Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V karanténě musí třídění odpadu ustoupit bezpečnosti

| autor: Hana Tomášková| zdroj: SZÚ0

V karanténě musí třídění odpadu ustoupit bezpečnosti

Jak mají nakládat s odpady osoby v karanténě

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem.

Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen desinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na odpad.

Tento postup je vhodný pro případy, kdy u osob není prokázáno onemocnění COVID-19.

Jak musí nakládat s odpady osoby s onemocněním COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, tj. ukládá ho do plastových pytlů s minimální tloušťkou 0,2 mm (případně do dvou pytlů), pevně ováže a povrch dezinfikuje.

Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování nebezpečných odpadů a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady ale i pro ostatní občany.

Způsob by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s OOVZ. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu apod.

V případě zvýšeného výskytu kontaminovaného odpadu v jedné lokalitě je možno přijmout další opatření jako je např. oddělený sběr a svoz apod.

WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že tento odpad nebude odstraněn uložením na skládku.

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, používat výše uvedené ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření.

Více najdete zde:

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert