Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V prvním čtvrtletí klesla spotřeba elektřiny i plynu

| autor: ERÚ-TZ0

V prvním čtvrtletí klesla spotřeba elektřiny i plynu

Oproti stejnému období loňského roku klesla spotřeba elektřiny, zatímco její výroba dále rostla. Nižší byla také spotřeba plynu především kvůli nadprůměrným venkovním teplotám.

Elektroenergetika

Po rekordní spotřebě elektřiny v loňském roce došlo v prvním čtvrtletí letošního roku k jejímu snížení na 20,4 TWh, což představuje meziroční pokles o 1,3 %. Výrazněji přitom klesá spotřeba domácností (- 3,6 %), nejvíce v Praze (- 6,6 %).

Výroba elektřiny od ledna do března 2019 naopak vzrostla na 23,8 TWh (+ 3,4 %). Nárůst si připsaly především větrné elektrárny (+ 35,5 %) následované paroplynovými elektrárnami (+ 35 %). Více vyráběly také malé vodní elektrárny, meziroční přírůstek u nich činí 2,8 %. Velké vodní elektrárny výrobu navýšily dokonce o 50,7 %.

„U vodních elektráren je nutné trend sledovat v dlouhodobějším horizontu, nicméně pokud srovnáte například loňský a letošní březen, velké vodní elektrárny posílily meziročně výrobu dokonce trojnásobně," doplňuje Petr Kusý, ředitel Odboru statistického a bezpečnosti dodávek ERÚ.

Pokles spotřeby, růst výroby a některé další vlivy vedly k dalšímu navýšení převahy exportu nad importem elektřiny o 1,1 TWh (+ 51 %).

Použité zkratky:

BRKO – biologicky rozložitelná část komunálního odpadu

OZE – obnovitelné zdroje energií

Plynárenství

Celková čtvrtletní spotřeba zemního plynu dosáhla hodnoty 3 132 mil. m3, což představuje meziroční pokles skutečné spotřeby o 6,2 %. Za propadem stály zejména venkovní teploty, které se v prvním čtvrtletí pohybovaly 1,8 °C nad dlouhodobým teplotním normálem.

„Kdybychom data přepočítali na podmínky dlouhodobého teplotního normálu, tedy pokud bychom je očistili o vliv počasí, potom by spotřeba v prvním čtvrtletí meziročně neklesala, ale naopak by vzrostla o 0,7 procenta,"zpřesňuje statistiku Petr Kusý.

Od ledna do března tohoto roku činil tranzit plynu včetně importu do plynárenské soustavy České republiky celkem 9 085 mil. m3 zemního plynu, které doplnilo 34 mil. m3 z vnitrostátních zdrojů. Do zahraničí se za uvedené období tranzitovalo 7 016 mil. m3 zemního plynu. Provozní zásoby v tuzemských zásobnících dosahovaly na konci čtvrtletí hodnoty 1 183 mil. m3.

Kompletní čtvrtletní zprávy naleznete pod následujícími odkazy:

Čtvrtletní zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR za I. čtvrtletí 2019

Čtvrtletní zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za I. čtvrtletí 2019

Připojené soubory

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ