodem, ve střední a západní Evropě je ČR s vysokým podílem skládek a levným skládkováním velkou raritou.“

Vstup Olomouce do Servisní společnosti je ukazatel pro menší obce a města v Olomouckém kraji, že velká města jsou ochotná nabídnout pomocnou ruku menším obcím, které by nikdy nedosáhly na podobně rozsáhlý projekt samy. Jedná se samozřejmě o politický projekt, kdy přesvědčení, že cesta, kterou se vydaly jiné evropské země (Německo, Polsko nebo Rakousko), kde byla úspěšná, byť ne vždy jednoduchá, tak je správná také pro ČR,“ upozorňuje Vodáček a pokračuje: „Klíčové bude v průběhu příštích měsíců získat co nejvíce akcionářů, účastníků projektu, a následně začít s kroky, které povedou k realizaci otevřené soutěže na dodavatele řešení, kam se budou moct všichni zájemci přihlásit.“

Zástupci Olomouckého kraje a spolku Odpady Olomouckého kraje by se nyní měli opětovně ptát, zda se obce budou chtít účastnit, nebo zda mají jiné řešení, na kterém samostatně nebo pod hlavičkou jiného subjektu (např. SMS ČR, SMO ČR, SMOJ,…..) pracují.

Je legitimní jít jinou cestou, ale je nezodpovědné 4,5 roku před zákazem skládkování se tvářit, že se nic neděje a nechat se ukolébat příslibem změny zákona. Změna zákona může nastat, ale také nemusí. Dále tento krok lze číst jako výzvu pro soukromý sektor, aby byl aktivní a připravoval investice do technologií a měl municipalitám co nabídnout. V Olomouckém kraji se jeví, že to již skládky nebudou,“ řekl Jaroslav Vodáček na závěr.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ